עסקה ברוכלות (צרכנית) – מהי, מה חובה למסור לצרכן וביטול עסקה

לעיתים בית העסק מציע מוצרים או שירותים שלא במקום עסקו, אלא במקום אחר או במקום בו נמצא הצרכן, כך שהצעה זו עשויה להיחשב עסקה ברוכלות. רוכלות היא הצעת עסקה לצרכן בצורה שונה מעט ועבורה יש הוראות דין שונות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכויות הנובעות מכך.

מהי עסקה ברוכלות?

בית עסק (עוסק) יכול להציע עסקה של מכירת מוצרים או שירותים לצרכן בכמה דרכים ובהתאם לסוגיה: עסקה רגילה, עסקת מכר מרחוק, עסקה לתקופה קצובה, עסקת רוכלות או עסקה מתמשכת.

רוכלות או עסקה ברוכלות היא עסקה בה העוסק או מי מטעמו מוכר מוצר או נותן שירות לצרכן, כאשר מתקיימים 2 תנאים אלו ביחד:

 1. מקום העיסקה – העסקה מתבצעת במקום מגוריו של הצרכן, מקום שירותו הצבאי, מקום העבודה שלו, מקום לימודו או בקרבתם, או כל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו.
 2. אופן פנייה – באחת מ-2 הדרכים הבאות:
  • העוסק או מי מטעמו הגיע לצרכן שלא לפי הזמנה.
  • העוסק פנה באופן יזום לצרכן, בכל דרך שהיא, שבעקבות הפניה, העוסק או מי מטעמו הגיע לצרכן לביצוע העסקה.

במילים אחרות, או שהעוסק הגיע לצרכן במקום שאינו מקום העסק המקורי, לאחר פניה או שהגיע לצרכן במקום זה ללא הזמנה מהצרכן.

דוגמאות של עסקה ברוכלות:

 • בית העסק הגיע ליריד מכירות ושם הציע לצרכן מוצרים או שירותים.
 • העוסק (הרוכל) ניגש לבית המגורים של הצרכן, ללא הזמנה, והציע את המוצרים או השירותים.
 • נציג מכירות התקשר לצרכן והציע לו להיפגש במקום העבודה כדי להציע מוצר או שירות.

דוגמאות של עסקה שאינה ברוכלות:

 • הצרכן התקשר לבית העסק וביקש ממנו להגיע למקום המגורים שלו או למקום העבודה.
 • נתיג מכירות התקשר לצרכן והציע לו להיפגש במקום העסק, כדי להציע מוצר או שירות.

פרטים שחובה למסור לצרכן בעת ביצוע עסקה ברוכלות

במסגרת עסקת רוכלות, העוסק חייב למסור לצרכן, במועד עשיית העסקה, חוזה בכתב בשפה שבה נעשתה העסקה. בנוסף, חובה עליו למסור לצרכן את הפרטים הבאים בחוזה:

 • שם העוסק, מספר תעודת הזהות שלו וכתובת העוסק בארץ ובחוץ לארץ. אם העוסק הוא תאגיד, אז גם את סוג התאגיד, מספר זהותו ומקום הרישום שלו.
 • התכונות העיקריות של הנכס (מוצר) או השירות.
 • מחיר כולל של הנכס או השירות, כולל תנאי תשלום.
 • אם המוצר או השירות לא ניתנים במועד ביצוע העסקה – מועד מסירת המוצר או מתן השירות.
 • פרטים בנוגע לאחריות של המוצר או השירות.
 • פרטים בנוגע לזכות הצרכן לבטל את ההסכם בהתאם לחוק.
 • בעסקה באשראי (קרדיט), אם סכום העסקה עולה על 200 ₪ – את המחיר במזומן ואת המחיר באשראי לרבות שיעור הריבית לפי חישוב שנתי, וכן פרטים בנוגע להצמדה ודרך חישובה.

פרטים אלו חייבים להיות סמוכים זה לזה בהסכם, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

יחד עם זאת, יש לציין כי חוזה בכתב ופרטים אלו, חייבים להימסר רק אם סכום העסקה הוא 50 ₪ או יותר.

ביטול עסקה ברוכלות

צרכן יכול לבטל עסקה ברוכלות באופן הבא:

 • בנכס – מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם.
 • בשירות חד פעמי – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. אם טרם הוחל במתן השירות.
 • בשירות של עסקה מתמשכת (לתקופה קצובה או בלתי קצובה) – תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת פרטים שחובה לספק לצרכן בעת ביצוע עסקה, לפי המאוחר מבינהם. בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא.

מידע נוסף

 • אי מסירת פרטים בעת שיווק או בעת ביצוע העסקה, מהווה עבירה על החוק שדינה מאסר או קנס.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981
 • תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), תשס"ח-2008

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil