חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואה מקופת גמל – האם כדאי, למי זה מתאים ומידע נוסף

עמית בעל קופת גמל בחיסכון פנסיוני אשר מעוניין בקבלת אשראי, יכול לבקש הלוואה מקופת גמל בתנאים מעולים ובריבית נמוכה. הלוואה כזו ניתנת בתנאים נוחים במיוחד לכל חוסך ועמית.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא, תנאי זכאות, סכומים ועוד.

מהי הלוואה מקופת גמל?

הלוואה מקופת גמל היא הלוואת אשראי הניתנת על ידי חברה מנהלת של קופת גמל בה העמית חוסך כספים לצורך הפנסיה שלו. מדובר על הלוואה מסחרית רגילה כמו של הבנקים וחברות מתן האשראי בישראל.

קופת גמל היא משפחה של מוצרי חיסכון לפנסיה ובין היתר היא גם שם מקוצר של קופות גמל לחיסכון ולקצבה. קופות הגמל בישראל מקנות הטבות מס משמעותיות בעת הפקדת הכספים וגם בעת משיכתם מהחיסכון בכפוף לחוק.

קופת גמל מנוהלת על ידי חברה לניהול קופות גמל בעלת רישיון כחוק ומטרתה להשיג תשואה לעמיתים ולחוסכים ולכן את הכספים היא משקיעה באפיקי השקעה שונים כמו הבורסה, נדל"ן ואפילו על ידי מתן הלוואה לחוסכים.

הלוואה הניתנת מקופת הגמל עדיפה על פני הלוואות הניתנות על ידי גופים אחרים שהם נותני אשראי בישראל, כך שהיא מציעה סביבת ריבית נמוכה וגובה הלוואה נאה. מבין הסיבות לכך מכיוון שההלוואה ניתנת כנגד כספי החיסכון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

חוסך המעוניין בהלוואה כזו, צריך לעמוד בתנאי הזכאות:

  • חוסך בקופת גמל – עובד שמפקיד כספים לתוך קופת גמל.
  • תנאים נוספים – החברה המנהלת של קופות גמל יכולה לקבוע תנאים נלווים לפיה היא קובעת את הזכאות ובין היתר אורך החברות בקופה, שכר חודשי, מצב פיננסי ועוד.

מטרות ללקיחת הלוואה מקופת גמל

קופת גמל אינה מוגבלת לפי הוראות החוק לגבי המטרה עבורה היא מעניקה הלוואה לחוסך. המשמעות היא שהיא יכולה להעניק הלוואה כזו לכל מטרה אפשרית של החוסך / העמית. גם חברה המנהלת קופת גמל, לרוב לא קובעת תנאים מקדימים לעניין המטרות.

המשמעות היא שהחוסך יכול להשתמש בכספים אלו לכל מטרה שהיא מתאימה לו, כמו למשל רכישת רכב, מימון לימודים, מימון בריאות או הליך רפואי, סגירת מינוס בבנק, מימון עבור רכישת דירה בתור משכנתא או בתור סכום ראשוני כלשהו, הקמת עסק, ביצוע שיפוץ הנכס ועוד.

תקופת ההלוואה

הוראות החוק מגבילות בתקופה המירבית לגביה ניתן לקבל הלוואה כזו. ההלוואה יכולה להיות לטווח קצר או בינוני לפי בקשת העמית ולכל היותר עד למשך 7 שנים (84 חודשים).

ישנן חברות שקובעות תקופה מינימלית של 6 חודשים.

גובה הלוואה – תקרה ורצפה

הלוואה מקופת גמל ניתנת מתוך כספי החיסכון של העמית בחשבון שלו בקופת הגמל. המשמעות היא שניתן ליטול סכום הלוואה המבוסס על יתרת הצבירה העומדת לרשות החוסך בחשבונו.

יתרת הצבירה ככתוב מקודם, לפיה מחשבים את גובה ההלוואה, אינה יכולה לכלול את כספי הפיצויים (אם הם מופקדים גם לקופת הגמל), מכיוו שמדובר על כספים השייכים לעובד (לרוב) בעת עזיבת מקום עבודה ומשכך עשויים לשמש בתור תשלום בין העבודות.

תקרת גובה ההלוואה הינה:

  • לגבי כספים נזילים – עד 80%.
  • לגבי כספים לא נזילים – עד 30%.

כספים נזילים הם כספים שניתנים למשיכה לפי כל דין – משיכה מיידית בפטור ממס ובהתאם להוראות החוק.

בנוסף לעיל, החברות יכולות לקבוע סכום מינימלי של הלוואה, כך שהחוסך לא יוכל לבקש סכום שהוא מתחת לרצפה מסויימת.

למשל:

לעמית יש חיסכון פנסיוני בקופת גמל לקצבה בסך 400,000 ₪, מתוכם 150,000 ₪ פיצויים והוא בגיל העבודה ומפריש לשם כספים. כמה הלוואה יוכל לקחת?

  • הסכום ממנו מחשבים הוא בניכוי כספי הפיצויים ולכן הוא 250,000 ₪ בלבד.
  • מכיוון שמדובר על כספים לא נזילים, מותר רק 30%.
  • סך ההלוואה המותרת: 75,000 ₪ (30% במכפלת 250,000 ₪).

ריבית, הוצאות ועמלות

הלוואה מקופת גמל ניתנת בתנאים מעולים גם מבחינת גובה הריבית בה. ההלוואה חייבת להינתן באותם תנאים כמו שמקבלת החברה המנהלת בהלוואות דומות והיא עשויה לכלול את הריבית ולעיתים גם הצמדה למדד.

גובה הריבית בממוצע הינו בין הטווח של: פריים מינוס 0.5% עד פריים פלוס 2.5%. הריבית משתנה בהתאם לחברה ממנה הכספים נלקחים, המצב הפיננסי של החוסך, האם אלו כספים נזילים או לא ועוד פרמטרים.

החברה המנהלת של קופות גמל יכולה לקבוע עמלת פירעון מוקדם אם החוסך / העמית יחזיר את ההלוואה לפני המועד. אין יותר עמלות אחרות על הלוואה כזו.

שעבוד או ביטחון

החוק מחייב את החברות המעניקות הלוואות מקופות גמל לעשות זאת כמו התנאים של הלוואה מסחרית רגילה וכך גם לגבי שעבוד או ביטחון כנגד ההלוואה. בפועל, ההלוואה ניתנת כנגד כספי החיסכון ולכן זהו השעבוד הניתן על פי הוראות החוק – כך שאם החוסך לא יעמוד בתשלומים, היא תוכל לפרוע את ההלוואה מכספי החיסכון.

יחד עם זאת, היא יכולה לקבוע ביטחונות או שעבודים נוספים, בהתאם לסוג ההלוואה. כמו שעבוד על רכב או על דירה.

איך לקחת הלוואה מקופת גמל?

חוסך או עמית המעוניין ליטול הלוואה מקופת הגמל שלו, צריך לפנות אל החברה המנהלת את קופת החיסכון שלו.

הליך בקשת ההלוואה כולל מילוי טופס בקשה לקבלת ההלוואה עם מילוי פרטי החוסך, כולל סכום דרוש, תקופה לפירעון ועוד.

לאחר מכן, יש להגיש את הטופס אל החברה, והיא תבחן את הבקשה בהתאם לנוהל שקבעה. במסגרת הבחינה היא תשקול אם לתת את ההלוואה ובאילו תנאים (ריבית ועמלות).

לאחר אישור קבלת ההלוואה, היא תועבר אל חשבון הבנק של החוסך, בהתאם למספר החשבון המצויין בטופס הבקשה. ההחזר החודשי נגבה על ידי טופס הוראת קבע שנמשך ישירות מחשבון הבנק בכל חודש.

מה עוד חשוב לדעת?

  • הלוואה כזו היא פיתרון מעולה לחוסך המעוניין באשראי, אך לא יכול לפנות אל הבנק או לחברת האשראי.
  • הלוואה מקופת גמל לא פוגעת ביתרת הכסף והחיסכון ממשיך לצבור ריבית לטובת החוסך.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil