חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואה מקרן השתלמות – מי זכאי, האם כדאי ואיך מקבלים?

חוסך שיש לו קרן השתלמות ובה מופקדים וצבורים כספי החיסכון של העובד, יכול לקחת הלוואה מקרן השתלמות בתנאים נוחים. ההלוואה לרוב טובה יותר מאשר הלוואה דרך הבנק או דרך חברות האשראי ונותני אשראי אחרים.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא, כולל תנאי זכאות, מטרות, ריביות ואיך מקבלים את ההלוואה.

מהי הלוואה מקרן השתלמות?

הלוואה מקרן השתלמות היא הלוואה מסחרית הניתנת על ידי חברה מנהלת של קרן השתלמות בה צבורים כספים של החוסך. זוהי הלוואה רגילה כמו שלוקחים דרך הבנק או דרך חברות האשראי או חברות המימון השונות.

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון משתלם במיוחד לעובד שכיר או לעובד עצמאי והיא מקנה הטבות מס משמעותיות על ההפקדות ועל החיסכון והריבית הצבורים בקופת החיסכון.

מכיוון שקרן השתלמות היא קופת חיסכון המנוהלת על ידי חברה לניהול קופות גמל, היא משקיעה את הכספים באפיקי השקעה שונים ובין היתר, שוק ההון, נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות ואף מתן הלוואות לעמיתים ולמבוטחים.

הלוואה מקרן השתלמות לרוב טובה יותר מפני הלוואות אחרות, מכיוון שהיא מעניקה ריבית נמוכה יחסית וניתן ליטול אותה לכל מטרה. מבין הסיבות לכך כי היא מוענקת כנגד כספי החיסכון הצבורים בקופה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

על מנת לקבל הלוואה כזו, החוסך צריך לעמוד בתנאי זכאות אלו:

  • חוסך בקרן השתלמות – עובד שמפקיד כספים לתוך קרן השתלמות.
  • תנאים נוספים – החברה המנהלת יכולה לקבוע עוד תנאים לפיה היא קובעת מי זכאי ומי לא, כמו למשל כושר השתכרות, אורך תקופת החברות בקופה ועוד.

מטרות שימוש בכספי הלוואה מקרן השתלמות

החוק אינו מגביל קרן השתלמות לגבי המטרות שעבורן ניתן לתת הלוואה לחוסך, ולפיכך הן יכולות להינתן לכל מטרה שהיא. גם החברה המנהלת לרוב לא מגבילה באפשרויות ובמטרות לשם הענקת האשראי לחוסכים.

כלומר, חוסך יכול ליטול הלוואה מקרן השתלמות לצורך רכישת רכב, לצורך לימודים, לצורך רכישת דירה או מימון חלקי לדירה, לצורך שיפוץ נכס, לצורך פתיחת עסק או בתור הלוואה לכל מטרה אחרת.

אורך תקופת ההלוואה

הלוואה מקרן השתלמות ניתנת לתקופה קצרה או בינונית, בהתאם לאורך הזמן שהחוסך צריך ועד לכל היותר 7 שנים (84 חודשים).

כלומר, פריסת תשלומים מעבר לתקופה זו אינה אפשרית.

גובה הלוואה מקרן השתלמות

ככתוב מקודם, ההלוואה ניתנת על חשבון, או ליתר דיוק, כנגד כספי החיסכון של החוסך בקרן ההשתלמות שלו. כלומר, הסכום המירבי מחושב כאחוז מסויים מתוך הכספים הצבורים בקופת החיסכון.

גובה ההלוואה המירבי הוא:

  • לגבי כספים נזילים – עד 80%.
  • לגבי כספים לא נזילים – עד 50%.

כספים נזילים, הם כספים שניתנים למשיכה לפי כל דין באופן מיידי. ברוב המקרים, לאחר 6 שנים ממועד תחילת ההפקדה, הכספים נזילים (למעט מקרים אחרים בהם מותר גם לפני).

עוד חשוב לציין, כי החברות יכולות לקבוע סכום מינימלי של הלוואה, כך שמתחת לסכום זה הן לא יעניקו הלוואה לחוסך.

לדוגמה:

לעובד יש קרן השתלמות במשך 7 שנים ובה נמצאים 75,000 ₪. כמה הלוואה הוא יכול לקחת?

  • מכיוון שהם כספים נזילים (לאחר 6 שנים), הוא יוכל ליטול עד 80% מסך הכספים.
  • סכום הלוואה מירבי – 60,000 ₪ (חישוב: 80% * 75,000 ₪).

אם העובד היה בעל ותק של 4 שנים עם אותו סכום כסף, הכספים היו לא נזילים והוא היה יכול לקחת עד 50% מהם. כלומר רק 37,500 ₪ (חישוב: 50% * 75,000 ₪).

ריבית ועמלות על ההלוואה

הלוואה על ידי קרן השתלמות ניתנת בתנאי ריבית נוחים במיוחד, בהשוואה לנותני אשראי אחרים. כלומר, הריבית (ולעיתים גם עם הצמדה) ניתנת לחוסך בתנאים כמו שהחברה המנהלת הייתה יכולה לקבל בהלוואות מסחריות רגילות.

בדרך כלל, מדובר על ריבית שנתית של: בין ריבית פריים מינוס 0.5% לבין ריבית פריים פלוס 2.5%. כאשר העלות משתנה בהתאם להאם הכספים נזילים או לא, סוג החברה המנהלת, שווי בטוחות ושעבודים ועוד.

בעניין העמלות, החברה המנהלת של קרן השתלמות רשאית לקבוע עמלת פירעון מוקדם, אם החוסך יפרע את ההלוואה בתוך התקופה ולפני מועד סיומה. אין עמלות אחרות על הלוואה כזו.

ביטחונות ושעבודים

מכיוון שההלוואה ניתנת על חשבון כספי החיסכון הצבורים בקופת החיסכון, החברה המנהלת רשאית לשעבד חלק מהכספים לטובת הפירעון של ההלוואה. כלומר, אם החוסך לא יעמוד בתשלומים, היא תוכל לממש את השיעבוד ולמשוך את הכספים.

בנוסף, החברה רשאית לשעבד נכסים אחרים, שתמורתם ההלוואה ניתנת, למשל שעבוד על רכב בעת קבלת הלוואה למטרה זו.

עם זאת, אין צורך לדאוג לכך, כל עוד ההלוואה מוחזרת, אין סיכון לכספים. עוד חשוב להוסיף כי כספים אלו שייכים לחוסך ועליהם הוא ממשיך לקבל ריבית.

איך לקבל הלוואה מקרן השתלמות?

חוסך המעוניין בהלוואה כזו, צריך לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שלו ולבקש זאת.

הליך הבקשה כולל מילוי טופס בקשה לקבל הלוואה ייעודי כנגד כספי החיסכון. הבקשה צריכה לכלול את כל המידע ההכרחי כמו שם החוסך, גובה הלוואה, תקופת פירעון ועוד.

לאחר מכן, החברה המנהלת בוחנת את הבקשה לגופה וקובעת אם ובאילו תנאים להעניק אותה לחוסך.

לאחר אישור ההלוואה, הכספים מועברים לחשבון הבנק של החוסך לפי הבקשה שלו, לרוב לפי מה שהוא כתב בטופס הבקשה. התשלומים יורדים ישירות מחשבון הבנק של החוסך באמצעות הוראת קבע.

מה עוד חשוב לדעת?

  • הלוואה כזו יכולה להיות פיתרון כאשר החוסך צריך הלוואה, אך לא יכול לפנות אל הבנק או לחברת האשראי.
  • הלוואה מקרן השתלמות אינה פוגעת ביתרת הכסף והחיסכון ממשיך לצבור ריבית לטובת החוסך.
  • ההלוואה עדיפה על פני שבירת החיסכון, משום שהחיסכון גם מקנה פטור ממס רווחי הון ולעיתים בעת הפסקת החיסכון, העובד עלול לפגוע בזכות לקבל הפקדות כאלו ממקום העבודה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil