חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול עסקה ברוכלות – איך לבטל עסקה מסוג זה, עד מתי ניתן להחזיר ועוד

צרכן שביצע עסקה שלא במקום העסק, ללא הזמנה או לאחר פניה מהעוסק, רשאית להודיע על ביטול עסקה ברוכלות, להחזיר את המוצרים ולקבל את הכסף בחזרה. העוסק אינו רשאי לגבות דמי ביטול עסקה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי ביטול עסקה ברוכלות?

עסקה ברוכלות היא עסקה שנעשית שלא במקום עסקו הרגיל של העסק או מי מטעמו, אלא במקום המגורים של הצרכן או במקום העבודה שלו, מקום לימודיו או השירות הצבאי, זאת כאשר העוסק הגיע לצרכן ללא הזמנה מראש או שהגיע לצרכן לאחר שיצר איתו קשר.

לעיתים הצרכן אינו מעוניין במוצר או בשירות שנמכר לו במסגרת עסקת רוכלות ובמקרה כזה הוא רשאי להחזיר למוכר את המוצר או לבטל את השירות, ולקבל את הכסף שלו בחזרה.

מועד ביטול העסקה נקבע בהתאם להאם מדובר על מוצר או שירות, והאם השירות הוא חד פעמי או מתמשך. זאת ועוד, ישנן אוכלוסיות שזכאיות לביטול והחזרה של המוצר במשך תקופה ארוכה יותר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שביצע עסקה ברוכלות (הסכם) עם עוסק, זכאי לבטל באופן הבא:

 1. צרכן פרטי – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו, לשם שימוש אישי, ביתי או משפחתי.
 2. מועד ביטול עסקה – העסקה בוטלה במסגרת תקופה ככתוב כאן:
  • בנכס – מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם.
  • בשירות חד פעמי – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. זאת בתנאי שטרם הוחל במתן השירות.
  • בשירות של עסקה מתמשכת (לתקופה קצובה או בלתי קצובה) – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא.

לעניין אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק מגיל 65 ומעלה או אזרח ותיק – ניתן להחזיר את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית עסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים שיש למסור לצרכן, לפי המאוחר מבינהם. כל זאת, בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

מוצרים שניתן להחזיר אותם

ככלל, ניתן להחזיר את כל המוצרים, השירותים והנכסים שנרכשו בעסקה ברוכלות.

יחד עם זאת, לא ניתן לבטל עבור המוצרים הבאים:

 • טובין פסידים – מוצרים בעלי חיי מדף קצרים ובכלל זה מוצרים מתכלים.

מימוש הזכאות – איך לבטל עסקת רוכלות?

צרכן שמעוניין לבטל עסקה ולקבל את כספו תמורת החזרת המוצר או השירות לעוסק, צריך לפעול באופן הבא:

1. הודעה על ביטול עסקה

ראשית כל, הצרכן צריך למסור לעוסק הודעת ביטול עסקה או ההתקשרות. בהודעה יש לציין את שם העוסק ואת מספר הזהות שלו. אם הודעת הביטול נעשית בעל פה, אז יש לספק פרט מזהה נוסף שהוסכם עם הצרכן בעת ההתקשרות.

2. דרכי ביטול עסקה

הצרכן יכול להודיע על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות, ובהתאם לפרטים שמסק העוסק לצרכן בעת ביצוע העסקה בכל הגילוי:

 • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, אלא אם נקבע לפי החוק כי הביטול ייעשה בכתב.
 • דואר רשום.
 • פקס, אם יש לעוסק.
 • דואר אלקטרוני.
 • באינטרנט – בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.

בעסקה שניתן להתקשר לגביה באינטרנט, העוסק צריך, בדף הבית של אתר האינטרנט, ליצור קישור ייעודי באמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול, במקום בולט וברור.

3. החזרת המוצר לעוסק

במקרה שמדובר על ביטול עקב התחרטות, על הצרכן להחזיר לעוסק ובמקום שבו המוצר נמסר לצרכן, שלגביו נעשתה העסקה. אם המוצר התקבל בעקבות עשיית עסקה או חוזה (למשל מוצר לשימוש עבור אספקת שירותים), יש להחזיר גם אותו.

4. קבלת כסף

העוסק חייב להשיב לצרכן את אותו חלק מהמחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, ולא יגבה סכום כלשהו כלל.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

1. אזרח ותיק, עולה חדש, אדם עם מוגבלות

ניתן לבטל תוך 4 חודשים, ככתוב בתנאי הזכאות.

במקרה כזה, העוסק רשאי לדרוש תעודה המוכיחה ואינו רשאי לדרוש תעודה נוספת. הצרכן רשאי להציג בפני העוסק או לשלוח עותק, לרבות באמצעי אלקטרוני או פקס. אלו המסמכים:

 • תעודת אזרח ותיק.
 • תעודת עולה או תעודת זכאות לעולה.
 • תעודה המעידה על הצרכן שהוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על 6 חודשים, שניתנה מגורם מוסמך לפי חוק לקביעת המוגבלות.
 • תעודת נכות או אישור זכאות לקצבה של המוסד לביטוח לאומי.
 • תעודת נכות לפי חוק הנכים.
 • החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד, בדבר היותו אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
 • אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבל שירותי תמיכה לתקשורת לפי תקנות שירותי הסעד.
 • תעודת עיוור או לקוי ראייה.
 • אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה.

מידע נוסף

 • העוסק יכול לתבוע נזקים אם ערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • העוסק יכול לגבות דמי התקנה, תשלום בעד הוצאות התקנה של טובין בבית הצרכן, לצורך מתן שירות העסקה, וכל זאת בסכום שלא יעלה על 100 ₪.
 • אם בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, הצרכן חייב לשלם את החלק היחסי בעד השירות הניתן.
 • אסור לגבות דמי ביטול עסקה ברוכלות.
 • אם העוסק מסרב לבטל עסקה, ניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי בסך 10,000 ₪.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil