חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואה למבוטח או לעמית מגוף מוסדי – מי זכאי, האם זה כדאי ומידע נוסף

מבוטח או עמית שיש לו חיסכון פנסיוני, ומעוניין בשימוש בכספים, יכול לבקש הלוואה מגוף מוסדי במקום משיכת כספים שלעיתים עם קנס. ההלוואה ניתנת לרוב בתנאים טובים בהשוואה לגופים פיננסיים אחרים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה הלוואה מגוף מוסדי?

הלוואה למבוטח או לעמית מגוף מוסדי היא הלוואה הניתנת על ידי גוף מוסדי המנהל את החיסכון הפנסיוני (או הביטוח הפנסיוני) כמו קרן פנסיה, קופת גמל, קופת ביטוח מנהלים או קרן השתלמות – כנגד כספי ההשקעה והחיסכון.

הגוף המוסדי נדרש להשקיע את כספיו בהתאם להוראות החוק ולפי מדיניות ההשקעה בה. על מנת לפזר את הסיכונים הוא יכול להשקיע במניות, אגרות חוב, נדל"ן פרטי או מסחרי, השקעות אלטרנטיביות או אפילו להעניק הלוואות למבוטחים ולעמיתים תמורת ריבית.

הוראות החוק בישראל ולרבות החוזר המאוחד של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, קובעים יחד אם ומתי הגופים המוסדיים יכולים לתת הלוואות אלו, ובין היתר את תנאי ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיעורי ריבית, סכום מירבי משיעור החיסכון ועוד. אחת המגבלות על גוף מוסדי שהוא אינו יכול להעניק הלוואה בגובה של יותר מ-10% מסך הנכסים הצבורים.

הלוואה מגוף מוסדי יכולה להיות הלוואה מקופת גמל, הלוואה מקרן פנסיה, הלוואה מקרן השתלמות או אפילו הלוואה מביטוח מנהלים – כאשר לכל מוצר חיסכון פנסיוני יש תנאים אחרים מעט.

ההלוואה מאת גוף מוסדי לרוב טובה הרבה יותר מאשר הלוואה בנקאית או הלוואה חוץ בנקאית כמו מחברת אשראי או נותן שירותי אשראי אחר שאינו גוף מוסדי. כלומר, מדובר על הלוואה משתלמת במיוחד, כאשר הסיכון נמוך לגוף המוסדי משום שהיא ניתנת לרוב כנגד החיסכון הצבור אצל אותו גוף מוסדי.

עוד חשוב לציין כי הלוואה זו יכולה להיות פיתרון מעולה למי שמעוניין למשוך כסף מהחיסכון הפנסיוני שלו. במקום למשוך את הכספים ולשלם קנס בשווי מס הכנסה על הכסף, כאשר לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר ולרוב בריבית נמוכה מהריבית על החיסכון.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל מי שמעוניין ליטול הלוואה מהגוף המוסדי:

 • מבוטח או עמית – ההלוואה ניתנת למי שהוא מבוטח או עמית בגוף המוסדי. אולם, לא עמית שהוא מעסיק.
 • כנגד כספי החיסכון – עמית שאין לו חיסכון צבור או שהחיסכון אינו מספיק, אינו זכאי להלוואה זו. למרות שהחוזר כן מאפשר להעניק הלוואה כזו.
 • תנאים נוספים – הגוף המוסדי רשאי לקבוע תנאים נוספים כמו כושר השתכרות, נתונים פיננסיים ועוד.

מטרת ההלוואה

אין בחוק תנאים בעניין המטרות שעבורם ניתן או לא ניתן להעניק הלוואה למבוטח או לעמית. באופן כללי, לא מומלץ לקחת הלוואה אם יש חלופות אחרות שכדאיות יותר. אולם, אם ההלוואה היא כדאית על פני מקרים אחרים – אז היא עדיפה.

ניתן לקחת הלוואה מגוף מוסדי לכל מטרה: לרכישת רכב, ללימודים, הלוואה לדיור (משכנתא) או מימון חלקי לדירה, לפיתוח קריירה, לשיפוץ דירה או נכס, לפתיחת עסק ועוד.

סכום ההלוואה

אפשר ליטול הלוואה מגוף מוסדי בסכום שהוא אחוז מתוך הסכום שעומד לרשותו בחיסכון הפנסיוני. כלומר, לא ניתן לקחת הלוואה בכל סכום, אלא לכל היותר עד לסכום המירבי מתוך סך הצבירה של החוסך / העמית / המבוטח.

הוראות החוק מבדילות בין סוגי החיסכון השונים וזאת בשל העובדה כי לחלקם יש כספים נזילים (כספים שניתנים למשיכה לפי כל דין) ולחלקם לא.

הסכום המירבי להלוואה מתוך סכום הצבירה בהתאם לסוג המוצר:

סוג מוצר החיסכוןהסכום המירבי מתוך הצבירה (בעת מתן ההלוואה)הערות
קופת גמל80% כנגד כספים נזילים
30% כנגד כספים לא נזילים
לרבות מוצרים מהמשפחה כמו קופת גמל להשקעה
קרן השתלמות80% כנגד כספים נזילים
50% כנגד כספים לא נזילים
קרן פנסיה30% כנגד כספים לא נזילים, ללא רכיב פיצוייםפיצויי פיטורים משמשים כמקור הכנסה בעת מצב אבטלה ואסור להכליל אותם.
אין כספים נזילים בקרן פנסיה.
ביטוח מנהלים30% כנגד כספים לא נזילים, ללא רכיב פיצוייםכמו קרן פנסיה
פוליסת חיסכוןכמו קופת גמל

הערה: הגוף המוסדי אינו חייב בשיעור זה, אלא יכול לקבוע סכום נמוך יותר. למשל, לקבוע כי הסכום המירבי על כספים נזילים בקרן השתלמות הוא 70%.

תקופת הלוואה

תקופת ההלוואה המירבית שניתן לקחת את ההלוואה היא 7 שנים (84 חודשים).

סוגי הלוואה לפי החזר

ניתן לקחת הלוואה לפי סוג ההחזר והתקופה. אלו הסוגים:

 • הלוואה לפי לוח שפיצר – זו הלוואה של החזר חודשי שווה כאשר תמהיל ריבית והקרן משתנה.
 • הלוואה לפי קרן שווה – זו הלוואה של החזר חודשי קטן, כאשר הקרן שווה והריבית פוחתת.
 • הלוואת בלון – זו הלוואה שהתשלום שלה (ריבית+קרן) בסוף התקופה.
 • הלוואת גרייס (מלא או חלקי) – זו הלוואה שהתשלום שלה נדחה בתקופה מסויימת.

הערה: מועד תחילת הפירעון (למעט קרן השתלמות ופוליסת חיסכון) הוא לכל היותר מתום השנה הראשונה ממתן ההלוואה.

ריבית על הלוואה מגוף מוסדי

הלוואה מגוף מוסדי ניתנת לפי תנאים מסחריים רגילים ולפי נוהל שקבע הגוף המוסדי. ההלוואה יכולה לשאת ריבית או ריבית והצמדה בשיעורים שאינם נמוכים משיעורים שהיה יכול לקבל על הלוואות בתנאים דומים או זהים.

יחד עם זאת, הריבית הניתנת למבוטח או לעמית, משתלמת יותר בהשוואה לכל נותן שירותי אשראי אחר כמו בנק, חברת אשראי או גוף אחר.

ניתן לקבל ריבית של החל מריבית פריים מינוס 0.5% ועד לריבית פריים פלוס 3.5%. הריבית משתנה בהתאם ל:

 1. סוג המוצר – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות.
 2. שם הגוף המוסדי – כל חברה מעניקה ריבית ותנאים לפי החלטתה.

לרוב, ככל שיש יותר כספים נזילים (שניתן למשוך אותם לפי כל דין) וללא קנס – כך הגוף המוסדי יכול לתת ריבית זולה יותר.

עמלות על הלוואה זו

בנוסף לריבית על ההלוואה, הגוף המוסדי יכול לקבוע עמלות כמו למשל עמלת פירעון מוקדם שמטרתה לפצות על הריבית שלא הרוויח בגלל פירעון הלוואה לפני הזמן. עם זאת, החברה יכולה לקבוע כי לא תחול עמלה זו.

בעבר, הגופים חייבו לקוחות גם עמלת דמי טיפול / עמלת פתיחת תיק – אולם רשות שוק ההון קבעה שהדבר אסור והחל משנת 2017 אסור לגבות תשלום זה.

ערבות או שעבוד

ההלוואה ניתנת על חשבון סכום החיסכון של החוסך בחשבון החיסכון הפנסיוני שלו. המשמעות היא שאם העמית / המבוטח / החוסך לא יעמוד בתשלומים – הגוף המוסדי יכול לקבוע כי הוא ישתמש בכספים הנזילים כדי לפרוע את ההלוואה.

בנוסף לכך, הגוף עשוי לדרוש שעבודים נוספים, כך למשל עבור הלוואה לדיור (משכנתא) הוא עשוי לדרוש שעבוד נכס ועבור רכישת רכב, שעבוד רכב וכך הלאה.

איך להגיש בקשה לקבלת הלוואה מגוף מוסדי?

על מנת לקבל הלוואה מגוף מוסדי, יש לפנות אל אחד מהם, החברה המנהלת של אותו מוצר חיסכון פנסיוני. לכל גוף מוסדי יש ועדת השקעות שקובעת נוהל לגבי מתן הלוואה לעמית או למבוטח.

הגוף המוסדי עשוי לדרוש קבלת המסמכים הבאים:

 • תלושי שכר / משכורת והכנסות נוספות של המבוטח או העמית.
 • תדפיסי חשבון עובר ושב של העמית / המבוטח במשך 3 או 6 חודשים אחרונים.
 • הסכמה לבדיקת הנתונים הפיננסיים של העמית במאגר נתוני אשראי.

לאחר מכן, על העמית / המבוטח למלא טופס בקשה לקבלת הלוואה מגוף מוסדי, בטופס זה יש לציין את הפרטים האישיים, סכום ההלוואה, סוג מוצר החיסכון כנגדו הוא נלקח כולל מספר מזהה של החיסכון / הביטוח.

לאחר מכן, הגוף המוסדי בוחן את הבקשה בהתאם למדיניות ועדת ההשקעות וקובעת את התנאים הספצייפיים של ההלוואה לאותו עמית / חוסך / מבוטח.

איך מקבלים את ההלוואה?

ההלוואה מועברת לחשבון הבנק של העמית / מבוטח בהתאם למסמכי פתיחת התיק ההלוואה ומסמכים נוספים כמו אישור ניהול חשבון.

פירעון ההלוואה

עם קבלת ההלוואה ולפי תנאיה, העמית או המבוטח נדרש לשלם את ההלוואה כמו כל הלוואה רגילה אחרת – בתשלומים חודשיים וזאת עד לפירעון שלה. אפשר לבקש תקופת גרייס של עד שנה אחת (תקופה במהלכה לא משלמים החזרים חודשיים) עבור כל המוצרים למעט קרן השתלמות ופוליסת חיסכון.

לצורך כך, הגוף המוסדי יחתים את העמית / המבוטח עם טופס הוראת קבע באמצעותו התשלום החודשי יירד מחשבון הבנק ויועבר על חשבון ההלוואה.

ניתן לפרוע את ההלוואה לפני הזמן שלה, בהתאם לתנאים של הלוואה מסחרית רגילה ולפי תנאי הסכם ההלוואה מול הגוף המוסדי.

עם פירעון מלוא סכום ההלוואה, הגוף המוסדי יבטל את הערבות או השעבוד שביצע.

הוראות חוק

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012
 • החוזר המאוחר – ניהול נכסי השקעה (הלוואות למבוטחים ולעמיתים)

מידע נוסף

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil