חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניכוי מריבית על תכנית חיסכון או פיקדון בנקאי לבעלי הכנסה נמוכה (סעיף 125 ד)

אדם עם הכנסה נמוכה (לבד או עם בת זוג) ויש לו תוכנית חיסכון או פיקדון, זכאי לקבל ניכוי ממס רווחי הון על ריבית שנצברה ובהתאם לשיעורים שנקבעו. זוהי אחת ההטבות במס שניתנות בעד תוכניות חיסכון למינהן.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהו ניכוי ממס על ריבית מתכנית חיסכון?

ניכוי ממס על ריבית היא הטבת מס שמקטינה את ההכנסה החייבת (הריבית) שממנה מחשבים את גובה המס. מס על ריבית הוא מס המוטל על רווחים מתכניות חיסכון או מפיקדונות למינהם. ככל שניכוי המס גבוה יותר, כך ההכנסה ממנה מחשבים את המס נמוכה יותר ולפיכך גם המס יהיה נמוך יותר.

סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה מקנה הטבת מס לכל בעלי הכנסות נמוכות בישראל, שיש להם פיקדון בבנק או תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון).

למעשה, אדם שיש לו, לרבות הכנסה בשנת מס של בן/בת זוג ואף ילדים עד גיל 18, שלא עולה על התקרה המוטבת (גובה הסכום מצויין בהמשך), זכאי לקבל ניכוי מירבי מההכנסה החייבת בריבית, אך לא יותר מכלל ההכנסה שלו מריבית.

עם זאת, אם ההכנסה הזו עולה על התקרה המוטבת, אז הוא יהיה זכאי לניכוי מותאם, כמפורט בהמשך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי להטבת מס זו, אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:

  • מקור הריבית – היא הכנסה חייבת כתוצאה מפיקדון בנקאי או תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון).
  • סוג הכנסה – כל סוגי ההכנסה לאדם לפי הפקודה, לרבות של בן או בת זוג וילדים עד גיל 18.
  • גובה הכנסה – עד התקרה המוטבת לפי שיעור המעודכן מדי שנה. אולם, יינתן הטבה גם עבור מעל התקרה, אך הניכוי יופחת עד לאיפוס כללי.

גובה הניכוי המותר

אדם עם הכנסות נמוכות עד התקרה המוטבת (62,880 ₪ לפי נתוני 2019) זכאי לקבל ניכוי מההכנסה החייבת (הריבית), אך לא יותר מכלל ההכנסה מריבית. הניכוי המותר הוא 9,840 ₪ (לפי נתוני 2019).

עם זאת, אם ההכנסה שלו עולה על התקרה המוטבת, הוא יהיה זכאי לניכוי מותאם (הניכוי המותר, לאחר הפחתה של הסכום שבו עלתה ההכנסה שלו מעל התקרה המוטבת).

לדוגמה:

לאדם יש הכנסה בסך 60,000 ₪ בשנה, ויש לו תכנית חיסכון בפוליסת חיסכון בחברת ביטוח על סך 300,000 ₪. ידוע כי הריבית לאותה שנה היא 4% (הריבית הינה 12,000 ₪).

ללא הטבת המס, הוא היה נדרש לשלם מס רווחי ריבית בסך 1,800 ₪ (15% במכפלת 12000).

עם הטבת המס, הוא היה יכול להקטין את ההכנסה החייבת במס, כך שהמס היה מחושב על 2,160 ₪ בלבד (12000 בהפחתת 9,840 ₪). במקרה זה מס רווחי ריבית שיש לשלם 324 ₪ בלבד (15% במכפלת 2160).

דוגמה נוספת:

אותו דבר כמו מקודם, אך ההכנסה היא 70,000 ₪ בשנה. מכיוון שסכום זה מעל התקרה המוטבת, אז יש להפחית את הסכום העודף מהניכוי המותר.

הסכום העודף הוא 7,120 ₪. הניכוי המירבי הוא 2,720 ₪ (9840 בהפחתת 7120).

ההכנסה ממנה מחשבים את המס היא 9,280 ₪ (12000 בהפחתת 2720). ולכן מס רווחי ריבית הוא 1,392 ₪ (15% במכפלת 1392).

מימוש הזכאות

כדי לקבל את הטבת המס הזו מרשות המיסים, יש לפעול באופן הבא:

  1. משיכת כספי החיסכון – יש למשוך את כספי הפיקדון אצל התאגיד הבנקאי או כספי תכנית החיסכון בחברת הביטוח או בבנק. הגוף הפיננסי יערוך את המס וינכה אותו מהחוסך.
  2. הגשת בקשה לקבלת החזר מס הכנסה – יש למלא טופס החזר מס (טופס 135 לשכיר או טופס 1301 למי שחייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו). יש צורך לצרף טופס 867 שהתקבל מהגוף הפיננסי.

אולם, לעיתים רשות המסים עשויה לבצע חישוב ולהודיע למנכה המס במקור (הבנק או חברת הביטוח) אם יש להחזיר את המס לחוסך עוד בטרם תום השנה.

הרחבות נוספות

אדם שהגיע לגיל פרישת החובה זכאי לקבל ניכוי מריבית למי שנולד לפני 1948 בהתאם לתקרה מירבית שאינה בהכרח תלוי בהכנסה על תכנית חיסכון או פקדון בנקאי. כמו כן, אותו אדם עשוי להיות זכאי לקבל פטור ממס בעד 35%.

מידע נוסף

  • גם מס על ריבית וגם מס רווחי הון יכול להיות נומינלי (ללא הצמדה למדד) או ריאלי (הצמדה למדד).
  • אדם שמעוניין להמשיך להפקיד את הכספים בתכנית חיסכון או פיקדון, ללא משיכה אמיתית, אך מנגד רוצה לנצל את הטבת המס, רשאי לבצע מכירה רעיונית.

שינויים

שנת מסתקרה מוטבתניכוי מותר
201962,880 ₪9,840 ₪
201862,160 ₪9,720 ₪
201761,920 ₪9,720 ₪
201662,160 ₪9,720 ₪
201562,640 ₪9,840 ₪
201462,760 ₪9,840 ₪
התקרה המוטבת והניכוי המותר במס

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil