חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים להורה עובד שהתפטר לצורך טיפול בילד

הורה שהתפטר, עשוי להיות זכאי במקרים מסויימים לקבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק, באותו אופן כאילו הוא פוטר מעבודתו. הזכאות חלה לגבי העובדת וגם לגבי העובד (בתנאים נוספים).

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהם פיצויים לצורך טיפול בילד?

פיצויי פיטורים הם כספים המשולמים לעובדים שכירים אשר פוטרו מעבודתם על ידי המעסיק או התפטרו מעבודתם בנסיבות מצדיקות, כל זה כאמור אם הם השלימו שנת עבודה אחת. לעיתים הדבר ניתן גם אם לא הושלמה שנה.

הכספים הללו משולמים ניתן לעובד בנוסף לזכויות האחרות שמגיעות לו, והם נועדו לפצות עובד בשל סיום יחסי עבודה, והתוצאה מכך שהוא לא מועסק.

עובדת שהתפטרה לאחר 9 חודשים מהיום שבו היא ילדה, כדי לטפל בילד שלה – נחשבת כאילו היא פוטרה מעבודתה לצורך הוראות החוק והדין בעניין זה. הדבר חל גם על עובדת שאימצה ילד, קיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד, או קיבלה ילד כאומן – ובכפוף לתנאים נוספים.

הזכות חלה גם לגבי העובד, בן זוגה של אותה עובדת, אם מתקיים לגביו תנאים נוספים כאמור בתנאי הזכאות.

יש לשים לב כי החל משנת 2008 קיימת פנסיה חובה המחייבת, בין היתר, הפרשה של רכיב פיצויים שמגיע במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובדת שעונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאית לפיצויי פיטורים:

 1. העובדת השלימה שנת עבודה אחת אצל המעסיק לפחות.
 2. ההתפטרות נבעה לצורך טיפול בילד, ולא סיבה אחרת.
 3. העובדת התפטרה באחד המקרים הבאים ובכפוף לתנאים האמורים ליד –
  • עובדת שילדה (יולדת) – אם התפטרה בתוך 9 חודשים מיום הלידה.
  • עובדת שקיבלה ילד לאימוץ (הורה מאמץ) – אם התפטרה בתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד לאימוץ, ובתנאי שהיא הודעה למעסיק על כך, ובתנאי נוסף שלילד עדיין לא מלאו 13 שנים.
  • עובדת שקיבלה ילד למשמורת (הורה מיועד) – אם התפטרה בתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד למשמורת,
  • עובדת שקיבלה ילד לאומנה (הורה אומנה) – אם התפטרה בתוך 9 חודשים מיום קבלת הילד כאומן, ובתנאי שניתן אישור מאת מנחה האומנה כי ההתפטרות נדרשה מטעמים של טובת הילד, ובתנאי נוסף שלילד עדיין לא מלאו 10 שנים.

עובד (בן זוג) של העובדת האמורה לעיל, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים אם הוא עומד בכל התנאים האמורים לעיל, לפי השינויים המותאמים לגביו, וגם שמתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:

 • בת זוגתו הועסקה במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו. גם תקופת הפסקה שנמשכים בה יחסי עבודה (כמו חופשת לידה) נחשבים בתקופה זו.
 • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי בשל נכות או מחלה של בת הזוג.
 • בת זוגתו של העובד, הייתה עובדת עצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הילדה או יום קבלת הילד לאימות, למשמורת או לאומנה, לפי העניין, ולא הפסיקה את העיסוק שלה לצורך הטיפול בילד.

מימוש הזכאות

עובד או עובדת שהחליט להתפטר לצורך טיפול בילד, צריך להגיש הודעה על התפטרות (הודעה מוקדמת להתפטרות) ולתת את הזמן הנדרש בו, בין היתר לאפשר למעסיק להתאים את תנאי העבודה במידת האפשר. אפשר להגיש את ההודעה המוקדמת כבר בתוך חופשת הלידה.

בנוסף, בעת הפסקת העבודה וסיום יחסי עבודה, העובד צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). בנוסף, המעסיק צריך למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

כדי לקבל את הפיצויים יש לפעול כך:

 1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו כספים לפנסיה, העובד זכאי לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום הוא במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת את הפנסיה. כדי לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק למשיכת הכספים. אבל אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, העובד יכול למשוך אותם ללא אישור המעסיק. כדי למשוך אותם, יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

 • במקרים מסויימים, התפטרות העובדת ומציאת עבודה חלופית המאפשרת לעובדת לשהות יותר עם הילד, עשויה להיחשב התפטרות מוצדקת לצורך קבלת פיצויי פיטורים.
 • אם הורה אחד התפטר לצורך טיפול בילד וזכאי לפיצויי פיטורים, ההורה השני לא יוכל להנות מאותה זכות.
 • שר העבודה רשאי לקבוע הוראות בעניין מסירת הודעות למעסיק והשלכות של אי מסירות הודעות אלו, וכן הוראות בעניין הגדרת עובדת עצמאית וכן כללים להוכחה שהיא עובדת עצמאית וכן דרכי הוכחה של אי הפסקת עבודה.
 • עובדת שהתפטרה, זכאית לקבל דמי אבטלה, אולם הזכאות נכנסת לתוקף רק לאחר 90 ימי המתנה שבהם לא משולמת הקצבה. ימים אלו לא מוקטנים מהתקופה המירבית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
 • דמש (י-ם) 5259-10‏ – עובדת שהתפטרה לצורך טיפול בילד, זכאית לפיצויי פיטורים גם אם מצאה עבודה חלופית הקרובה לביתה או המאפשרת לה לשהות יותר עם הילד.

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil