צרכנות פיננסית

הוצאות ניהול השקעות בקופת גמל – מהן הוצאות ישירות על עסקאות בחיסכון פנסיוני?

עמית או חוסך לפנסיה משלם דמי ניהול עבור ניהול הכסף, אך יש עוד סעיף נסתר הידוע בשם הוצאות ישירות או הוצאות ניהול השקעות. מדובר על סכום כסף נוסף שצריך לשלם ומדובר על סכומים לא קטנים בסופו של דבר.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהן הוצאות ניהול השקעות?

הוצאות ניהול השקעות (או השם הרשמי הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) אלו עלויות נוספות שהחברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני גובה מהחוסך / מהעמית עבור כספים שהיא הוציאה לטובת עסקאות פיננסיות בכסף.

אם לפשט זאת, החברה המנהלת משקיעה את הכספים באפיקים שונים כדי להביא תשואה לחוסך או לעמית. לעיתים חלים הוצאות ישירות בגלל אותן עסקאות, ואלו הן ההוצאות הישירות. תקנות החוק מאפשרות לגופים אלו לגבות חלק מהסכום מתוך כספי העמיתים או החוסכים בקופת החיסכון.

הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות יכולות להיות אלו בלבד:

 1. עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים.
 2. דמי שמירה בשל ני"ע סחירים, ועמלה אחרת שגובה מי שמבצע את משמרות ני"ע (קסטודיאן).
 3. הוצאות הנובעות מהשקעה בניירות ערך לא סחירים שאינם של צד קשור או ממתן הלוואה למי שאינו עמית או מבוטח, או למי שאינו צד קשור, אם אין הוצאה משולמת לו.
 4. הוצאות הנובעות מהשקעה בזכויות מקרקעין שאינו של צד קשור, אם אין הוצאה משולמת לו.
 5. מסים החלים על קופת גמל, נכסיה, הכנסותיה, ועסקאות שנעשו בנכסים שלה.
 6. דמי ביטוח עבור ביטוח משנה לקופת גמל משלמת קצבה שאינה קופת ביטוח, המשולמים בהתאם להוראות רשות שוק ההון.
 7. הוצאות ניהול תביעה או תובענה שהגישה חברה מנהלת עקב השקעה של כספים בניהולה, כנגד מי שהושקעו בו הכספים או כנגד נושא המשרה בו, זאת בשיעור של עד 80% מסכום ההוצאה ולפי הוראות הממונה על שוק ההון, ובלבד שאין הוצאה משולמת לצד קשור.
 8. הוצאה הנובעת ממתן משכנתה לפי מגבלות שליהן הורה הממונה על שוק ההון.
 9. עמלת ניהול חיצוני – הוצאה הנובעת מכל אחד המקרים הבאים:
  • השקעה בקרנות השקעה, לרבות באמצעות חשבון מנוהל לקופת הגמל שמיועד לכך.
  • תשלום למנהל תיקים זר – אם כל השקעות המנוהלות של הקופה על ידו הן בנכסים שלא הונפקו, לא נסחרים או מוחזקים בישראל.
  • תשלום לבעל רישיון מנהל תיקים – אם כל השקעות המנוהלות של הקופה על ידו הן בנכסים שלא הונפקו, לא נסחרים או מוחזקים בישראל, וגם בתנאי שלפחות 75% מהנכסים המונהלים בידו הם כאלה.
  • תשלום למנהל קרן נאמנות או לקרן – אם לפחות 75% מנכסיה המנוהלים על ידו לא הונפקו, לא נסחרים או מוחזקים בישראל.
  • הוצאה בעד השקעה בתעודת סל או קרן מחקה – אם לפחות 75% מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים שלא הונפקו, ולא נסחרים או מוחזקים בישראל. או, אם לפחות 75% מהתחייבות החשיפה של התעודה או הקרן יהיו לנכסים במדינה לפי מדדים ותנאים בהתאם להוראות רשות שוק ההון.
  • הוצאה בעד השקעה בקרן טכנולוגית עילית.

בעניין סעיפים 8 ו-9 לעיל, הם בתוקף עד 31.12.2021 (הוארך מ-31.12.2019).

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום ההוצאות?

כל עמית, חוסך או מבוטח בחיסכון המנוהל על ידי חברה מנהלת של קופת גמל – חייב בתשלום הוצאות ישירות (הוצאות ניהול השקעות). ההוצאות חלות על מי שיש לו את אחד החסכונות הבאים:

 • קרן פנסיה.
 • קופת גמל.
 • ביטוח מנהלים.
 • קרן השתלמות.
 • ביטוח חיים ללא רכיב חיסכון.

גובה הוצאות ניהול השקעות – מהי מגבלת ההוצאה?

התקנות קובעות מגבלה של תקרה מירבית רק עבור חלק מההוצאות לפי הרשימה לעיל.

החברה המנהלת רשאית לגבות בסוף שנת הכספים סכום של עד 0.25% מסך נכסי קופת הגמל או של מסלול בקופת גמל, עבור ההוצאות האלו בלבד:

 • הוצאות מהשקעה בני"ע לא סחירים או ממתן הלוואה – כמפורט בהוצאה מס' 3 לעיל.
 • הוצאה ממתן משכנתה – כמפורט בהוצאה מס' 8 לעיל.
 • הוצאה של עמלת ניהול חיצוני (תשלום למנהל תיקים, מנהל קרן נאמנות או השקעה בתעודות סל) – כמפורט בהוצאה מס' 9 לעיל.

עבור שאר ההוצאות כמפורט לעיל – אין מגבלת הוצאה.

כך או כך, רשות שוק ההון קובעת מעת לעת את גובה הסכום המירבי לעניין 3 ההוצאות הללו והחלת תקרה לעניין שאר ההוצאות לפי התקנות.

הערה: במקרים הבאים המגבלה של 0.25% לא חלה:

 • נכסים של קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי חוק.
 • קופת גמל חדשה או מסלול השקעה חדש בקופת גמל מסלולית שאינו מסלול ברירת מחדל – בהתאם להוראות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

אופן תשלום – איך משלמים את ההוצאה הזו?

התשלום הוא אוטומטי, החוסך או המבוטח אינו חייב בפעולה כלשהי. החברה המנהלת גובה את התשלום מתוך נכסי הקופה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הוצאות ישירות ידועות גם בתור הוצאות נסתרות היות שהחוסכים לא תמיד מודעים לעצם קיומם.
 • הוצאות ישירות אינן קשורות לגובה דמי ניהול שהחוסך משלם ואינן כלולות בהם.
 • הוצאות ניהול השקעות הן הוצאות שקופות וניתן לראות אותם בדוח השנתי או התקופתי וכן דרך פניה אל החברה המנהלת.

הוראות חוק

 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום תרום עכשיו


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?


המשוב אנונימי והמידע נועד לשיפור התוכן.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close