חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הטרדה מינית בעבודה – זכויות העובדים אצל המעסיק במקום העבודה

עובד או עובדת יכול להיפגע עקב הטרדה מינית בעבודה, אך יש לו זכויות שהוא יכול לממש אותם כדי למנוע זאת ואף כדי לקבל פיצוי על כך. ההטרדה יכולה להיות גם במסגרת העבודה או במקומות אחרים של המעסיק.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית היא פעולה או מעשה מסויים כלפי אדם אחר, לרבות התנכלות כתוצאה מכך. מדובר על התנהגות אסורה לפי חוק, לרוב היא מופנת כלפי האישה, אולם היא יכולה להתבצע לא רק כלפי האישה אלא גם כלפי הגבר.

הטרדה מינית נחשבת לאחת ההתנהגויות הבאות, עם הסבר לגבי הטרדה מינית בעבודה:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשה עם אופן מיני.
  • לדוגמה: מעסיק מאיים לפטר עובדת אם תסרב לקיים איתו יחסי מין.
 2. מעשה מגונה (סיפוק או ביזוי).
  • לדוגמה: עובד נוגע בעובדת לצורך סיפוק או גירוי מיני, או חושף את עצמו בפניה, ללא הסכמתה.
 3. הצעות חוזרות עם אופן מיני למי שהראה שלא מעוניין בכך.
  • לדוגמה: עובד מציע אל עובדת להתלוות אליו למקום אינטימי, לאחר שהיא סירבה.
 4. התייחסויות חוזרות המתמקדת במיניות או במין של אדם, שהראה שלא מעוניין בכך.
  • לדוגמה: עובד הפונה אל עובדת ואומר לה כי היום היא נראית מינית ('סקסית').
 5. התייחסות מבזה או משפילה כלפי אדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות הנטייה המינית שלו, בין אם הוא הראה שזה מפריע לו או שלא.
  • לדוגמה:
   • עובד שמתייסת בגסות כלפי עובדת ואומר לה שהיא נראית כאילו היא עובדת במקום המציע שירותי מין.
   • עובד שמשפיל בפני אחרים עובד אחר ומדגיש כי הנטייה המינית שלו היא גברים.
 6. פרסום של תצלום, סרט או הקלטה, של אדם המתמקד במיניותו, שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות אותו, ללא הסכמתו. למעט מקרים מיוחדים בהן החוק קובע הגנות (תום לב, מטרה כשרה, עניין ציבורי). תצלום, סרט או הקלדה – לרבות עריכה או שילוב שניתן לזהות את האדם.
  • לדוגמה:
   • פרסום של סרטון המתעד קיום יחסי מין בעבודה או של עובדים, ללא הסכמה.
   • עריכה גרפית של אדם בשילוב תמונת עירום כלשהי, ללא הסכמה.

בנוסף לכך, אם המעשים בנקודות 3 ו-4 (הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות חוזרות המתמקדות במינו או במיניותו של אדם) מופנות כלפי המנויים הבאים, תוך ניצול יחסי מרות או תלות, הן נחשבות הטרדה מינית – גם אם אותו מוטרד לא הראה שלא מעוניין בכך:

 • קטין או חסר ישע, מטופל במסגרת טיפול, עובד ביחסי עבודה, תלמיד, סטודנט, אדם במסגרת דת, אדם מצד של עובד ציבור, אדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן.
  • לדוגמה: ממונה בעבודה אשר נוגע בעובדת לצורך גירוי, בניגוד לרצונה, תוך ניצול יחסי מרות.

חוסר עניין אפשר להראות במילים או בהתנהגות שמבהירה באופן ברור לפונה את חוסר העניין בהצעתו.

מובהר כי הטרדה מינית יכולה להיעשות גם כפי מי שאינו עובד, לרבות אדם שהוא מועמד לעבודה.

עוד יצויין כי הטרדה מינית בעבודה מתקיימת במסגרת יחסי עבודה ולא רק פיזית במקום העבודה. כלומר, מסגרת יחסי עבודה היא כל אחת מאלה:

 1. מקום העבודה.
 2. מקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק.
  • לדוגמה:
   • מקום שבו נערכת תערוכה או יריד מטעם המעסיק.
   • מקום בו נערך אירוע או מסיבה מטעם המעסיק לעובדיו.
   • מקום בו מתקיים קורס או הכשרה לעובדי המעסיק ומטעמו.
 3. תוך כדי עבודה.
  • לדוגמה: נסיעה בזמן העבודה ובמסגרת העבודה.
 4. תוך כדי ניצול יחסי מרות ביחסי העבודה, בכל מקום, לרבות במקום של ממונה ואפילו אם הוא לא עובד המעסיק.

התנכלות בעבודה עקב הטרדה מינית

התנכלות בעבודה היא פעולה מכל סוג שהמקור שלו בהטרדה מינית, או בתביעה או בתלונה שהוגשה על ההטרדה המינית או על ההתנכלות.

דוגמאות לכך הן:

 • לגבי פגיעה שמקורה בהטרדה מינית – מעסיק המפטר עובדת עקב כך שהיא לא נענתה להצעה בעלת אופן מיני.
 • לגבי פגיעה שמקורה בתלונה או בתביעה על הטרדה מינית או התנכלות – מעסיק שפוגע בתנאי העבודה של עובד שהגיש תלונה או תביעה כנגד עובד אחר בשל המטרה מינית.
 • לגבי פגיעה שמקורה בסיוע לעובד בקשר לתלונה או תביעה על הטרדה מינית או התנכלות – עובדת פנתה לעובד אחר בשל ההטרדה המינית לצורך סיוע, והמעסיק פגע בעובדת או בעובד.

איסור פגיעה על רקע הטרדה מינית

במסגרת יחסי עבודה, מעסיק או ממונה מטעמו, לא רשאי לפגוע בעובד או בדורש עבודה, בנושאים בהקשר של אפליה בעבודה או בדרך אחרת, כאשר מקור הפגיעה היא:

 • הטרדה מינית של העובד או של דורש העבודה, שנעשתה על ידי המעסיק, בידי הממונה מטעמו או בידי עובד אחר.
 • תלונה או תביעה של העובד בפגיעה עקב הטרדה מינית.
 • סיוע של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או לתביעה בגלל פגיעה בשל הטרדה מינית.

הדבר חל גם על אדם המעוסק על ידי קבלן כוח אדם ועל המעסיק בפועל של אותו עובד.

אחריות המעסיק

על המעסיק חלים איסורים, כעל אדם, להטריד מינית או להתנכל בעובד או בעובדת. בנוסף לכך, על המעסיק מוטלת אחריות מיוחדת על המעשים של העובדים ושל הממונים מטעמו במסגרת יחסי העבודה.

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות הענין, על מנת:

 • למנוע הטרדה מינית והתנכלות בעבודה.
 • לטפל ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן.
 • לתקן את הפגיעה עקב ההטרדה המינית או ההתנכלות, או עקב הגשת תלונה או תביעה על אלה.

במקרה שהמעסיק לא נקט אמצעים סבירים אלו, ניתן להגיש נגדו תביעה אזרחית.

הגשת תלונה או תביעה

הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירה פלילית שבגללה ניתן לפסוק עונש מאסר או קנס לגבי המפר. כמו כן, הן מהוות עבירה אזרחית שבשלה ניתן לקבוע פיצויים כספיים וסעדים אחרים.

בנוסף, הטרדה מינית והתנכלות יכולות להיחשב עבירת משמעת, שהמטריד יכול להיענש בעונש משמעתי.

לפיכך, במקרה של הטרדה מינית או התנכלות בעבודה, העובד יכול לבחור את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

 • באחריות המעסיק – העובד יכול להגיש תלונה אצל המעסיק במקום העבודה.
 • הליך פלילי – העובד יכול להגיש תלונה במשטרה.
 • הליך אזרחי – העובד (הנפגע) יכול להגיש תביעה בבית משפט (בדרך כלל בית דין לעבודה) כנגד המתנכל או המטריד, או גם נגד המעסיק אם הנפגע טען שהמעסיק אחראי לכך.

תקנון עיקרי החוק

מעסיק המעסיק מעל 25 עובדים חייב בנוסף לעיל, לקבוע תקנון בו נמצא עיקרי החוק ודרכי הגשת התלונה. תקנון זה צריך לפרסם במקום בולט לעין בשליטת המעסיק ובמקרה הצורך ביותר ממקום אחד.

כמו כן, כל עובד זכאי שביקש זאת, זכאי לקבל את התקנון הזה מהמעסיק.

חקיקה ופסיקה

 • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
 • תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil