חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד קבלן בעת חילופי קבלנים (מעסיקים) במקום העבודה

עובד קבלן שהועסק על ידי קבלן כח אדם או קבלן שירות, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים בעת חילוף מעסיקים (קבלנים) במקום העבודה. הזכאות ניתנת במספר מקרים, אפילו אם העובד פוטר.

מטרת העמוד לספק הסבר לאוכלוסייה זו.

מהם פיצויים עקב חילוף קבלנים במקום העבודה?

פיצויי פיטורים (או, פיצויים) הם תשלום שכל עובד זכאי לקבל עקב פיטורים על ידי המעסיק או התפטרות מסיבות מצדיקות לפי הוראות הדין, וזאת בתנאי שהוא השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

הכספים משולמים בנוסף לסכומים אחרים שהעובד זכאי להם, והם נועדו, גם לפצות את העובד עובד על סיום יחסי עבודה (עובד-מעסיק) – כי העובד אינו מועסק לאחר מכן.

כאשר העובד הוא עובד של קבלן כוח אדם או קבלן שירות, והסתיימה התקשרות בין אותו קבלן לבין מעסיק בפועל או מקבל שירות (לפי העניין), והוא עבר להיות עובד של קבלן אחר – אז אותו עובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים בעת חילוף מעסיקים (קבלנים) כאילו הוא פוטר.

הזכאות ניתנת גם אם העובד קיבל הצעת עבודה חלופית וגם אם המשיך להיות מועסק על ידי הקבלן האחר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים במקרה זה, אם עומד בכל התנאים הבאים:

 1. הוא עובד קבלן כוח אדם או קבלן שירות. כאשר –
  • קבלן כוח אדם – מי שעוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל מעסיק בפועל, לרבות לשכה פרטית העוסקת גם במתן שירותי כוח אדם.
  • קבלן שירות – מי שעוסק במתן שירותי שמירה ואבטחה או ניקיון, באמצעות עובדיו אצל מזמין שירות.
 2. הסתיימה ההתקשרות בין הקבלן לבין מעסיק בפועל או מזמין השירות.
 3. העובד השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות.
 4. מתקיים אחד מאלה:
  • העובד עבר להיות עובד של קבלן אחר (חילוף קבלנים במקום העבודה) – בין אם הקבלן שהוחלף (הקודם) הציע עבודה חלופית ובין אם לא.
  • העובד פוטר על ידי הקבלן שהוחלף (שההתקשרות עמו הסתיימה).
  • הקבלן שההתקשרות עמו הסתיימה הציע לעובד עבודה חלופית אחרת והעובד סירב והחליט להתפטר עקב הרעת תנאים או מקרים אחרים שלא ניתן לדרוש ממנו להמשיך עבודה.

מקרים נוספים לזכאות –

 • אם בעת חילופי הקבלנים (המעסיקים), העובד לא צבר שנת עבודה אחת כנדרש, אז תקופה זו תיחשב בתור וותק לצורך הזכויות האחרות התלויות בוותק, לרבות לעניין פיצויי פיטורים מהקבלן האחר.

מימוש הזכאות

עובד או עובדת יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, לפי תנאי הזכאות האמורים לעיל. הזכאות אינה אוטומטית ולכן במקרה של התפטרות על העובד להגיש למעסיק הודעה על התפטרות (הודעה מוקדמת להתפטרות), ובמקרה של פיטורים המעסיק חייב להגיש לעובד הודעה על פיטורים (הודעה מוקדמת לפיטורים).

זאת ועוד, עם סיום יחסי עבודה, העובד נדרש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק מנגד, נדרש למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

הודעה כאמור לא חלה במקרה שבו העובד החליט להמשיך אצל הקבלן החדש.

על מנת לקבל את תשלום הפיצויים יש לפעול כך:

 1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה, העובד זכאי לקבל את אותם הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום נעשה במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד לפנסיה, משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני. כדי למשוך את הכספים יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק. אולם אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ניתן למשוך אותם גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

 • אם המעסיק החדש החליט לקחת על עצמו, לפי התחייבות לעובד, את האחריות לתשלום פיצויים שהעובד היה זכאי לקבל מהמעסיק הקודם, אז המעסיק הקודם פטור מחובת התשלום. במקרה זה, הפיצויים יחושבו לפי תקופת העבודה אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם, כאילו הוא עובד במקום העבודה הנוכחי.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil