חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קרנות פנסיה נבחרות – כל מה שאתם חייבים לדעת

החל מה-1.11.2018 נכנסים לתוקף קרנות ברירת מחדל נבחרות חדשות, מדובר על קרנות פנסיה אשר מציעות דמי ניהול נמוכים בהשוואה לשאר השוק ולממוצע. הקרנות הנבחרות החדשות יהיו למשך 3 שנים, קרי עד ה-31.10.2021 והם ישרתו את כל העובדים שירצו בכך, במיוחד העובדים החדשים והעובדים הבלתי מאוגדים.

קרן פנסיה היא למעשה חיסכון פנסיוני (ידוע גם בשם ביטוח פנסיוני) של כלל הציבור בישראל. לחלקם יש מוצר תחליפי שנקרא "ביטוח מנהלים", למרות השם היוקרתי הזה, מדובר על מוצר מאוד דומה, אך עם תנאים מעט שונים. נחזור שוב לקרן הפנסיה, קרן זו מהווה ההכנסה של של הגמלאים כאשר יפרשו לפנסיה בגיל הפרישה. לכן חשוב מאוד לוודא כי קיימת הכנסה שממנה יהיה ניתן לחיות, בנוסף לקצבת ותיק של הביטוח הלאומי.

קרנות פנסיה – דמי ניהול

אחד הדברים שעליהם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בראשות דורית סלינגר ב-5 השנים האחרונות (עד אוגוסט 2018), הייתה להקל על ציבור החוסכים בכל הנושא של קרנות פנסיה – בעת הבנת דו"חות ופישוט, מעבר בין קרנות (ניוד חיסכון פנסיוני), הוזלת עמלות ועוד. נכנסה לתוקפה רפורמת קרנות פנסיה ברירת מחדל שמטרתה הייתה להציע דמי ניהול נמוכים משמעותית לעומת שאר השוק.

באחד המחקרים של רשות שוק ההון, נקבע בין היתר, כי לדמי הניהול יש השפעה גבוהה על גובה צבירת הפנסיה (הנה עוד גורמים שמשפיעים על גובה קצבת פנסיה). במיוחד כאשר לרשות שוק ההון יש אפשרות להגביל זאת, לעומת זאת, לעניין התשואות ההתערבות של הרשות מזערית יותר.

בשוק שבו אין הבטחה כי התשואות יישארו בשנים קודמות ולכן קשה לבחור קרן פנסיה רק על פי פרמטר זה, צריך להסתכל על הצד השני של המטבע – דמי ניהול.

במסגרת הרפורמה נכנסו לתוקף 2 קרנות פנסיה (מיטב דש והלמן אלדובי) אשר גרמו לשאר הגופים המוסדיים להציע דמי ניהול אטרקטיביים יותר. אולם הרפורמה לא הייתה מושלמת, רשות שוק ההון קבעה הליך חדש שבמסגרתו יש יתרון לחברות קטנות יותר ודמי הניהול גבוהים יותר – על מנת למנוע מקרים שהגוף הפנסיוני לא יוכל לעמוד בהוצאות והתחיייבויות.

קרנות ברירת מחדל נבחרות חדשות – מי הם?

ב-31.10.2018 מסתיים הליך המכרז של קרנות ברירת מחדל ישנות והחל מ-01.11.2018 ולמשך 3 שנים לפחות נכנסו קרנות ברירת מחדל נבחרות חדשות – מדובר על 2 קרנות קודמות וחדשות יותר.

אלו הם הקרנות החדשות:

 1. אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 2. הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ.
 3. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.
 4. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

מה גובה דמי הניהול של קרנות נבחרות חדשות?

לפני הכל, חשוב לציין כי יש 2 סוגים של דמי ניהול (עמלות) של הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, חב' ביטוח וכד'), הם מחושבים אחרת ולכל אחת מהם יש השפעה מהותית על גובה הפנסיה.

 1. דמי ניהול מהצבירה (בשנה) – סכום כסף באחוזים שקרן הפנסיה גובה בכל שנה כנגזרת של יתרת הצבירה בפנסיה שלכם.
 2. דמי ניהול מההפקדה (בחודש) – סכום כסף באחוזים שקרן הפנסיה גובה על כל הפקדה של כסף לחיסכון.

ככל שסכום הכסף שנמצא בקרן הפנסיה גבוה יותר, כך גובה דמי ניהול מהצבירה משמעותיים יותר ולכן כדאי מאוד להתייחס בכך ברצינות. ככל שסכום ההפקדה גדול יותר (בד"כ מדובר על הפקדה חודשית מהמשכורת), כך דמי ניהול מההפקדה משמעותיים יותר.

אלו הם העמלות של הקרנות החדשות:

 1. אלטשולר שחם – דמי ניהול מההפקדה 1.49%, דמי ניהול מהצבירה 0.1%.
 2. הלמן אלדובי – דמי ניהול מההפקדה 1.49%, דמי ניהול מהצבירה 0.1%.
 3. מיטב דש – דמי ניהול מההפקדה 2.49%, דמי ניהול מהצבירה 0.05%.
 4. פסגות – דמי ניהול מההפקדה 1.68%, דמי ניהול מהצבירה 0.0905%.

גם מי שמקבל פנסיה משלם דמי ניהול, אולם רשות שוק ההון קבעה דמי ניהול מקסימליים של 0.3% מהצבירה.

דוגמה:

עובד שכיר מקבל שכר חודשי של 8,000 ₪ בחודש ובחודש מסויים נצבר לו בקרן סכום של 400,000 ₪. ההפקדות מהשכר הם 6% מהעובד ו-6.5% מהמעסיק, ו-6% לפיצויים. כמה כסף ישלם דמי ניהול בקרנות החדשות?

על פי הנתונים, עובד זה מפקיד בכל חודש 18.5% מהשכר לקרן הפנסיה, כלומר – 1,480 ₪ בכל חודש. כך הוא ישלם:

 • אלטשולר שחם – 22.05 ₪ בחודש דמי ניהול מההפקדה ו- 400 ₪ דמי ניהול מהצבירה בשנה.
 • הלמן אלדובי – 22.05 ₪ בחודש דמי ניהול מההפקדה ו- 400 ₪ דמי ניהול מהצבירה בשנה.
 • מיטב דש – 36.85 ₪ בחודש דמי ניהול מההפקדה ו- 200 ₪ דמי ניהול מהצבירה בשנה.
 • פסגות – 24.86 ₪ בחודש דמי ניהול מההפקדה ו- 362 ₪ דמי ניהול מהצבירה בשנה.

כמובן, שסכום כסף שהופקד, נוסף גם לצבירה ולכן גם דמי ניהול מהצבירה גדלים. אך לא ניכנס לדקויות, על מנת לפשט את החישוב.

למשך כמה זמן דמי ניהול אלו?

הליך המכרז של רשות שוק ההון קבע כי קרנות הפנסיה יחוייבו לספק דמי ניהול אלו למשך 10 שנים לכל הפחות מיום ההצטרפות. עם זאת, קרנות פנסיה יהיו רשאיות להמשיך לספק את אותם דמי ניהול לאחר 10 שנים, למרות שאינן מחוייבות לעשות כך.

ניתן להצטרף לקרנות אלו, במהלך 3 השנים כפי שצויינו לעיל ודמי הניהול הללו יהיו בתוקף מאז ההצטרפות.

מה לגבי מי שיש לו כבר קרן ברירת מחדל קודמת?

עובד שיש לו קרן פנסיה נבחרת של מיטב דש או הלמן אלדובי – יכול להמשיך להנות מדמי הניהול הקודמים ולמשך 10 שנים מיום ההצטרפות. אין צורך לעבור לקרן פנסיה ברירת מחדל חדשה, אלא אם הוא מעוניין בכך.

עובד – מתי אפשר להצטרף לקרנות אלו ואיך?

כל עובד רשאי להצטרף לקרנות נבחרות אלו החל מתאריך 01.11.2018 ועד לתאריך 31.10.2021. לקראת תאריך הסיום, רשות שוק ההון תערוך מכרז נוסף ותיידע את הציבור בדבר קרנות הפנסיה החדשות יותר, אבל עד אז יש עוד הרבה זמן.

כל עובד רשאי לפנות אל המעסיק שלו על מנת להודיע לו על קרן הפנסיה שהעובד בחר להפקיד, בין אם היה לו חיסכון פנסיוני בעבר ובין אם לא. מעסיק זה יפקיד לקרן הפנסיה שבחר העובד. מעסיק אינו רשאי לסרב להחלטת העובד ואינו יכול לקבוע מי היא קרן הפנסיה אליה הוא יפקיד את הכספים.

עובד שמעסיק לא בחר עבורו קרן ברירת מחדל, יכול לפנות בעצמו אל אחת הקרנות לעיל, לבצע ניוד של החיסכון הפנסיוני במידה ויש בקרן אחרת ולהודיע על כך למעסיק.

מעסיק – מה צריך לעשות?

מעסיק חייב להמשיך להפקיד את הכספים לטובת קרן הפנסיה של העובד. אולם, אם העובד בחר קרן פנסיה ברירת מחדל, המעסיק מחוייב מעתה להעביר את ההפקדות לטובת קרן ברירת מחדל נבחרת שבחר העובד.

מעסיק של עובד חדש במקום העבודה, יקבל את הודעת העובד לעניין איזה גוף ינהל את הביטוח הפנסיוני של העובד. אם עובד לא בחר גוף פנסיוני – מעסיק זה יחוייב לבחור קרן פנסיה נבחרת ואינו יכול להפקיד לטובת קרן פנסיה אחת (אלא אם כן בחר קרן פנסיה אחרת בהליך מכרז – מה שלא קיים ככל הנראה אצל מעסיקים קטנים ובינוניים).

בכל מקרה, החל מתאריך 01.04.2019 מעסיק שיש לו הסכם עם קרן פנסיה אחרת שהיא לא ברירת מחדל, יחוייב להעביר את העובדים אל אחת הקרנות הנבחרות לעיל.

עצמאי – איך להצטרף?

על פי חוק, חלה פנסיה חובה לעצמאים ולכן עצמאי יכול לפנות בעצמו אל אחת מקרנות ברירת המחדל כדי לבקש החברה לנהל את החיסכון הפנסיוני של העובד. עצמאי שהוא גם מעסיק עובדים, יחוייב על פי ההוראות לעיל בעניין מעסיקים.

עוד נושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil