חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הפקדה לפנסיה לעובד שהגיע לגיל פרישה – פנסיה חובה לאחר הפרישה

ביטוח פנסיוני וחובת הפקדה לפנסיה לעובד חלה על כל עובד במשק בישראל, גם לגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה בתנאים מסויימים. חובת הביטוח של העובד בפנסיית חובה עלה כל כלל המעסיקים והעובדים בישראל, גם שכירים וגם עצמאים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

פנסיה חובה לאחר גיל הפרישה

בהתאם לצו הרחבה בעניין פנסיה חובה, החל משנת 2008 כל עובד (כמעט) בישראל זכאי לביטוח פנסיוני מקיף. פנסיה חובה היא חיסכון פנסיוני משולב ביטוח פנסיוני, כלומר מדובר על חיסכון ארוך טווח המאפשר לעובד לקבל קצבת פנסיה חודשית לאחר הפרישה וכן להנות מכיסויים ביטוחיים למקרה של נכות או למקרה של מוות.

תחילת הזכאות להפקדות לפנסיה חובה היא החל מגיל 21 לגברים ו-20 לנשים ואילך. כלומר, גם עובד שעבר את גיל הפרישה ואפילו את גיל פרישת החובה (גיל 67) זכאי לכל ההטבות והזכויות של ביטוח פנסיוני מקיף במשק.

בהתאם להוראות הצו, עובד שהחל עבודה אצל מעסיק חדש לאחר שהוא פרש בגיל פרישת החובה ומקבל קצבת פנסיה (לא של הביטוח הלאומי), אינו זכאי להיות מבוטח בביטוח פנסיה חובה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל העובדים במשק בישראל זכאים לפנסיה חובה החל מגיל תחילת הזכאות (21 לגברים ו-20 לנשים) בכפוף לתקופת המתנה. כלומר, הזכאות חלה על:

 1. עובדים שהחלו עבודה לפני גיל פרישת החובה (גיל 67) – כל אלה:
  • כלל העובדים שהגיעו לגיל זה וממשיכים לעבוד אצל המעסיק.
 2. עובדים שהחלו עבודה לאחר גיל פרישת החובה (גיל 67)אחד או יותר מאלה:
  • כלל העובדים שהתפטרו או פוטרו מעבודה קודמת לפני גיל זה.
  • כלל העובדים שלא מקבלים קצבת פנסיה, למעט של הביטוח הלאומי.

הזכאות חלה גם על עובד שכיר וגם על עובד עצמאי, ללא קשר האם הוא מקבל פנסיה תקציבית או פנסיה צוברת.

למרות זאת, הזכאות אינה חלה על מי שעונה על 2 התנאים הבאים ביחד:

 1. העובד פרש מעבודתו לאחר גיל פרישת החובה – כלומר אם פוטר או התפטר.
 2. העובד מקבל קצבהלמעט קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי.

כלומר, מי שעונה על 2 התנאים הללו, והחל עבודה אצל מעסיק חדש – אותו מעסיק אינו חייב בהפקדות לפנסיה חובה.

דוגמאות

דוגמה 1:

עובדת פרשה מעבודה בגיל 65 ומקבלת קצבת פנסיה חודשית ממקום העבודה הקודם או מקופת גמל. האם זכאית להפרשות לפנסיה אצל מעסיק חדש בגיל 66?

כן, משום שהיא פרשה מעבודה לפני גיל פרישת החובה שלה.

דוגמה 2:

עובד פרש מעבודה בגיל 67, ומקבל קצבת פנסיה חודשית ממעסיק/קופת גמל וגם קצבת אזרח ותיק. החל עבודה אצל מעסיק חדש, האם זכאי להפרשות?

לא, משום שהוא פרש לאחר גיל פרישת החובה והוא גם מקבל קצבת פנסיה חודשית.

דוגמה 3:

עובד פרש בגיל 65, מקבל קצבת פנסיה חודשית וגם קבצת אזרח ותיק, בגיל 68 החל עבודה אצל מעסיק חדש. האם זכאי להפרשות?

כן, למרות שהוא מקבל קצבת פנסיה, אך הוא פרש לפני גיל פרישת החובה ולכן זכאי.

מימוש הזכאות

ככלל, הזכאות לפנסיה חובה מגיעה אוטומטית לעובד. העובד זכאי להפרשות לפנסיה בהתאם להוראות וזכויות המגיעות מצו ההרחבה בנושא.

למידע נוסף, ניתן לקרוא את הכתבות על ביטוח פנסיוני וגם חיסכון פנסיוני, וכן את הכתבות על פנסיה חובה לשכיר ולעצמאי כמצויין בהמשך.

עובד שהמעסיק שלו הפר את הזכאות, ולא מקבל פנסיה כאמור לעיל, רשאי להגיש תלונה אל מינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

הפסקת הפקדות לאחר גיל פרישת חובה

עובד שממשיך לעבוד אצל המעסיק, ועבר את גיל פרישת החובה, זכאי להמשך הפקדות לפנסיה. המעסיק אינו רשאי להפסיק את ההפקדות בשל אותה עובדה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה, התשע"א-2011 (מחליף את צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק)

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil