חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

גמלת אזרח ותיק מיוחדת לעולים לישראל – מי זכאי ומה גובה הזכאות?

תושב ישראל שעלה לארץ לאחר גיל 60-62, אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק, אך כן יהיה זכאי לקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת. הגמלה מיועדת להחליף את הקצבה שלא משולמת עקב אי זכאות.

מטרת הכתבה להסביר את המושג והזכאות.

מהי גמלת אזרח ותיק מיוחדת?

גמלת אזרח ותיק מיוחדת (לשעבר: גמלת זיקנה מיוחדת) היא גמלה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור אוכלוסיה שאינה זכאית לקבל קצבת אזרח ותיק מהסיבה שאותו אדם אינו מבוטח בביטוח אזרחים ותיקים.

במילים אחרות, מי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60-62, הוא אינו מבוטח בביטוח אזרח ותיק ואינו זכאי לקצבה זו. לפיכך, המוסד לביטוח לאומי משלם עבורו גמלת אזרח ותיק מיוחדת על חשבון משרד האוצר.

למעשה, כאשר המוסד לביטוח לאומי לא יכול לשלם קצבה או סכום לפי החוק, אז ניתן לקבוע בהסכם בין הממשלה לבין המוסד בעניין מתן הטבות סוציאות. כך למעשה, גמלה מיוחדת לעולה משולמת לפי הסכם שיש לו תוקף משפטי לפי החוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

זכאי לקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת הוא אחד מאלה:

 • עולה שעלה לארץ לאחר גיל 60-62.
 • תושב חוזר, שירד מהארץ וחזר, ולא צבר תקופת אכשרה בביטוח אזרח ותיק לפי סעיף 246 לחוק.

בנוסף לכך, אותו עולה או תושב חוזר, חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • הוא תושב ישראל.
 • הוא הגיע לגיל הפרישה.
 • אינו מקבל קצבאות באופן הבא:
  • לגבי גבר – הוא ובת זוגתו לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי, או בת הזוג כן מקבלת קצבת אזרח ותיק או קצבת נכות מעבודה והגיעה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.
  • לגבי אישה – היא ובן זוגו לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי.
 • הכנסה מעבודה, באופן הבא:
  • למי שלא הגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק – ההכנסה מעבודה לא עולה (או עולה רק מעט) על ההכנסה המירבית לפי הרכב משפחתי.
  • למי שהגיע לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק – ההכנסה מעבודה לא עולה (או עולה רק מעט) על ההכנסה המירבית כפול 3.
 • ההכנסה שלו ושל בת זוגתו, שלא מעבודה, לא עולה (או עולה רק מעט) על סכום קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה (לפי הרכב משפחתי).

הערות:

 • אישה נשואה שנולדה לפני 01.08.1932 – לא זכאית לגמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 • אישה נשואה שנולדה אחרי 01.08.1932 – זכאי לגמלה, החל מגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שבן זוגה אינו מקבל קצבה לפי החוק.

שיעור הגמלה המיוחדת לאזרח ותיק

סכום גמלת אזרח ותיק מיוחדת שווה לסכום קצבת אזרח ותיק, למעט תוספת ותק ותוספת בעד דחיית קצבה.

תוספת השלמת הכנסה משולמת לפי תנאי הזכאות.

מימוש הזכאות – איך להגיש בקשה ולקבל את הגמלה?

על מנת לקבל את הגמלה, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס בל/4501 (כאן). ניתן להגיש את התביעה כך:

בנוסף, יש לצרף מסמכים נוספים באופן הבא:

 • תעודת עולה.
 • עבור שכירים – תלושי שכר או אישורי מעביד על תקופות עיסוק (לפחות שנתיים אחרונות).
 • במקרה של פיטורים או צמצום היקף עבודה – אישור המעסיק.
 • במקרה של הכנסות אחרות – אישור עליהם.

מידע נוסף

 • הגמלה המיוחדת משולמת ב-28 לחודש, החל ב-1 לחודש ובו הגיש את התביעה. בתנאים מסויימים תשולם גמלה עבור התקופה הקודמת לתביעה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • הסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות, התשמ"ט-1988
 • תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil