חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מכירה רעיונית (או רכישה רעיונית) של ניירות ערך – מה זה והאם כדאי?

איך נהנים מהטבת מס חוקית של המדינה על ידי הקטנת גובה המס בשוק ההון ללא צורך למכור את ניירות הערך? הכירו מכירה רעיונית (וגם רכישה רעיונית). החוקים והתקנות במדינה מאפשרים לנצל הטבות מס שונות וחשוב לדעת אותן.

מטרת הכתבה להסביר על הנושא, האם הוא כדאי ואיך מבצעים זאת.

מה זה מכירה רעיונית של ניירות ערך?

מכירה רעיונית וגם רכישה רעיונית של ניירות ערך היא פעולה כשמה כן היא מכירה ורכישה של ניירות ערך הנחסרים בבורסה באופן של רעיון בלבד ולא ביצוע פעולה בפועל בבורסה (בשוק ההון). כלומר, מדובר על פעולה שהיא מכירה של נייר ערך ורכישתו מיד על ידי עסקה מחוץ לבורסה.

אז מה הרעיון לבצע עסקה כזו בכלל? עסקה כזו נועדה לסייע לאותם משקיעים שמעוניינים להמשיך להחזיק בניירות הערך להמשיך להחזיק בהן, ובנוסף לכך לבצע מעין פעולה וירטואלית של מכירה ורכישה מידית של אותן ניירות ערך לצורך חישוב מס רווחי הון לתשלום.

באופן טבעי, אנחנו מעוניינים לשלם כמה שפחות מס וכן להנות מהטבות מס נוספות, ולכן מכירה רעיונית נועדה למקרים אלו – להנות מתשלום מס נמוך יותר לפני שהוא עתיד להשתנות על ידי חוקים ותקנות או לקבל הטבת מס מסויימת שמציעה פטור מלא או חלקי לאוכלוסיות מסויימות.

מכירה רעיונית (ומיד רכישה רעיונית) היא פעולה חוקית לכל דבר בישראל. היא חלה בעקבות החלטות הממשלה כמו בעקבות ועדת טרכטנברג, שקבעה הגדלת המיסוי על רווחים מניירות ערך. כדי למנוע מצב של מכירה מסיבית של ניירות ערך על ידי משקיעים כך שישלמו פחות מס ופגיעה בבורסה על ידי מפולת מחירים, הוצע להכניס שיטה זו כדי שהמשקיעים יוכלו לבצע פעולה וירטואלית זו מחוץ לבורסה. בכך המשקיעים נהנים מתשלום מס נמוך ללא צורך למכור את ניירות הערך בפועל.

לאחר ביצוע הפעולה, במקרה של מכירה עתידית – הרווח או ההפסד הון יחושב כאילו המשקיע רכש את ניירות הערך באותו יום של הרכישה הרעיונית. כלומר, לפי ההפרש בין המכירה העתידית בפועל לבין מכיר הרכישה שבוצעה לפי השער של הרכישה הרעיונית.

מי זכאי לבצע מכירה רעיונית ורכישה רעיונית?

לא כל אחד זכאי לבצע מכירה רעיונית / רכישה רעיונית. האוכלוסיה הבאה כן יכולה לבצע זאת:

 • יחיד (לרבות בעל שליטה ומייסד).
 • חברה שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים לא חלה בקביעת ההכנסה שלה.

הזכאות הינה רק במקרה של רווח הון ולא במקרה של הפסד הון.

סוחרים או משקיעים שעוסקים במסחר ניירות ערך, או, עובדים או נותני שירותים שמקבלים ניירות ערך עבור עבורה או שירות ולא חלים עליהם שירותי המס המופחתים – לא זכאים לביצוע הפעולה.

באילו ניירות ערך ניתן לביצוע מכירה ורכישה רעיונית?

לא כל ניירות הערך מקנים למשקיע הטבה של מכירה רעיונית. ניתן לבצע זאת רק בניירות ערך הבאים:

 • מניות או כתבי אופציה הנסחרים בבורסה בישראל.
 • יחידות בקרן נאמנות פטורה או בקרן נאמנות מעורבת.
 • אגרות חוב וגם מק"מ הנסחרים בבורסה בישראל.
 • אגרות חוב ממשלתיות של מדינת ישראל.
 • מניות או כתבי אופציה הנסחרים בבורסה בחו"ל.
 • אגרות חוב הנסחרות בבורסה בחו"ל.
 • פיקדון בבנק או פוליסת חיסכון (לפי סעיף 125 ד).

חשוב לציין כי המכירה והרכישה חייבת להיות לגבי כל ניירות הערך המוחזקים על ידי המשקיע של אותו גוף. כלומר, על המשקיע למכור את כל ניירות הערך מאותו סוג עבור אותה חברה – לא ניתן לבצע מכירה חלקית של מניות או אג"ח מאותו גוף.

האם כדי לבצע מכירה רעיונית ומיד רכישה רעיונית?

מכירה ורכישה באופן רעיוני נראית או אם תרצו נשמעת די אטרקטיבית, יחד עם זאת, כדי לדעת האם ביצוע הפעולה היא כדאית, חשוב לדעת כמה דברים:

 • מס רווחי הון – מכירה או רכישה רעיונית מתאימה אם מס רווחי הון עתיד להעלות כך שהמשקיע מעוניין לשלם פחות מס.
 • מכירה כוללת – מכירה רעיונית מתאימה רק במקרה שהמשקיע מעוניין לממש עבור כל ניירות הערך של גוף מסויים ולא חלק מהם.
 • עמלות – מכירה או רכישה באופן רעיוני עולה כסף אך בשיעור נמוך יותר ממכירה רגילה.
 • תשלום מס – ככל שיש לשלם מס רווחי הון, המשקיע נאלץ להוציא כסף באופן מיידי ולשלם זאת. לא ניתן לבצע דחיית מס.
 • קיזוז הפסדים – ניתן לקזז הפסדים של ניירות ערך אחרים באמצעות מכירה רעיונית.
 • חישוב שער נייר ערך מחדש – בעת ביצוע מכירה ורכישה באופן של רעיון, מחיר הרכישה החדש יהיה לפי השער שבו נמכר ונקנה בסוף יום המסחר.
 • תשואה עתידית – ככל שהמשקיע נדרש לשלם מס רווחי הון בעת ביצוע הפעולה הרעיונית, סכום גובה המס ישולם ולכן לא יהיה ניתן לנצל אותו לצורך תשואה עתידית. כלומר, סכום המס היה יכול להביא תשואה בעתיד.
 • גובה הרווח או הריבית – אם סך הרווח מנייר הערך גבוה יותר, הכדאיות לביצוע מכירה רעיונית גבוהה יותר מאשר בעתיד.
 • ערך ההשקעה העתידית – אם ערך ההשקעה בעתיד יורד, לא ניתן לקזז הפסדים מול המס ששולם במכירה הרעיונית, רק מול ניירות ערך אחרים.

איך לבצע מכירה ורכישה רעיונית?

כדי לבצע את הפעולה, יש להודיע על כך בכתב אל חבר הבורסה (בנק, בית השקעות, חברת ביטוח או אחרים – שהם חברי בורסה). בהודעה יש לפרט אילו ניירות ערך צריכים לבצע פעולה של מכירה רעיונית ואז רכישה רעיונית באופן מידי. הפעולה תבוצע כעסקה מחוץ לבורסה לפי שער נייר הערך בסוף יום המסחר.

הרכישה צריכה להיעשות לפי הוראות החוק או התקנות בעניין ועד לתאריך בו המשקיע או החוסך – זכאי לקבלת המס המופחת או הפטור ממס. במקרה של דיבידנד, כדי להנות ממס מופחת, חשוב לדעת מהו יום ההרכזה על חלוקת הדיווידנד (יום ה-X) כך שהוא חייב להיות בתקופה של המס המופחת.

במקרה של הטבות מס כמו למשל פוליסת חיסכון בחברת ביטוח (תיקון 125 ד וכדומה), יש להודיע בכתב לחברת הביטוח באמצעות טופס ייעודי על ביצוע מכירה רעיונית ועל הדיווח על כך לרשות המסים.

מיסוי על מכירה רעיונית

במידה ויש מס רווחי הון בעת ביצוע פעולת מכירה או רכישה באופן רעיוני, על המשקיע או החוסך לשלם זאת לרשות המסים באופן שמשלמים את המס לפי הוראות החוק. המס יחושב מתוך הרווח הריאלי או הנומינלי לפי סוג נייר הערך (האם הוא צמוד מדד או לא).

חוסכים או מבוטחים שמכרו פוליסת חיסכון או פיקדון בבנק באופן רעיוני והם עונים על הוראות החוק המקנות להם הטבת מס – לא ישלמו את המס ואם כן, יהיו זכאים להחזר מס.

כך או כך, יהיה צורך להודיע לרשות המסים באמצעות הגשת דוח שנתי על הכנסות למס הכנסה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil