חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת) (סעיף 125 ה)

אדם שהגיע לגיל הפרישה, נולד לפני שנת 1948 ויש לו תוכנית חיסכון או פיקדון בנקאי, זכאי לקבל פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת). הטבת הזו מגיעה בנוסף להטבת ניכוי ממס (סעיף 125 ד).

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו פטור ממס על ריבית מזכה (מוטבת)?

פטור ממס על ריבית היא הטבת מס המאפשרת לקבל פטור מתשלום מס על הכנסה שמקורה בתשלום ריבית בעד תכנית חיסכון או פיקדון מסויים. הפטור יכול להיות על כל ההכנסה או חלק ממנה, בהתאם לשיעור מסויים או תקרה מסויימת. ככל שהפטור גבוה יותר – כך ההטבה גדולה יותר.

סעיף 125 ה' לפקודת מס הכנסה מאפשר לקבל פטור ממס על הכנסה מריבית לגמלאים שהגיעו לגיל הפרישה ושנולדו לפני 1948, כאלו שיש להם הכנסה שמקורה בריבית על תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון) או פיקדון בנקאי.

במילים אחרות, אדם שהוא או בת זוגתו, הגיע לגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים), ולהם מלאו 55 שנים בתאריך 01.01.2003, זכאי לקבל פטור ממס על ריבית מזכה (ריבית מוטבת) שהיא הסכום הנמוך מבין אלו:

 • הכנסה מריבית של אדם ושל בת זוגתו על תכנית חיסכון או פיקדון.
 • הכנסה מריבית בגובה ההפרש בין תקרת קצבה מזכה בהכפלת 12, לבין הכנסה חייבת של אדם או בת זוגתו (הגבוהה מבינהן).

הכנסה חייבת לעניין זה – כולל הכנסה פטורה ממס בשל הגעה לגיל פרישה (פנסיה) והכנסה מניירות ערך בשוק ההון, ולא כוללת הכנסה מריבית על פקדון או תכנית חיסכון, רווחי הון (ללא שוק ההון), הכנסה מהשכרת דירה למגורים הפטורה ממס, וכן על שבח מקרקעין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי להטבת מס זו בהתאם לעמידה בכל התנאים הבאים:

 1. הגעה לגיל הפרישה – הוא הגיע לגיל 67 שנים או שבת זוגתו הגיעה לגיל 62 שנים.
 2. שנת לידה מזכה – שניהם נולדו לפני שנת 1948 (כך שבתאריך 01.01.2003 מלאו להם 55 שנים לפחות).

גובה הפטור ממס

הפטור ממס על ריבית ניתן בשיעור של 35% על הריבית המזכה בפטור.

לדוגמה:

הכנסתו החייבת של אדם היא 70,000 ₪ בשנה ושל בת זוגתו 60,000 ₪ בשנה. ההכנסה מריבית באותה שנה היא 8,000 ₪.

הריבית המזכה היא, הנמוך מאלו:

 • 8,000 ₪.
 • 32,120 ₪ – לפי חישוב: 102,120 ₪ (קצבה מזכה במכפלת 12), בהפחתת 70,000 ₪ (הסכום הגבוה מהכנסות הזוג).

כלומר, הריבית המזכה היא 8,000 ₪. הפטור ממס הוא 2,800 ₪ (35% במכפלת 8000).

הרווח לפני מס הוא 5,200 ₪, סכום המס הוא 780 ₪ (15% במכפלת 5200). הרווח לאחר מס 4,420 ₪.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבת המס?

כדי לקבל את הטבת המס (פטור ממס) מרשות המיסים, יש לפעול באופן הבא:

 1. משיכת כספי החיסכון – יש למשוך את כספי הפיקדון אצל התאגיד הבנקאי או כספי תכנית החיסכון בחברת הביטוח או בבנק. הגוף הפיננסי יערוך את המס וינכה אותו מהחוסך.
 2. הגשת בקשה לקבלת החזר מס הכנסה – יש להגיש בקשה להחזר או דוח שנתי על הכנסתות באמצעות טופס ייעודי (טופס 135 לשכיר או טופס 1301 למי שחייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו). יש צורך לצרף טופס 867 שהתקבל מהגוף הפיננסי. ייתכן כי רשות המיסים עורכת את החישוב מבעוד מועד.

הרחבות נוספות

להלן הרחבות על האמור בכתבה זו.

ניכוי ממס על ריבית

אדם שהגיע לגיל פרישת החובה (67 לגברים ולנשים), זכאי לקבל ניכוי מריבית על תכנית חיסכון או פיקדון בנקאי למי שנולד לפני 1948.

מידע נוסף

 • אדם שמעוניין להמשיך להפקיד את הכספים בתכנית חיסכון או פיקדון, ללא משיכה אמיתית, אך מנגד רוצה לנצל את הטבת המס, רשאי לבצע מכירה רעיונית.
 • פטור ממס וניכוי ממס לאוכלוסיות אלו (סעיפים 125ד ו- 125ה) ניתנים לאחד מבני הזוג בלבד.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil