חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואה מקופת גמל להשקעה – איך להנות ממוצר אשראי וחיסכון במקביל?

חוסך שיש לו קופת גמל להשקעה ואשר צריך אשראי או הלוואה, יכול לפנות אל הגוף המנהל ולבקש הלוואה מקופת גמל להשקעה בתנאים מעולים. ההלוואה ניתנת בתנאים טובים לכל מי שיש כספים בקופת החיסכון.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מה זה הלוואה מקופת גמל להשקעה?

הלוואה מקופת גמל להשקעה היא הלוואה הניתנת על ידי הגוף המנהל את קופת החיסכון של החוסך בה הכספים נחסכים ומושקעים. זוהי הלוואה מסחרית רגילה כמו של בנק או של חברת אשראי, רק שהיא ניתנת מגוף מוסדי.

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון והשקעה, ומשמשת בתור חלופה לפיקדון בבנק של החוסך. מעבר לכך שהריבית עליה גבוהה יותר (כמעט תמיד) מאשר הריבית על הפיקדון דרך הבנק, היא מקנה גם הטבות מס שונות המאפשרות אף משיכה בפטור ממס רווחי הון והטבות נוספות.

קופת גמל להשקעה היא מוצר במשפחה של מוצרי חיסכון שנקראים "קופת גמל", היא מנוהלת על ידי גוף מוסדי שמטרתו להשקיע את הכספים באפיקי השקעה שמקנים תשואה (ריבית) גבוההץ מבין האפיקים הם ניירות ערך בשוק ההון, השקעה במוצרי השקעות אלטרנטיביות, נדל"ן מסחרי ואפילו הלוואה לחוסכים בקופה.

הלוואה מקופת גמל להשקעה עדיפה על פני רוב ההלוואות הניתנות על ידי גופי האשראי למינהם כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי, נותני שירותי אשראי וכד'. ההלוואה כאמור ניתנת בריבית נמוכה מאוד, בין היתר מהסיבה שכספי ההלוואה מגיעים מתוך סך החיסכון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

חוסך המעוניין בהלוואה כזו, צריך לעמוד בתנאי הזכאות:

  • חוסך בקופת גמל להשקעה – אדם שמפקיד כספים לתוך חשבון קופת גמל להשקעה.
  • תנאים נוספים – החברה המנהלת של קופות גמל להשקעה רשאית להוסיף תנאים לפיהם נקבעת הזכאות למתו ההלוואה כמו אורך החברות בקופה, שכר חודשי, מצב פיננסי ועוד.

לאילו מטרות אפשר לקבל הלוואה מקופת גמל להשקעה?

קופת הגמל בכלל וקופת הגמל להשקעה בפרט, אינה מחוייבת לוודא לפי חוק את המטרה שלפיה החוסך מעוניין בכספים ולרוב היא אינה קובעת תנאים כאלו מעצמה. כך שכל חוסך יכול לקבל את ההלוואה למטרות רבות.

למעשה, ניתן לקחת הלוואה לכל מטרה ובין היתר, לרכישת רכב, לתשלום על לימודים, למימון טיפולים ובדיקות רפואיות, לרכישת דירה בתור משכנתא (או לספק מקדמה על חשבון), סגירת מינוס בבנק ואפילו להפקיד בחזרה את הכספים לקופה בתור השקעה (בכפוף להגבלות או בדיקת סיכונים).

גובה ההלוואה – סכומי מינימום ומקסימום

כמו שכתוב מקודם, ההלוואה מגיעה מתוך סך הכספים שנצברו בחשבון החיסכון של החוסך. כלומר, ניתן לקבל הלוואה על בסיס הסכום העומד לטובת החוסך לפי יתרת הצבירה.

תקרת גובה ההלוואה היא:

  • עד 80% מתוך הכספים הנזילים.

כספים נזילים אלו כספים שניתנים למשיכה לפי דין – בהתאתם להוראות החוק. כמובן, כל הכספים בקופת גמל להשקעה הם כספים נזילים.

בנוסף לעיל, החברה המנהלת את החיסכון יכולה לקבוע סכום מינימלי של הלוואה, כך שהחוסך לא יוכל לבקש סכום שהוא מתחת לרצפה מסויימת.

דוגמה:

לחוסך יש 150,000 ₪ צבורים במוצר החיסכון. כמה הלוואה יכול לקחת?

  • הסכום ממנו מחשבים הוא כל סך היתרה – 150,000 ₪.
  • ניתן לקבל 80% מתוך סך היתרה.
  • סך ההלוואה המותרת היא: 120,000 ₪ (חישוב: 80% * 150,000 ₪).

תקופת ההלוואה

הוראות החוק מגבילות בתקופה המירבית לגביה ניתן לקבל הלוואה כזו. ההלוואה יכולה להיות לטווח קצר או בינוני לפי בקשת העמית ולכל היותר עד למשך 7 שנים (84 חודשים).

ישנן חברות שקובעות תקופה מינימלית של 6 חודשים.

ריבית ועמלות

הלוואה מקופת גמל להשקעה ניתנת בתנאים טובים מאוד, גם בהקשר של גובה ריבית. ההלוואה ניתנת בתנאים דומים להלוואות דומות בשוק, בצמוד לריבית ולעיתים גם עם הצמדה.

גובה הריבית המקובל נע בין פריים מינוס 0.5% לבין פריים פלוס 2.5%. גובה הריבית משתנה בהתאם לסוג הגוף המוסדי והמצב הפיננסי של החוסך.

החברה המנהלת את קופת הגמל להשקעה יכולה להוסיף עמלה על פירעון מוקדם, אך לרוב זה לא קורה. כמו כן, אין יותר עמלות אחרות.

שעבוד וביטחון

ההלוואה ניתנת כנגד כספי החיסכון הצבורים בקופת הגמל להשקעה, זהו השעבוד של הכספים מתוקף הוראות החוק. כך שאם החוסך לא עומד בתשלומים, היא יכולה להשתמש בכספים אלו לכיסוי יתרת ההלוואה.

כמובן, הגוף המנהל יכול להוסיף בטחונות ושעבודים נוספים בהתאם לסוג ההלוואה, אך הוא אינו חייב בכך.

מימוש הזכאות – איך לקבל הלוואה מקופת גמל להשקעה?

כדי לקבל את ההלוואה, החוסך צריך לפנות את הגוף המנהל את קופת החיסכון שלו. יש להגיש בקשה מסודרת לקבלת הלוואה, על גבי טופס ייעודי כולל פירוט הסכום, התקופה ופרטי החוסך.

הגוף הפיננסי יבחן את הבקשה בהתאם לנוהל קבוע שלו, ויקבע האם לתת את ההלוואה ובאילו תנאים (בעיקר ריביות).

לאחר אישור ההלוואה, הכסף מועבר אל חשבון הבנק של החוסך כפי שצויין בטופס הבקשה. כספי ההלוואה משולמים דרך הוראת קבע בנקאית שנמשכת מהחשבון בכל חודש.

מידע נוסף

  • הלוואה כזו היא פיתרון מעולה לחוסך המעוניין באשראי, אך לא יכול לפנות אל הבנק או לחברת האשראי.
  • הלוואה מקופת גמל לא פוגעת ביתרת הכסף והחיסכון ממשיך לצבור ריבית לטובת החוסך.
  • ניתן להפקיד את כספי ההלוואה בחזרה אל קופת הגמל להשקעה, בכפוף להוראות החוק עד תקרות קבועות, כדי להנות מהריבית על ההשקעות.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil