צרכנות פיננסית

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה: הטבת מס למי שנולד ב-1948 ולפני

על כל הכנסה במדינת ישראל אנחנו צריכים לשלם מסים, בין אם מדובר על הכנסה מעבודה או הכנסה משוק ההון, ולעיתים קיימים סוגים של פטורים והקלות. רשות המסים מתחשבת בגמלאים, כאלו שהגיעו לגיל הפרישה, ומקנה להם הקלות ממס ופטורים שונים, אחד מהם הוא על פי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה.

סעיף זה נוסף ותוקן, בין היתר, על ידי תיקון 132 לפקודה על מנת למזער את הפגיעה בציבור הגמלאים. אז לפני שאומרים דברים שליליים על רשות המסים, יש להם גם צדדים טובים.

בכתבה זו נסביר על סעיף הזה, מה הוא אומר, מי זכאי ומה ההבדל בינו לבין תיקון 190 לפקודה. חשוב לציין כי המספרים בכתבה מעודכנים לשנת המס 2019 והם יעודכנו מעת לעת.

מה זה סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה?

סעיף 125 ד' הוא סעיף די קצר אך עם משמעות גדולה, הקובע כי שהגיע לגיל פרישת החובה ושבתאריך 1.1.2003 היו בני 55, יהיו זכאים לקבל הקלה ממס על הכנסה מריבית (רווחי הון) כתוצאה פיקדון בנקאי או חיסכון ביטוחי. ההטבה חלה אם הגמלאי הגיע לגיל הפרישה, ואם בן/בת זוגתו גם הגיעה לגיל הפרישה – הם יהיו זכאים להקלה ממס משותפת שמחושבת אחרת.

מבלי לקשר לגמלאים, סעיף קטן א' של סעיף 125 ד' גם קובע כי מעוטי הכנסה כך שבן זוג ובת זוגתו יחדיו מקבלים הכנסה שנתית שלא עולה על תקרה מובטת בסך 62,880 ₪, יהיו זכאים לנכות מההכנסה החייבת במס רווחי הון ולכל היותר לקבל פטור, עד סכום של 9,840 ₪ בשנה. אם הכנסתם עולה על הסכום, הם יהיו זכאים לניכוי מותאם.

אבל בואו נחזור שוב לנושא הגמלאים.

סעיף 125 ד' קובע כי גמלאי שהגיע לגיל הפרישה (גיל פרישת החובה – 67 לגברים ולנשים) ויש לו רווחים כתוצאה מריבית על פיקדון בבנק או פוליסת חיסכון בחברת ביטוח, יהיה זכאי לקבל ניכוי מהכנסתו מריבית בסך 13,440 ₪ או עד גובה הכנסתו מריבית. כלומר, לא ניתן לקבל החזר, אלא רק להקטין את המס לכל היותר לסכום אפס.

עם זאת, גמלאי שהגיע לגיל הפרישה וגם בת זוגתו הגיעה לגיל הפרישה, יהיה זכאי לקבל ניכוי בסך 16,560 ₪ או עד גובה הרווח של הריבית. כלומר, לא ניתן לקבל החזר, אלא רק להקטין את המס לכל היותר לסכום אפס.

כפי שניתן לראות, בפסקה הקודמת, אם שני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה, אז בן הזוג שלו יש רווחים מריבית, יהיה זכאי לקבל את ההטבה. מה שזה אומר שאם לבן זוג השני גם יש חיסכון בנקאי או פוליסת חיסכון, שהיא שונה מהקודמת, יהיה גם זכאי לקבל את ההטבה עבורו. כלומר, ההטבה על פי סעיף 125 ד' היא עבור אחד מהם בגלל ששניהם הגיעו לגיל הפרישה ולא הטבה עבור שניהם – מה שמגדיל את גובה הזיכוי לעד פי 2 או עד גובה רווח ההון.

מי זכאי לקבל את ההטבה?

סעיף 125 ד' קובע מי בעצם זכאי לקבל את ההטבה עבור הפחתת מס רווחי הון. שוב, אנחנו נתמקד בעיקר בציבור הגמלאים ולא לסעיף קטן א'.

מי שעומד ב-2 התנאים כדלקמן יחד, יהיה זכאי לקבל הטבת מס מהכנסה מריבית:

 1. הגיע לגיל פרישת החובה – גיל 67 לגברים ולנשים.
 2. היה בן 55 בתאריך 1.1.2003 – כלומר, הוא נולד לפני 01.01.1948. האישור הורחב גם לילידי 1948*.

החישוב פשוט, נכון להיום, כל מי שנולד לפני 1948 – זכאי לקבל את ההטבה.

* חשוב לציין כי קיים אישור פקיד השומה המאשר כי גם ילידי שנת 1948 זכאים לקבל את הטבת המס, דהיינו מי שנולד לפני 01.01.1949.

מהו גובה מס רווחי הון?

 • מס רווחי הון ריאלי – מס בסך 25% על כל הרווחים משוק ההון שהם צמודים למדד המחירים לצרכן.
 • מס רווחי הון נומינלי – מס בסך 15% על הרווחים על מוצרים שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן, כמו אגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה.

כך למשל, על רווחים שתוצאה מפיקדון או חיסכון בנקאי, יש לשלם מס רווחי הון בסך 15% מהווח הריאלי. על רווחים בשוק ההון, יהיה לשלם מס רווחי הון בסך 25%.

למה זה חשוב? כי ההטבה שדיברנו עליה מקודם, חלה על רווחי הון (רווחים ריבית על הכנסה). לכן חשוב לדעת כמה מס יש לשלם, ומשם כמה אפשר להקטין את גובה המס.

דוגמה:

אדם השקיע 100,000 ₪ ולאחר 10 שנים שווי ההשקעה עלתה ל- 115,000 ₪. בתקופה זו המדד עלה ב-10%. כמה ישלם מס אילו הפקיד בפיקדון בנקאי וכמה אילו הפקיד בנייר ערך אחר צמוד מדד?

 • פיקדון בבנק –
  • הרווח הנומנלי הוא 15,000 ₪.
  • מס נומינלי 15% – 2,250 ₪.
  • רווח נקי – 12,750 ₪.
 • נייר ערך בשוק ההון –
  • הרווח הנומינלי הוא 15,000 ₪.
  • מכיוון שהמדד עלה ב-10%, שווי ההשקעה במונחי מדד לאחר 10 שנים היא 110,000 ₪.
  • הרווח הריאלי הוא 5,000 ₪.
  • מס ריאלי 25% – 1,250 ₪.
  • רווח ריאלי נקי – 3,750 ₪.
  • רווח נומינלי נקי – 13,750 ₪.

כפי שניתן לראות, בדוגמה זו, משתלם יותר היה להשקיע בנייר ערך בשוק ההון, למרות ששניהם הניבו את אותו ריבית ומדובר על אותה השקעה. אך מכל לדעת שעל המס הזה אפשר לקבל הטבה על ידי רשות המסים.

מהם סוגי מוצרי החיסכון שעבורם סעיף 125 ד' מתאים?

הסעיף ציין במפורש כי מדובר על ריבית שמשולמת על פיקדון או חיסכון של בנק, וגם על תכנית חיסכון, כדוגמת פוליסת חיסכון של חברות הביטוח.

על קופות גמל, הסעיף לא מתאים שכן עבור כך קיים תיקון 190 לפקודת מס הכנסה או קופת גמל להשקעה.

איך לקבל הטבת מס לפי סעיף 125 ד'?

אדם שמעוניין למשוך כספים הנמצאים בחיסכון בנקאי או חיסכון בחברת ביטוח, צריך להודיע על כך לאותו גוף. מבטח (חברת ביטוח) או תאגיד בנקאי יחשב את גובה המס שאדם זה צריך לשלם וישלם לרשות המסים מס רווחי הון עבור החוסך ויעביר לו אישור על כך. החוסך יקבל בסופו של דבר את סכום החיסכון שנצבר בניכוי המס ששולם על ידי אותו תאגיד.

רשות המסים עורכת את חישוב הפטור ומודיעה לתאיגד בנקאי או מבטח, שניכה את המס על מנת להחזיר אותו בחזרה לאדם זה. כלומר, מדובר על החזר מס אוטומטי וללא צורך בהגשת בקשה.

עם זאת, אדם שלא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לפנות לרשות המסים, יצטרך להגיש בקשה להחזר מס בצירוף אישור תשלום המס הניתן על ידי הגוף הפיננסי. את הבקשה יש להגיש באמצעות מילוי דין וחשבון שנתי על הכנסות (טופס 135 או טופס 1301) הנמצאים באתר רשות המסים.

מכירה רעיונית

הטבת המס היא לשנת מס, אי אפשר לגרור אותה לשנת מס אחרת. אז איך אפשר לנצל את הטבת המס וזאת תוך כדי השארת הסכום בפיקדון / בחיסכון? פשוט מאוד, מבצעים מכירה רעיונית.

מכירה רעיונית היא מכירה "על הנייר", כלומר, אתם מוכרים את ההשקעה וקונים אותה מיד, כך שלא קורה כלום מבחינת ההשקעה עצמה ואתם עדיין מחזיקים באותו פיקדון / פוליסת חיסכון, אך ביצעתם מכירה לצורך חישוב התשלום למס.

לשלם מס?? לא. בפועל, אתם מוכרים את הפוליסה כך שגובה המס לתשלום הוא נמוך או שווה לגובה הפטור וכך בעצם אתם לא משלמים כלל מס רווחי הון.

לדוגמה:

אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישת החובה ומלאו לו 55 שנים ב-1.1.2003, מרוויחים הכנסה בריבית בסך 40,000 ₪ לשנה מפוליסת חיסכון. כמה מס ישלמו?

 • מי שלא זכאי להטבה לפי סעיף 125ד' ישלם 25% מס רווחי הון – כלומר 10,000 ₪.
 • בדוגמה זו, הזוג יקבל הטבת מס בסך 13,320 ₪ כיוון שרק אחד מבני הזוג זכאי על פי הסעיף.
 • ההכנסה מריבית המותאמת לזוג – 40,000 ₪ מינוס 13,320 ₪ = 26,680 ₪
 • מס רווחי הון 25% * 26,680 ₪ = 6,670 ₪.
 • הזוג קיבל הטבה בשווי כספי של – 3,330 ₪.

אילו הזוג היה מרוויח רק 13,000 ₪ מריבית, אזי הוא לא היה משלם מסים כלל ומקבל פטור ממס על רווחי הון.

מה ההבדל בין תיקון 190 לבין סעיף 125 ד'?

באמצעות תיקון 190, בגיל הפרישה ניתן למשוך כספים שהופקדו בקופת גמל, כקצבה תוך כדי פטור מלא ממס על רווחי הון. לעומת זאת, סעיף 125 ד' ניתן למשוך כספים שהופקדו בחיסכון בנקאי או בפוליסת חיסכון בצורה הונית (בפעם אחת) תוך עדי ניצול הטבת מס עד גובה הפטור.

תיקון 190 פועל לפי שיטת מיסוי של 15% נומינלית, סעיף 125 ד' פועל על פי שיטת מיסוי 25% ריאלית – בסביבת אינפלציה אפסית, סכום מס רווחי הון נומינלי נמוך יותר ולכן פחות כדאי למשוך כספים על פי סעיף 125 ד', שכן גובה המס גבוה יותר.

משיכה לפי תיקון 190 מותרת אם יש לכם קצבה מינימלית, לעומת זאת משיכה לפי סעיף 125 ד' אינה מחייבת קצבה מינימלית כלשהי.

נקודה נוספת שניתן לציין היא שכל עוד ההכנסות מריבית הם עד לגובה האמור בכתבה, אזי סעיף 125ד' עדיף על פני תיקון 190, מכיוון שבמצב זה אין תשלום מס כלל.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close