חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בגלל הטרדה מינית בעבודה

עובד או עובדת שהתפטר בגלל הטרדה מינית בעבודה כלפיו, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר. הזכאות מגיעה בהתקיים מספר תנאים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם פיצויים בגלל הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית בעבודה היא מעשה או פעולה מסויימת בעלת אופי מיני, כלפי אדם אחר, וגם התנכלות בכתוצאה מכך, וזאת כאשר המעשה או הפעולה מתבצעים אצל המעסיק או במקום העבודה.

הטרדה מינית יכולה להיחשב סחיטה באיומים באופן מיני, מעשה מגונה, הצעות או התייחסות בעלות אופי מיני, פרסום של תצלום או הקלטה עם אופי מיני. בנוסף, הטרדה מינית יכולה להיחשב גם אם הצד השני לא הראה כי לא מעוניין בכך.

פיצויי פיטורים הם כספים שהעובד זכאי לקבל אותם אם וכאשר הוא מפוטר על ידי המעסיק או מתפטר ביוזמתו בנסיבות המצדיקות זאת, כאשר השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

עובד או עובדת שהודיע על התפטרות בגלל הטרדה מינית בעבודה כלפיו, זכאי לקבל פיצויי פיטורים בהתקיים כמה תנאים. הזכות נובעת מהוראות החוק וגם מפסיקת בג"ץ בעניין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד או עובדת, זכאי לקבל פיצויים בשל הטרדה מינית בעבודה בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • קיים קשר ישיר בין ההטרדה המינית לבין ההרעה בתנאי העבודה.
 • העובד התריע בפני המעסיק על ההרעה ועל כוונתו, כדי לאפשר למעסיק לתקן את המצב. אולם חובה זו לא חלה אם ברור על פניו כי אין ביכולת או ברצון המעסיק לשנות ולתקן את ההרעה.

מימוש הזכאות

עובד המתפטר בשל הטרדה מינית בעבודה כלפיו, ומעוניין לקבל את הזכאות, נדרש ראשית להודיע אל המעסיק שלו על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות. אלא אם כן, אין ביכולת המעסיק לתקן את ההפרה – ואז אין חובה לספק הודעה מוקדמת.

בעת הפסקת יחסי העבודה, העובד צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"), ומעסיקו צריך למלא ולמסור לעובד טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

הפיצויים משולמים לעובד כך:

 1. מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – סכומים שהמעסיק לא העביר לפנסיה לפי שיעורים או תקופות, משולמים ישירות מהמעסיק בעת הפסקת עבודה. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. מחיסכון הפנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהופקדו לפנסיה לפי כל דין במקום הפיצויים מהמעסיק, משולמים ישירות מהחברה המנהלת של הפנסיה. ניתן למשוך אותם עם אישור המעסיק או לאחר 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה גם ללא אישור זה. לצורך תשלום סכומים יש להגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה אל חברת הפנסיה.

מידע נוסף

 • הטרדה מינית בעבודה לעניין הפיצויים נחשבת בתור "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו".
 • עובד לא נדרש להודיע אל המעסיק טרם התפטרותו, כאשר ההטרדה נעשית על ידי המעסיק עצמו או במקרה בו המעסיק אינו יכול או אינו רוצה להפסיק את הפגיעה.
 • הזכות זו מבוססת, גם, על פסיקת בג"ץ שביטל את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה וקבע את זכות העובד או העובדת.
 • לא ניתן לערער על החלטת בית הדין הארצי לעבודה, אלא לעתור לבג"ץ והוא יתערב רק במקרה של "טעות משפטית חמורה" לגביה הצדק מחייב התערבות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
 • בג"ץ 9239/17 – "פסק דינו בית הדין הארצי לעבודה, בטל; בעת הטרדה מינית של עובדת במקום העבודה, יש לפעול לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, שכותרתו התפטרות אחרת שדינה כפיטורים".

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil