חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תשלום מס שבח – הדרך בה משלמים מס בעת מכירת זכות במקרקעין

מוכר זכות במקרקעין אשר נדרש לשלם מס שבח בהתאם להצהרה והשומה שנקבעה לגביו, נדרש לבצע תשלום מס שבח בהתאם להוראות הדין. התשלום הכרחי לכל מצב בו יש שומת מס ואין פטור ממס.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מס שבח?

מס שבח הוא מס מקרקעין החל על מוכר של זכות במקרקעין בעת מכירת הזכות כאשר נוצר שבח. שבח הוא עליית הערך, ההפרש בין מחיר מכירת הזכות במקרקעין ביום המכירה לעומת רכישת הזכות ביום הרכישה.

כלומר, כאשר אדם רוכש, למשל דירת מגורים, במהלך התקופה השווי שלה צפוי לגדול, לכן בעת מכירת דירת המגורים, ככל הנראה יווצר רווח בשל הפרש המחירים. רווח זה נחשב שבח. על רווח זה משלמים מס.

תשלום מס שבח נעשה לאחר הגשת הצהרה על מכירת זכות במקרקעין ולאחר ביצוע שומת מס שבח. כלומר התשלום נעשה בתוך 60 ימים ממועד ביצע עסקת המכירה.

יש לציין כי תשלום מס שבח מוטל על המוכר, אבל הרוכש צריך לשלם מקדמה על חשבון המס שחייב לשלם המוכר.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מוכר זכות במקרקעין חייב בתשלום מס שבח שקיבל הודעה על כך מרשות המסים.

מי לא חייב?

 • מי שקיבל פטור בכפוף לעמידה בתנאי זכאות לקבלת פטור.

מימוש החובה

תשלום המס נעשה במשרדי מיסוי מקרקעין לפי מיקום מכירת זכות המקרקעין (רשימת הסניפים). ניתן לבצע את התשלום גם דרך המערכת המקוונת באתר רשות המסים כאן. יש לבחור את משרד המיסוי, סוג המס, מספר שומה, מספר זהות ופרטים נוספים.

תשלום המס נעשה בתוך 60 ימים מיום המכירה, לאחר ביצוע שומה עצמית (מטעם המוכר) וקבלת הודעה מרשות המסים על תשלום המס. עם זאת, אם המס שולם, ושומת המנהל גבוהה יותר מהשומה העצמית – יש לבצע תשלום של היתרה בתוך 30 ימים ממועד בו נסמרה הודעה לחייב (המוכר).

יש לציין כי הרוכש חייב לשלם מקדמת מס שבח על חשבון המס של המוכר. אולם אין בכך כדי להטיל את חובת תשלום מס שבח עליו. החובה לתשלום נותרת על המוכר.

מקרים נוספים של מועד תשלום מס:

 • תשלום יתרת המס –
  • אם מנהל המיסוי אישר את השומה העצמית או ערך שומה מיוזמתו (שומה על פי מיטב השפיטה, מכיוון שהשומה העצמית לא אושרה) – יש לשלם את יתרת המס בתוך 15 ימים מיום מסירת הודעת השומה.
  • אם החייב במס הגיש השגה על השומה – הוא נדרש לשלם את יתרת המס שאינו שנוי במחלוקת בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור.
 • תשלום מס בהשגה –
  • אם נמסרה לאדם החלטה בהשגה – יש לשלם את סכום המס המגיע בתוך 15 ימים ממועד שבו נמסרה לו ההחלטה.
  • אם החייב במס הגיש ערר – יש לשלם את סכום המס שאינו שנוי במחלוקת בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
 • תשלום מס בועדת ערר –
  • אם ניתנה החלטה בועדת ערר – יש לשלם את סכום המס המגיע בתוך 45 ימים מיום שניתנה ההחלטה. אלא אם כן בית המשפט העליון קבע אחרת.
 • תשלום מס בבית משפט עליון –
  • אם ניתן פסק דין של בית המשפט העליון – יש לשלם את סכום המס לפי פסק הדין בתוך 15 ימים מיום שניתן.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

דחיית תשלום מס שבח

בעסקה למכירת זכות מקרקעין ניתן לדחות תשלום מס שבח למועד שבו הרוכש קיבל החזקה של הזכות במקרקעין, המועד בו שילם 40% מהעסקה או המועד בו קיבל יפוי כוח בלתי חוזר לרישום הזכות. למידע נוסף, ניתן לעיין בכתבה על דחיית תשלום מס שבח.

מקדמת מס שבח

כככלל, בעת מכירת זכות במקרקעין שיש עליה מס שבח, הרוכש נדרש לבצע תשלום מקדמת מס שבח על חשבון המוכר. סכום כסף זה נחשב חלק מהעסקה וגם חלק על חשבון המוכר.

מידע נוסף

 • במקרה של תשלום עודף, ניתן לקבל החזר מס שבח.
 • על תשלומי המסים שנדחו, יש לשלם הפרשי ריבית והצמדה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil