חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים: מה עדיף ומה ההבדל בינהם?

כאשר מתחילים לחסוך לפרישה, תמיד נשאלת השאלה איפה חוסכים ומפרישים לפנסיה ויש 2 תשובות עיקריות לכך, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. יש גם מוצר חיסכון פנסיוני נוסף שהינו קופת גמל, אבל כתבה זו ממוקדת ב-2 המוצרים שנכתבו מקודם.

אז מה ההבדל בינהם, מה עדיף ומידע נוסף בכתבה זו.

מה זה קרן פנסיה ומה זה ביטוח מנהלים?

קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים אלו 2 מוצרי חיסכון פנסיוני וביטוח שמאפשרים לחסוך בכל חודש לאורך שנות העבודה ולקבל קצבה חודשית בגיל הפרישה מעבודה.

קרן פנסיה היא מוצר חיסכון וביטוח לפנסיה, באמצעותה מפרישים גם העובד וגם המעסיק כל חודש סכום מסויים ומקבלים קצבת פנסיה בעתיד. כמו כן, היא מאפשרת לקבל קצבת נכות או קצבת שארים, במקרים שחלילה אירע מצב שמזכה בתשלום.

ביטוח מנהלים (או בשם נוסף: קופת ביטוח), למרות שמו, אינו רק למנהלים, הוא מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני דומה מאוד לקרן פנסיה. מאפשר להפקיד כל חודש סכום כסף לטובת קבלת קצבת פנסיה בעתיד וכן מאפשר להוסיף כיסויים ביטוחיים כמו ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) וכן ביטוח אובדן כושר עבודה.

מה ההבדל בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים?

אם כך, נראה כי קרן פנסיה וביטוח מנהלים הם מוצרים תחליפיים ואף זהים, אך זה לא הדבר ויש כמה נקודות שחשוב לשים לב אליהן. הנה ההבדלים לפי המאפיינים שלהם:

1. סוג החוזה

חוזה או הסכם, הוא מסמך ההתקשרות שקובע ומסדיר את היחסים שבין החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני לבין החוסך (העמית / המבוטח).

קרן פנסיה מנוהלת על פי תקנון תקני ואחיד ולרוב הוא קבוע, אך עשוי להשתנות מעת לעת ובאישור רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (הרגולטור המפקח על הגופים הפיננסיים השונים). התקנון קובע את התנאים של החיסכון ושל הביטוח, המסלולים השונים, מדיניות ההשקעה ועוד.

ביטוח מנהלים מנוהל על פי פוליסת ביטוח אישית וקבועה, כאשר החברה היא צד להסכם והמבוטח / החוסך הוא הצד השני. הפוליסה היא הסכם שקובע את התנאים של הביטוחים השונים והחיסכון, מדיניות השקעה, מסלולים והתחייבויות הצדדים. לא ניתן לשנות את הפוליסה באופן חד צדדי על מי מהצדדים, אלא אם 2 הצדדים מסכימים לכך.

2. חברה מנהלת

חברה מנהלת היא חברה בעל רישיון לניהול קופות גמל אשר מטפלת בכל נושא החיסכון של העמית / המבוטח. הטיפול כולל שירות הלקוחות, לאן מפקידים את הכסף, מי משלם את הקצבה, למי משלמים דמי ניהול וכל מידע נוסף אחר.

קרן פנסיה מנוהלת על ידי בית השקעות או חברה אחרת שקיבלה רישיון לניהול קופות גמל. ביטוח מנהלים מנוהל על ידי מבטח (חברת ביטוח) בעל רישיון לעסוק בביטוח.

3. מקדם המרה

מקדם המרה (ידוע גם בתור מקדם קצבה, מקדם פנסיה) הוא מספר שבאמצעותו ניתן להפוך את סכום הצבירה הכללית של החיסכון אל קצבת פנסיה חודשית. על ידי חלוקה של הסכום הנצבר במקדם המרה, מגלים מהי הקצבה החודשית למשך כל החיים. ככל שהמקדם נמוך יותר, כך הקצבה גבוהה יותר.

מקדם המרה בקרן פנסיה נקבע בהתאם לנתונים האישיים של העמית במועד הפרישה וכן בהתאם למסלול החיסכון וההשקעה שנבחר. המקדם מושפע גם משינוי בתוחלת החיים בישראל.

מקדם המרה בביטוח מנהלים אף הוא נקבע בהתאם לנתונים האישיים של המבוטח במועד הפרישה וכן מסלול ההשקעה. המקדם מגלם קצבה חודשית למשך כל חיי המבוטח שמבטיח 240 תשלומים, כך שאם המבוטח ילך לעולמו לאחר כל התשלומים, המוטבים (או היורשים) לא יקבלו יותר כלום. אולם, מקדם משתנה בביטוח מנהלים הינו החל משנת 2013, כאשר עד שנה זו, היה מקדם המרה מובטח וקבוע והמבוטח היה יודע זאת מבעוד מועד בעת ההצטרפות. יתרה מכך, ניתן לרכוש מקדם מובטח בגיל 60.

4. כיסויים ביטוחיים

כמו שכתוב מקודם, מדובר על חיסכון משולב ביטוח ולכן ניתן גם לחסוך לקצבת פנסיה לאחר גיל הפרישה וגם להיות בטוח שיש כיסוי מפני אובדן יכולת ההתשכרות או כתוצאה ממוות חלילה.

קרן פנסיה כוללת באופן אוטומטי כיסוי ביטוח נכות וכיסוי שארים. ביטוח נכות מקנה קצבת נכות אם העמית לא יוכל להמשיך לעבוד בעיסוק סביר אחר התואם את הידע, ההשכלה והמקצוע. ביטוח שארים מקנה קצבת שארים למשפחה של העמית אם ילך לעולמו.

עלויות הביטוח זולות יותר בקרן פנסיה משום שמדובר על ערבות הדדית בין העמיתים ולכן החברה המנהלת לא נושא בסיכון, היא לא יכולה להיקלע לקשיים או להיכנס לגירעון.

ביטוח מנהלים (קופת ביטוח) אינו כולל באופן אוטומטי כיסוי ביטוחי, אך כן ניתן לרכוש זאת. ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מאפשר להוריש סכום חד פעמי של כסף למוטבים (שלא בהכרח היורשים או השארים) אם חלילה המבוטח ילך לעולמו. ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר לקבל קצבה חודשית במקרה בו המבוטח לא ימשיך לעבוד בעיסוק סביר או בעיסוק ספציפי (עם פרמיה גבוהה יותר).

עלויות הביטוח יקרות יותר בביטוח מנהלים משום שמדובר על פוליסה אישית, היא נושאת בסיכון והתחייבות אישית במקרה והיא תצטרך לשלם כסף.

5. דמי ניהול

מכיוון שמדובר על מוצר חיסכון פנסיוני, החברה מנהלת את הכסף של העמית / המבוטח. תמורת ניהול הכסף וההשקעות, החברה מקבלת שכר והם דמי ניהול. דמי ניהול מחושבים לפי שיעור מתוך ההפקדות החודשיות וגם לפי שיעור מתוך הצבירה הכללית.

קרן פנסיה כוללת דמי ניהול בתקרה מירבית של 6% מההפקדה ו-0.5% מסך הצבירה. בדרך כלל הממוצע נמוך יותר, ואף קיימות קרנות פנסיה ברירת מחדל בעלות דמי ניהול נמוכים משמעותית.

ביטוח מנהלים כולל דמי ניהול בתקרה מירבית של 4% מההפקדה ו-1.5% מהצבירה. סכומים אלו יקרים יותר לעומת קרן פנסיה ובעיקר בגלל הסיבה שמדובר על הסכם ישיר מול חברת הביטוח ולא תקנון. גם כאן הממוצע בדרך כלל נמוך יותר.

6. מדיניות השקעה

מדיניות השקעות קובעת כיצד החברה המנהלת תשקיע את הכספים שאותם היא מנהלת בהתאם לכללים ומסלולי ההשקעה. לרוב, הכספים מושקעים בשוק ההון ולכן כאשר התשואה שם גבוהה, אזי גם נכסי הקופה גדלים.

קרן פנסיה: 30% מנכסיה מושקעות באגרות חוב מיועדות של משרד האוצר שמבטיחות תשואה / ריבית ריאלית של 4.86% לשנה. שאר הכספים מושקעים באופן חופשי בשוק ההון.

ביטוח מנהלים: 100% מנכסיה מושקעות בשוק ההון, אין הבטחה של משרד האוצר לגבי ריבית על חלק מהכספים.

אז מה עדיף?

קרן פנסיה והן ביטוח מנהלים מוצרי חיסכון וביטוח תחליפיים שמאפשרים לכל אחד לבחור מה הכי טוב עבורו. יש עוד כמה נקודות שחשוב לדעת:

  • האם יש ביטוח מנהלים שנפתח לפני 2013 שמאפשר מקדם המרה מובטח?
  • האם יש כספים שהופקדו לפני 2008 שמאפשרים משיכה בצורת הונית (חד-פעמית)?

בנוסף לכך, חשוב לבדוק איזו חברה משיגה תשואה (ריבית) גבוהה ועודפת על פני תקופה ארוכה. משום שתשואה גדולה מגדילה את כמות החיסכון שיעמוד לרשות החוסך בגיל הפרישה. אפשר לבדוק תשואות של קרנות פנסיה במערכת פנסיה נט ותשואות ביטוחי מנהלים במערכת ביטוח נט.

זאת ועוד, חשוב לוודא כי החברה המנהלת היא חברה בעל שירות לקוחות ויחס אדיב כלפי החוסך. רשות שוק ההון מפרסמת מדי שנה את מדד שירות חיסכון פנסיוני ומדרגת את כל החברות בהתאם לציונים שהם מקבלים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil