חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק – מי זכאי לתשלום בעד דחייה והאם כדאי?

אזרח ותיק שאינו זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק בגלל הכנסותיו או זכאי לקצבה חלקית, עשוי להיות זכאי לקבל תוספת דחיית קצבה. חשוב לציין כי זכאות חלקית או אי זכאות לקצבה היא מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות המוחלט.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי תוספת דחיית קצבה (קצבת אזרח ותיק)?

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) היא הקצבה הבסיסית ביותר שזכאי לקבל אזרח ותיק שהגיע לגיל הזכאות לקצבה (גיל פרישה או גיל הזכאות המוחלט). בנוסף לקצבה זו, אותו אדם עשוי להיות זכאי לקבל תוספות שונות.

תוספת דחיית קצבה (או בשמה הארוך – תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק) היא תשלום נוסף לקצבה הבסיסית שזכאי לקבל אותו אזרח, אם הוא אינו זכאי לקצבת אזרח ותיק בשל הכנסותיו מעבודה או שהוא זכאי לקצבה חלקית והוא ויתר עליה.

כדי להבין זאת, חשוב לציין כי אדם שהגיע לגיל הפרישה, ועדיין לא הגיע לגיל הזכאות המוחלט – גובה הקצבה והזכאות משתנה לפי ההכנסות שלו. למעשה, אם ההכנסה שלו היא מעל ההכנסה המירבית שאינה מקטינה את הקצבה (57% השכר הממוצע) – אז הקצבה שלו תפחת. עם ההגעה לגיל הזכאות המוחלט, ההכנסות לא משפיעות על גובה הקצבה.

תוספת דחיית קצבה היא תוספת המשולמת לכל שנה בה נדחה מועד תשלום קצבת אזרח ותיק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אזרח ותיק זכאי לקבל תוספת דחיית קצבה אם עומד באחד התנאים הבאים:

 1. אזרח ותיק שלא זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק, בגלל הכנסותיו מעבודה.
 2. אזרח ותיק שכאי לקבל קצבת אזרח ותיק חלקית, בגלל הכנסותיו מעבודה, והחליט לוותר עליה.

גובה תוספת דחיית קצבה

סכום התוספת בעד דחיית קצבת אזרח ותיק, מחושב בשיעור של 5% מהקצבה (וגם מסכום תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק) לכל שנה בה תשלום הקצבה, החל מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות המוחלט.

מבוטח שהייתה לו הכנסה במשך 9 חודשים לפחות מתוך שנה מסויימת, נחשב כאילו הייתה לו הכנסה במשך כל השנה.

מספר השנים המירבי שניתן לדחות:

 • עבור גבר – עד 3 שנים.
 • עבור אישה – בין 3 שנים לבין 8 שנים.

לדוגמה:

אדם מקבל שכר עבודה בגובה 7,500 ₪ לאחר שהגיע לגיל הפרישה (67) ועבד 30 שנים, זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית, משום שההכנסה שלו מעל ההכנסה המירבית המותרת ללא ניכוי.

לפיכך, אם יחליט לוותר על קבלת הקצבה, בגיל 70 הוא יקבל תוספת של 15% על גובה הקצבה (5% * 3 שנים) הרגילה וכן 15% על גובה תוספת ותק (ובנוסף לשיעור מלא 50% בדוגמה זו).

כלומר, הוא יהיה זכאי לקבל (לפי נתוני 2020):

 • קצבה בסיסית – 1,558 ₪.
 • תוספת ותק – 779 ₪.
 • תוספת דחיה על הקצבה – 233.70 ₪ (15% * 1,558 ₪).
 • תוספת דחיה על ותק – 116.85 ₪ (15% * 779 ₪).
 • סך הכל קצבה – 2,687.55 ₪.

האם כדאי לדחות לא כדאי?

חלק זה רלוונטי רק לגבי מי שזכאי לקבל קצבה חלקית, והוא לא יודע האם לדחות את מועד קבלתה תמורת קבלת קצבה ותוספת במועד מאוחר יותר.

כדי לחשב האם יש כדאיות בדחייה או לא, צריך לחשב את עלות הדחייה של הקצבה מול הרווח הצפוי בשנים אחרות. לצורך כך צריכים לדעת כמה פרמטרים:

 • הקצבה שעליה מוותרים.
 • מספר שנות הויתור.
 • תוספת הדחייה המתקבלת.
 • מספר שנות חיים צפויות בהתאם לתוחלת החיים.

כך למשל, באותה דוגמה ככתוב לעיל, אילו היה מסכים לקבל את הקצבה. היא הייתה לפי החישוב הבא:

 • ההכנסה המירבית ללא ניכוי 6,014 ₪.
 • ההכנסה החייבת בהקטנה 1,486 ₪ (7500 מינוס 6014).
 • הקטנת הקצבה 891.60 ₪ (1486 * 60%).
 • הקצבה הצפויה ללא ניכוי (+תוספת ותק) – 2,337 ₪ (1558 + 779).
 • הקצבה החלקית – 1,445 ₪.

בנוסף –

 • הקצבה עליה מוותרים בשנות הויתור – 52,020 ₪ (1445 ₪ * 12 חודשים * 3 שנים).
 • תוספת הדחייה על הקצבה ועל הותק בחודש – 350.55 ₪ (233.70 + 116.85).
 • תוספת הדחייה בשנה – 4,207 ₪ (350.55 ₪ * 12).
 • נקודת איזון – 12 שנים ו-4 חודשים.

המשמעות היא שכל עוד הוא יהיה חי עד גיל 82 ו-4 חודשים (גיל 70 ממועד הזכאות + 12 שנים ו-4 חודשים נקודת איזון) – עדיף לא לדחות את קבלת הקצבה. אם חי מעבר לכך, עדיף לדחות.

יש לציין כי בהתאם לתוחלת החיים לפי הלמ"ס ב-2018 (כאן), תוחלת החיים של גבר היא 80.9 שנים.

מימוש הזכאות – איך לקבל את התוספת?

הסיבה בגללה ניתנת התוספת משפיעה על אופן מימוש הזכאות. הנה הפרטים הרלוונטיים:

1. מי שלא הגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק כי הכנסותיו גבוהות

אדם שיש לו הכנסות גבוהות ויודע שאינן מזכות בקצבת אזרח ותיק, שנים אלו שלא היה זכאי, יילקחו בחשבון חישוב הזכאות לתוספת דחיית קצבה.

לפיכך, עליו יהיה להגיש תביעה לקבלת הקצבה, והתוספת תשולם אוטומטית.

2. מי שהגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק ונמצא לא זכאי

אדם שהגיש תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק ונמצא שהוא אינו זכאי לקבל עקב הכנסותיו, שנים אלו שלא היה זכאי, יילקחו בחשבון חישוב הזכאות לתוספת דחיית קצבה.

לפיכך, עליו יהיה להגיש תביעה חדשה במועד שיהיה זכאי והתוספת תשולם אוטומטית.

3. מי שהגיש תביעה לקצבה ונמצא זכאי חלקית

אדם שהגיש תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק ונמצא זכאי לקצבה חלקית בשל הכנסותיו, שנים אלו יילקחו בחשבון לחישוב הזכאות לתוספת דחיית קצבה, בתנאי שיודיע למוסד.

לפיכך, כדי לקבל את התוספת, הוא צריך להגיש פניה אל מוסד כדי לדחות את התשלום עד למועד הגשת תביעה חדשה.

מידע נוסף

 • הדחיה נעשית רק בגין התקופה שבין גיל הפרישה לגיל תקופת הזכאות המוחלט.
 • מבחן ההכנסה נעשה על בסיס הכנסה שנתית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil