חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

מקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) שאין להם הכנסות נוספות או שההכנסה שלהם מאותם מקורות נמוכה, עשויים להיות זכאים לקבל תוספת השלמת הכנסה. קבלת קצבה שכזו מקנה זכויות והטבות כמו שניתנות למקבלי קצבת הבטחת הכנסה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק (זקנה)?

תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) הוא תשלום המשולם על ידי המוסד לביטוח לאומי לאזרח ותיק שמקבל קצבה ושאין לו הכנסה נוספת או שהכנסתו הנוספת נמוכה (לרבות תוספת ותק או דחיית קצבה) בהתאם לסכומים המפורטים בהמשך.

תוספת השלמת הכנסה כשמה כן היא, תוספת כספית שמשלימה לסכום מסויים, בהתאם לתנאי הזכאות לקבלת הקצבה. על מנת לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כולל צירוף מסמכים מאמתים.

יש לציין כי עצם קבלת תוספת השלמת הכנסה, מזכה את המקבל בזכויות כמו הנחות והטבות נוספות מהמדינה, מהשלטון המקומי ומהעסקים השונים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק מגיעה למי שעומד בכל תנאי הזכאות הבאים:

 1. סכום קצבת אזרח ותיק שלו (ואם זוג, אז של שני בני הזוג), כולל תוספת ותק, תוספת דחיית קצבה וסכומי הכנסות נוספים (לפי חישוב מסויים), לא עולה על הסכומים המפורטים בטבלה בהמשך.
 2. הוא תושב ישראל. ניתן לקבל תוספת את התוספת גם בעת שהות בחוץ לארץ, בתנאים מסויימים.
 3. הוא אינו חבר קיבוץ או חבר מושב שיתופי, ואינו הורה עובד של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. אולם, חבר קיבוץ או מושב שיתופי עשוי לקבל את התוספת בתנאים מסויימים.
 4. למי שבבעלותו או בבעלות בת זוג או ילד, או בשימוש אחד מהם – בתנאי שעלות הרכב לא עולה על התקרה כאמור בתנאי הזכאות לעניין הבטחת הכנסה.
 5. מבחן הכנסות – יש לעמוד במבחן הכנסות של אחד מאלה:
  • אין לו כל הכנסה מלבד קצבת אזרח ותיק, או קצבת אזרח ותיק עם מחצית קצבת שאירים, וסכום הקצבאות הללו לא עולה על הסכומים שבטבלה. אם יש לו בת זוג, אז בתנאי שסכום הקצבאות של שניהם במקביל לא עולה על הסכומים בטבלה.
  • אם לו או לבת זוג יש הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה ברוטו לחודש לא עולה (או עולה רק במעט) על 1,372 ₪ ליחיד או 2,163 ₪ לזוג.
  • אם לו או לבת זוג יש הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה ברוטו לחודש לא עולה (או עולה רק במעט) על 2,268 ₪ ליחיד או 2,691 ₪ לזוג.
  • אם לו או לבת זוג יש הכנסה נוספת מעבודה ומפנסיה, אך סכומה ברוטו לחודש לא עולה (או עולה רק במעט) על 2,268 ₪ ליחיד או 2,691 ₪ לזוג.
  • אם לו או לבת זוג יש חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסות מהמקורות הללו (מריבית על הון, או משכר דירה), ומקצבאות הביטוח הלאומי לא עולה על הסכומים בטבלה (גם רכוש שאין ממנו הכנסה נחשב כך, למעט דירה).

פיקדון כספי בסכום של עד 35,216 ₪ ליחיד או 52,824 ₪ לזוג, לא משפיע על הזכאות לתוספת השלמת הכנסה. בפיקדון מסכום גדול יותר מאלו ועד 103,327 ₪, יחושב ההפרש עד לתקרה זו במכפלת 0.1% ובחלקי 12. הסכום המתקבל הוא גובה ההכנסה שיילקח בחשבון לעניין הזכאות להבטחת הכנסה.

בעת הכנסה מנדל"ן, מחושבת ההכנסה החודשית לעניין הבטחת הכנסה בהתאם לסוג הנכס במכפלת שיעור מסויים.

בעת קבלת תמיכה כספית קבועה, היא תחושב כמו לעניין הכנסה נוספת מפנסיה. תמיכה לשכר דירה לא תחושב כלל.

ידועים בציבור נחשבים בתור זוג לעניין הביטוח הלאומי, ולכן יש חשיבות לעניין הזכויות.

סכום תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק

הרכב המשפחהסכום הקצבה לבני עד 70 שניםסכום הקצבה לבני 70 עד 80 שניםסכום הקצבה לבני 80 שנים ומעלה
ליחיד/ה​​3,237 ₪​3,269 ₪​3,301 ₪
לזוג5,117 ₪5,166 ₪5,216 ₪
ליחיד/ה + ילד5,445 ₪5,495 ₪5,545 ₪
ליחיד/ה + 2 ילדים6,396 ₪6,446 ₪6,496 ₪
לזוג + ילד6,068 ₪6,117 ₪6,168 ₪
לזוג + 2 ילדים7,019 ₪7,070 ₪7,119 ₪

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת תוספת השלמת הכנסה?

אדם שמעוניין לקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק צריך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על גבי טופס בל/430. ניתן לעשות זאת כך:

 • דרך האינטרנט – באמצעות טופס מקוון לקצבת אזרח ותיק מספר בל/ 480 (כאן)
 • דרך הסניף, תיבת שירות, דואר או פקס – באמצעות טופס ידני מספר בל/ 430 (כאן)

בטפסים אלו יש למלא את כל הפרטים הרלוונטיים כאמור בתנאי הזכאות כולל צירוף מסמכים על הכנסות ונכסים ככתוב מקודם. לרבות:

 • דף חשבון עובר ושב עבור 3 חודשים אחרונים.
 • אישורים מהבנק על פיקדונות, קופות גמל, ניירות ערך ומטבע חוץ.
 • אישורים על הכנסות נוספות מכל מקור של התובע ובת זוגתו, כולל אישורים על שערוך הכספי של הנכסים.

ניתן להגיש את התביעה מיד עם מועד הגשת תביעה לקצבת אזרח ותיק או לאחר מכן.

מידע נוסף

תשלום תוספת השלמת הכנסה משולמת החל מחודש התשלום וכל עוד המבוטח עומד בתנאי הזכאות.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil