חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר כי נבחר לראש רשות מקומית או לסגנו

עובד שהתפטר ממקום העבודה מכיוון שנבחר להיות ראש ראשות מקומית או סגנו, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר. צריך גם לעמוד בתנאים נוספים.

הכתבה הזו נועדה להסביר את הזכאות בנושא.

מהם פיצויים לעובד נבחר לראש רשות מקומית או לסגן?

פיצויי פיטורים (פיצויים) הם תשלומים הניתנים לעובד שפוטר או שהתפטר בנסיבות מצדיקות כאשר השלים שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

התשלום נעשה לפי השכר האחרון לפני סיום יחסי עבודה במכפלת מספר חודשים כמספר שנות ותק. משנת 2008 קיימת פנסיה חובה אליה מופקדים כספי פיצויים שבאים במקום זאת.

עובד שהתפטר מכיוון שנבחר להיות ראש רשות מקומית או סגנו, והכהונה בשכר מהרשות המקומית – זכאי לקבל פיצויי פיטורים, אלא אם המעסיק הסכים בכתב כי אותה תקופה בכהונה היא חופשה ללא תשלום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד זכאי לפיצויים אלו, אם מתקיים לגביו התנאים הבאים:

  1. העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  2. העובד התפטר כי נבחר להיות ראש רשות מקומית או סגן ראש רשות מקומית.
  3. העובד מכהן בתפקיד במשכורת מקופת הרשות המקומית.

מי לא זכאי?

  • עובד שהמעסיק שלו הסכים בכתב כלפי העובד כי כל תקופת הכהונה שלו תיחשב כחופשה ללא תשלום.

מימוש הזכאות

עובד המתפטר כי נבחר להיות ראש רשות מקומית או סגנו, ומעוניין לקבל את הזכאות, נדרש ראשית להודיע אל המעסיק שלו על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

במועד הפסקת יחסי העבודה, על העובד למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"), ועל מעסיקו למלא ולמסור לעובד טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

הפיצויים משולמים לעובד כך:

  1. מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – סכומים שהמעסיק לא העביר לפנסיה לפי שיעורים או תקופות, משולמים ישירות מהמעסיק בעת הפסקת עבודה. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
  2. מחיסכון הפנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהופקדו לפנסיה לפי כל דין במקום הפיצויים מהמעסיק, משולמים ישירות מהחברה המנהלת של הפנסיה. ניתן למשוך אותם עם אישור המעסיק או לאחר 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה גם ללא אישור המעסיק. לצורך קבלת הכספים יש להגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה אל חברת הפנסיה.

מידע נוסף

  • בעקבות פנסיה חובה, חלק מהפיצויים משולמים לפנסיה ישירות ומשיכה מבוצעת ישירות משם.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil