תשעה באב (ט' באב) 2021 – זכויות וחובות עובדים, צרכנים ועוד

תשעה באב (ט' באב) הוא מועד מיוחד בישראל ולכן יש חשיבות רבה לדעת ולהכיר את הזכויות והחובות, האם זהו יום רגיל או מיוחד ומידע נוסף. מבין הזכויות הם לעניין עבודה, צרכנות ועוד.

מטרת הכתבה להסביר אודות זכויות אלו.

מהו תשעה באב (ט' באב)?

תשעה באב (או ט' בחודש אב) הוא יום צום מיוחד (תענית) ומהווה שיא של הימים בין המצרים. במהלכו של יום זה מתאבלים על האסונות שהתרחשו אצל העם היהודי במהלך השנים שהם חורבן בית המקדש הראשון והשני, איסור כניסה לארץ ישראל ואסונות אחרים.

במהלך יום האבל, יש איסורים ודברים שרצוי להימנע מהם: אכילה ושתייה (למעט חולים), רחיצה לשם הנאה (למעט הסרת לכלוך מהידיים), סיכה (מוצרי טיפוח), נעילת סנדל (נעלי עור) וכן תשמישי מיטה (יחסי מין). כמו כן, יש איסורים נוספים מחמירים יותר.

צום תשעב באב מתקיים בין ערב יום לפני משקיעת החמה לבין ערב יום הצום עצמו עד לצאת הכוכבים. הצום חל תמיד באותו יום בשבוע בו חל יום ראשון של פסח שלפניו.

מתי תשעה באב 2021?

צום תשעה באב השנה מתקיים בתאריך עברי ולועזי הבא:

  • ט' בחודש אב התשפ"א, יום ראשון בתאריך 18.07.2021.

הצום מתחיל בערב יום לפני ומסתיים באותו יום בערב.

תשעה באב לעניין זכויות עובדים

במהלך יום ט' באב יש מספר עניינים הקשורים לזכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

תשעה באב אינו נכלל ברשימת הימים שנקבעו בתור מועדים או חגים שעבורם משולמים דמי חגים. לפיכך, יום זה אינו נחשב גם יום חג או מועד לענייני עבודה ותעסוקה.

דמי חופשה וחופשה רגילה

יום תשעה באב אינו יום חג או מועד, וכן אינו נחשב יום חופשה (כך גם לגבי ערב ט' באב). המשמעות היא כי עובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה שלו במהלך הצום. עם זאת, עובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה במהלך יום תשעה באב או במהלך ערב הצום, המעסיק כנגד רשאי לסרב לבקשה זו אם מדובר עם סיבות סבירות והגיוניות.

יחד עם זאת, תשעה באב נחשב יום בחירה. המשמעות היא שהעובד יכול יום זה כיום בחירה במטרה לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי חופשה שנתית שנצרו לו, וזאת מבלי שהמעסיק יכול לסרב לבקשה זו. כדי לנצל זאת, על העובד להודיע 30 יום מראש לפחות על רצונו לצאת לחופשה במהלך היום

עובד שבמהלך צום תשעה באב יצא לחופשה על חשבון הצבירה שלו, זכאי לקבל תשלום דמי חופשה המחושבים לפי השכר הרגיל של העובד. ככל שאין לעובד מספיק ימי חופשה כאמור, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית (אך המעסיק לא חייב להסכים לכך).

מכיוון שהמעסיק הוא זה שאחראי על יציאה של עובדים לחופשה, הוא יכול להחליט על חופשה כפויה ביוזמתו. המשמעות בעניין זה שהמעסיק רשאי לקבוע ולהחליט כי מקום העבודה יהיה סגור במהלך תשעה באב והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבון יתרת החופשה השנתית שלהם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע לפחות 14 ימים מראש.

ככלל, תשלום דמי חופשה על חופשה כפויה נעשית על חשבון יתרת הצבירה של העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק יתרת צבירה, המעסיק יכול לא להוציא את העובד לחופשה, או לשלם לו תשלום ללא ניכוי מצבירה עתידית או להוציא את העובד לזמן חופשה ללא תשלום וזאת בהסכמת העובד בלבד.

עבודה במהלך צום תשעה באב

מכיוון שיום תשעה באב אינו מועד שמשלמים בגינו תשלום מיוחד, הרי שמדובר על יום רגיל לחלוטין.

לפיכך, ערב תשעה באב וגם יום תשעה באב (למרות היותו יום אבל), כל אחד מהם נחשב יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין ואינו יום מקוצר או יום מנוחה. כמו כן, מספר שעות עבודה ביום זה הוא כמו בכל יום עבודה רגיל.

דמי מחלה וחופשת מחלה

מכיוון שלא מדובר על יום מועד מיוחד לתשלום, הרי שעובד שנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

תעשה באב לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

יום תשעה באב לא נחשב יום עסקים (או יום עבודה) לעניין חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים. בנוסף, ערב תשעה באב נחשב יום עסקים מקוצר.

המשמעות היא שאם יש עסקאות בתקופה חל תשעה באב, יום זה לא ייחשב במניין ספירת הימים בתור יום עסקים או יום פעילות.

יום מנוחה

תשעה באב לא נחשב יום מנוחה קבוע במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים.

פתיחת בתי עינוגים

לפי הוראות הדין, רשות מקומית (עירייה או מועצה אזורית) רשאים להורות על איסור קיום עינוגים ציבוריים ביום האבל או פתיחה של בתי אוכל בליל יום האבל, מתחילת האבל ועד לזריחת השמש למחרתו. למידע נוסף על איסור פתיחת בתי עינוגים או בתי אוכל במהלך תשעה באב.

תשעה באב – תאריכים

להלן תאריכים ומועדים:

  • תשעה באב 2021 – ט' באב התשפ"א, יום ראשון בתאריך 19.07.2021.
  • תשעה באב 2020 – ט' באב התש"פ, יום חמישי בתאריך 30.07.2020.
  • תשעה באב 2019 – י' באב התשע"ט (נדחה), יום ראשון בתאריך 11.08.2019.

חקיקה ופסיקה

  • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
  • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
  • חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997
  • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
  • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
  • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil