חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דחיית תשלום מס שבח – זכאות, מקרים ותנאים

מס שבח חובה לשלם בזמנים ובמועדים שנקבעו בכפוף להוראות הדין, אבל במקרים מסויימים אפשר לבקש דחיית תשלום מס שבח בפניה אל רשות המסים. דחיית תשלום חלה במקרים מסויימים בלבד.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי דחיית תשלום מס שבח?

מס שבח הוא מס המוטל על השבח (עליית הערך של הזכות במקרקעין כמו דירת מגורים). כלומר הוא מוטל על ההפרש החיובי שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה. המס מוטל על מוכר הזכות במקרקעין ולכן חובת תשלום מס שבח היא על המוכר.

המוכר חייב לשלם מס שבח בתוך 60 ימים מיום המכירה, וזאת לאחר ביצוע שומה עצמית על ידי המוכר וקבלת הודעה מרשות המסים על תשלום המס.

דחיית מס שבח הוא הליך במסגרתו ניתן לפנות אל רשות המסים בבקשה לשלם את המס במועד מאוחר יותר מהמועד שנקבע בהוראות הדין (60 הימים האמורים). כלומר לשלם את המס מעבר לתקופה זו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מוכר זכות במקרקעין זכאי לדחות את מועד תשלום מס השבח, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  • המוכר עדיין מחזיק בזכות במקרקעין ולא מסר אותה לרוכש.
  • המוכר לא קיבל, על חשבון מחיר העסקה, 40% ממכיר הרכישה של הזכות.
  • המוכר עדיין לא העביר ייפוי כוח בלתי חוזר לרוכש או למי מטעמו לצורך רישום הזכות על שם המוכר.

מי לא זכאי?

  • אם חדל להתקיים תנאי אחד מהתנאים לעיל (כלומר, הרוכש קיבל החזקה בזכות, הרוכש שילם 40% מהעסקה לפחות או הוא קיבל יפוי כוח בלתי חוזר לרכישה).

מועד דחיית תשלום מס שבח

מועד תשלום המס יידחה לתאריך שבו התנאי האמור יתקיים:

  • הרוכש קיבל החזקה בזכות (החזקת המקרקעין היא בידי הקונה או נתונה לפקודתו).
  • הקונה שילם, על חשבון המחיר, בדרך של פקדון או בכל דרך אחרת, 40% מהמחיר לעניין מס שבח, או העמיד לפקודתו את הסכום.
  • הרוכש קיבל יפוי כוח בלתי חוזר לרשום את זכותו במקרקעין.

מימוש הזכאות

בעת דיווח על העסקה (הצהרה על מכירת זכות במקרקעין) לפי טופס 7000 (כאן) יש למלא את השדות הייעודיים בחלק של הצהרת המוכר, לעניין מועד מסירת החזקת דירה, מתן יפוי כוח או קבלת 40% מהעסקה.

מידע נוסף

  • ברגע שאחד התנאים הללו חדל להתקיים, יש להודיע אל המנהל בתוך 14 ימים. על פיגור בהודעה חל קנס.
  • המנהל רשאי, אם ראה סיבה מספקת לכך, לדחות את המועד לתשלום המס, באופן מלא או חלקי, לתקופה שימצא לנכון, זאת בתנאי שהמוכר במס יצטרך לשלם על תקופת הדחיה הפרשי הצמדה וריבית.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil