חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עסקת מכר מרחוק (צרכנית) – מה זה, מה חייב בגילוי וכיצד מבטלים?

לעיתים הצרכן לא נדרש להגיע אל בית העסק במטרה לרכוש מוצר או שירות, אלא בצורה אחרת עסקה הקרויה עסקת מכר מרחוק. מכיוון שמדובר על עסקה שלא פנים מול פנים, יש הוראות וזכויות שונות לצרכן.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות בנושא.

מהי עסקת מכר מרחוק?

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים בעסקה.

שיווק מרחוק יכולה להיעשות על ידי פניה של צרכן אל בית העסק באמצעות הטלפון, רדיו, דואר, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מסויימת, פקס, פרסום של קטלוגים או מודעות, וכדומה. כמובן שהמטרה היא להתקשר בעסקה שלא בנוכחות הצדדים אלא באחת השיטות הללו.

במילים אחרות, בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק, הצרכן בפועל מבצע את העסקה תוך כדי הסתמכות על המידע המופיע או הניתן על ידי אחת שיטות השיווק שכתובות מקודם ולא על ידי נוכחות פיזית.

פרטים שחובה למסור לצרכן בעת שיווק מרחוק

עוסק שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק (לרבות יצרן) במסגרת עסקת מכר מרחוק, חייב לספק לצרכן את הפרטים האלו, כאשר נעשה שיווק מרחוק:

 • שם, מספר זהות וכתובת העוסק בארץ ומחוץ לארץ.
 • תכונות עיקריות של הנכס או השירות.
 • מחיר הנכס או השירות, וגם תנאי התשלום האפשריים.
 • מועד ואופן הספקת הנכס או השירות.
 • התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף (ככל שהיא מוגבלת בזמן).
 • פרטים בעניין אחריות לנכס.
 • פרטים בעניין זכות הצרכן לבטל עסקה בהתאם להוראות החוק.

חשוב לציין כי מחיר העסקה הוא המחיר הכולל של הנכס או השירות, כולל דמי הובלה, וכל תוספת או הוצאה אחרת שחלה או תחול על הצרכן.

פרטים שחובה למסור לצרכן בעת ביצוע עסקת מכר מרחוק

במסגרת עסק מכר מרחוק, העוסק חייב לספק לצרכן בכתב, בעברית או בשפה שבה נעשתה הפנייה לשיווק, לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, את הפרטים הבאים:

 • שם, מספר זהות וכתובת העוסק בארץ ומחוץ לארץ.
 • תכונות עיקריות של הנכס או השירות.
 • מחיר הנכס או השירות, וגם תנאי התשלום החלים בעסקה.
 • האופן שבו הצרכן יכול לבטל עסקה בהתאם להוראות החוק.
 • שם היצרן וארץ יצור הנכס.
 • מידע על אחריות בנוגע לנכס או לשירות.
 • תנאים נוספים החלים בעסקה.

הדבר עשוי להיות על גבי חוזה או טופס גילוי נאות למינהו.

ביטול עסקת מכר מרחוק

הצרכן יכול לבטל עסקה זו באופן הבא:

 • בנכס – מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם.
 • בשירות חד פעמי – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. זאת בתנאי שהביטול יעשה תוך 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו השירות אמור להינתן.
 • בשירות של עסקה מתמשכת (לתקופה קצובה או בלתי קצובה) – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא.

מידע נוסף

 • הוראות החוק בעניין העסקה חל לגבי עוסקים בישראל ואתרי אינטרנט בארץ. במקרה של עסקת מכר מרחוק כאשר אתר האינטרנט או האפליקציה של עסק בחו"ל, ההוראות לפיה יחולו.
 • אי מסירת פרטים בעת שיווק או בעת ביצוע העסקה, מהווה עבירה על החוק שדינה מאסר או קנס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil