חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

היקף משרה במקום עבודה – איך לחשב האם המשרה מלאה או חלקית?

היקף משרה במקום עבודה חשוב מאוד עבור מועמדים לעבודה וגם עובדים בפועל, שכן, הם רוצים לדעת האם מדובר על משרה מלאה או משרה חלקית. יש זכויות רבות שעובדים זכאים לקבל בהתאם לשיעור המשרה ונגזרים מכך.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מה זה היקף משרה?

היקף משרה במקום עבודה (אחוז משרה) משמעותו היחס שבין סך שעות העבודה שהעובד עובד בפועל, לרבות היעדרויות שרואים בהם בתור שכר עבודה ושעות עבודה, לבין מספר שעות עבודה הקבוע בהוראות דיני העבודה בישראל.

אם העובד עובד את כל שעות העבודה כמו של עבודה במשרה רגילה לפי הקבוע בחוק, אז מדובר על משרה מלאה, ואם עובד חלק משעות העבודה אז זוהי משרה חלקית.

היקף משרה הוא נושא חשוב מאוד משום שהוא משפיע על חישוב השכר של העובד, הן שכר העבודה הרגיל שלו, הן התוספות למינהם והן זכויות המגיעות לו לפי חוק, תקנה, צו, הסכם או הוראה כזו או אחרת. כך למשל, עובד שאינו עובד משרה חלקית, צפוי לקבל תשלום חלקי של דמי הבראה או דמי מחלה (שכן, ניתנים לו פחות ימים).

אגב.. עבור מועמד לעבודה, היקף משרה נחשב לפי יחס בין שעות העבודה שהוא צריך לעבוד בפועל, לבין מספר שעות עבודה לפי החוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל העובדים השכירים בישראל, לרבות מועמדים במשרה (לפי העניין).

חישוב היקף משרה של עובד

עובד יכול לחשב את היקף המשרה שלו (חלקיות המשרה) בין אם הוא עובד מספר שעות עבודה קבועות ובין אם מדובר על מספר שעות עבודה משתנות.

1. היקף עבודה של עובד המועסק מספר שעות עבודה קבוע

הסבר בנוגע לחישוב לפי מספר קבוע של שעות עבודה:

שעות עבודה בשבוע

עובדים שעובדים מספר קבוע של שעות עבודה שבועיות, זכאים לחישוב לפי היחס שבין מספר שעות העבודה שלו בפועל בשבוע לבין מה שקבוע בהוראות החוק והרחבותיו.

לפי צו ההרחבה החל מחודש אפריל 2018, שבוע עבודה מלא הוא 42 שעות (היקף משרה מלאה).

לדוגמה:

עובד עובד 13 שעות עבודה בשבוע, מהו היקף המשרה שלו?

שבוע עבודה הוא 42 שעות ולכן היקף המשרה הוא 13/42 = 33.33% משרה.

שעות עבודה בחודש

עובדים שעובדים מספר קבוע של שעות עבודה חודשיות, זכאים לחישוב לפי היחס שבין מספר שעות העבודה שלו בפועל בחודש לבין מה שקבוע בהוראות החוק והרחבותיו.

לפי צו ההרחבה החל מחודש אפריל 2018, חודש עבודה מלא הוא 182 שעות (היקף משרה מלאה).

לדוגמה:

עובד עובד 91 שעות עבודה בחודש, מהו היקף המשרה שלו?

חודש עבודה הוא 182 שעות ולכן היקף המשרה הוא 91/182 = 50% משרה.

2. היקף עבודה של עובד המועסק מספר שעות עבודה משתנה

עובד שמועסק מספר משתנה של שעות עבודה מחודש לחודש, זכאי לחישוב לפי היחס שבין מספר שעות עבודה ממוצעות בפועל בחודש ב-12 החודשים האחרונים לבין מה שקבוע בהוראות החוק והרחבותיו.

לפי צו ההרחבה, חודש עבודה מלא הוא 182 שעות.

דוגמה:

עובד עבד 91 שעות עבודה ב-6 חודשים, 120 שעות ב-4 חודשים, ו-80 שעות ב-2 חודשים. מהו היקף המשרה שלו?

העובד עבד 98.83 שעות בממוצע בחודש, ולכן היקף המשרה הוא כ-54%.

מימוש הזכאות – איך לבדוק אם נקבע היקף משרה נכון?

עובד יכול לבדוק את היקף המשרה התיאורטי באופן הבא:

בנוסף לכך, העובד יכול לדעת מהו היקף המשרה בפועל דרך תלוש השכר החודשי שמקבל מהמעסיק. זהו אחד הסעיפים שצריך להופיע בתלוש המשכורת של העובד.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
  • צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, מיום 15 מרץ 2018
  • בית הדין הארצי לעבודה, עע (ארצי) 19734-11-10
  • בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב – יפו, סעש (ת"א) 19281-02-16‏

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil