חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אזרח ותיק

אזרח ותיק שביצע עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק עם בית עסק, זכאי לבטל אותה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם או מיום קבלת המוצר. הזכות הזו מרחיבה את הזכות הרגילה שמגיעה לכל צרכן רגיל.

מטרת הכתבה לספק הסבר על הזכות.

מהי ביטול עסקה על ידי אזרח ותיק?

ביטול עסקה זהו הליך בו צרכן רשאי לבטל עסקה שביצע מול עוסק, על ידי החזרת המוצרים או ביטול השירות, סיום ההתקשרות וקבלת החזר כספי על ביטול וההחזר. כל צרכן רשאי לבטל עסקה בישראל בהתאם להוראות הדין.

צרכן שהוא אזרח ותיק זכאי לזכויות המרחיבות את הזכות הבסיסית שיש לכל צרכן. צרכן רגיל רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים, צרכן שהוא אזרח ותיק רשאי לבטל אותה כך:

  • ביטול עסקה ברוכלות – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום מסירת המוצר, או מיום קבלת הפרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק, מספר זהותו, תכונות הנכס, פרטי על אחריות ופרטים נוספים), לפי המועד המאוחר.
  • ביטול עסקת מכר מרחוק – בתוך 4 חודשים ממועד עשיית ההסכם, מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים שעוסק חייב למסור (שם העוסק ומספר זהות, תכונות הנכס, מועד הספקה, אחריות ופרטים נוספים), בתנאי שהעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן לרבות שיחה אלקטרונית, לפי המועד המאוחר.

הזכות הזו חלה רק לגבי עסקת מכר מרחוק (עסקה דרך הטלפון או דרך האינטרנט) או עסקה ברוכלות (עסקה שלא דרך המקום הקבוע של העוסק, למשל בבית הצרכן או באמצעות דוכן ביריד מכירות).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

צרכן אזרח ותיק זכאי לביטול עסקה ככתוב מקודם אם הוא עומד בתנאי הזכאות הבאים:

  1. הוא אזרח ותיק (הגדרה: מי שמלאו לו 65 שנים). כלומר הוא בן 65 ומעלה (ללא קשר לגיל פרישה).
  2. הוא צרכן (לקוח) של עוסק במסגרת עסקה שהיא עסקה ברוכלות או עסקת מכר מרחוק (בתנאי שיש שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה אלקטרונית).
  3. הביטול נעשה בתוך 4 חודשים ממועד עשיית הסכם, קבלת או מסירת מוצר, או קבלת פרטים שעוסק חייב למסור, לפי המאוחר.

מימוש הזכאות

אזרח ותיק שמעוניין לבטל עסקה עם עוסק, זכאי לפנות אל העוסק, וההליך דומה לזה שנעשה על ידי צרכן רגיל. לכן, יש לקרוא את הכתבה על ביטול עסקה ברוכלות או ביטול עסקת מכר מרחוק, לפי העניין.

ביטול עסקה נעשה בשלבים על ידי הודעה אל העוסק בעניין ביטול עסקה, באמצעות דרכי העסקה המקובלים, החזרת המוצרים לעוסק וקבלת הכסף מהעוסק.

בנוסף, הצרכן עשוי להידרש על ידי העוסק להציג תעודה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק, או לשלוח לו עותק של התעודה באמצעות הפקס או באמצעים אלקטרוניים. הצרכן לא חייב להציג תעודה נוספת (העוסק לא רשאי לדרוש זאת). ניתן להציג את אחד המסמכים הבאים:

  • תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק.

מידע נוסף

  • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול של 5% מהעסקה ועד 100 ₪ לכל היותר. עם זאת, העוסק לא רשאי לגבות כאמור בביטול עסקה שהיא עסקה ברוכלות.

חקיקה ופסיקה

  • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
  • תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), תשס"ח-2008

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil