חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פנסיה תקציבית – מהי, מי זכאי ובאילו תנאים גמלאים מקבלים?

פנסיה תקציבית היא אחת מסוגי החיסכון לפנסיה המאפשרים לעובד להנות מהטבות ומקצבת פנסיה יציבה וללא קשר לריבית או למצב שוק ההון. זהו חיסכון שקיים בישראל, אך לא ניתן להצטרף אליו יותר.

מטרת הכתבה היא לספק את המידע בעניין.

מהי פנסיה תקציבית?

פנסיה תקציבית היא חיסכון פנסיה המשולם ישירות מהתקציב של הגוף בו העובד מועסק. הפנסיה התקציבית שונה ממה שיש כיום, פנסיה צוברת, בכך שהיא מבוססת תקציב של הגוף המעסיק ולא יתרה שמנוהלת בחיסכון הפנסיוני של העובד. כמובן שנטל התשלום הוא על המעסיק בלבד ולא על העובד.

הגוף בו העובד מועסק מקצה תקציב כדי לשלם את קצבת הפנסיה התקציבית אל הגמלאי (פורש מעבודה) כאשר יהיה זכאי לקבלת התשלום. בפועל, הוא אינו חייב להפריש אל קרן פנסיה או מוצר חיסכון פנסיוני, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה אל העובד ובכך הוא הופך להיות הגוף המנהל את הפנסיה ואף סוג של חברת ביטוח.

בישראל, פנסיה תקציבית הייתה נהוגה במגזר הציבורי (עובדים בשירות המדינה) עד שנת 2002 ובתחום הביטחון עד 2004. מאז, כל העובדים שיש להם פנסיה תקציבית, זכאים להמשיך להיות ממנה, אך עובדים חדשים לא זכאים, אלא רק פנסיה צוברת. משנת 2005 מנכים מהשכר של העובד 2% למימון הפנסיה העתידית.

עוד חשוב להוסיף כי פנסיה תקציבית מבוססת מנגנון צבירת זכויות. כלומר, כל שנה שלמה בשירות המדינה מקנה צבירה של 2% וניתן לצבור עד 70%. אחוז זה מכפילים בשכר הקובע לעניין תשלום פנסיה לפני הפרישה – וזו קצבת הפנסיה של העובד למשך כל חייו.

כמובן, מעסיקים שיש בהם פנסיה תקציבית, מחוייבים גם בביטוח העובדים כמו פנסיית נכות וגם פנסיית שארים.

מי זכאי לקבל ביטוח פנסיוני של פנסיה תקציבית?

עד שנת 2002, כל עובד שנקלט לשירות המדינה, היה זכאי להנות מהתנאים של פנסיה תקציבית. לכן כל אלו, זכאים להיות ממנה גם כיום, ולרוב בעלי ותק העסקה של 10 שנים לפחות. מי שזכאי, הם:

 • כל עובד שנתמנה כעובד מדינה לפי חוק שירות המדינה (מינויים).
 • שוטרים וסוהרים.
 • עובדי הוראה בשירות המדינה.
 • עובדים של תאגידים שהוקמו מכוח חוק, שבו תנאי העסקה שלהם זהים לתנאי העסקה של עובדי שירות המדינה.

המועד הקובע למעבר של עובדים מפנסיה תקציבית לצוברת שונה בהתאם לדרגות במגזר הציבורי ולרוב הוא החל מיום 01.04.2002. עבור רופאים, אחים ואחיות בבתי חולים ממשלתיים, מורים ועובדי מחקר במערכת הביטחון ובמשרד הממשלה המועד הינו מ-31.08.2002.

מי לא זכאי?

 • מי שהתקבל לשירות המדינה בנציגות ישראל בחו"ל כעובד מקומי.
 • עובד יומי בעבודה שאינה צמיתה.
 • עובד זמני.
 • עובד מדינה שיש לו חוזה מיוחד (למעט אם חוק הגמלאות חל עליו).
 • עובד מדינה המועסק לפי חוזה יחיד בו נקבע כי החוק לא יחול לגביו.
 • אחרים: שופט, דיין, חבר כנסת, חייל, עובד במערכת הביטחון, אזרח עובד צה"ל.

שיעורי הפרשות אל פנסיה תקציבית

עובדים בשירות המדינה לא היו חייבים בהפרשות מהצד שלהם, אלא שרק המעסיק היה מחוייב באופן תקציבי לשלם להם קצבת פנסיה או קצבת נכות או קצבת שארים – לפי העניין.

אולם, החל משנת 2004, עובדים אלו החלו להפריש 1% מהשכר, ומשנת 2005 שיעור ההפרשה עומד על 2% מהשכר של העובד לצורך מימון הפנסיה התקציבית שלו.

גובה קצבת פרישה (פנסיה) של העובד

גובה קצבת הפנסיה של העובד נקבע בעיקר לפי הוותק שלו ולפי השכר הקובע ערב הפרישה. מכיוון שפנסיה תקציבית מבוססת מנגנון צבירת זכויות, אזי כל שנת ותק (שנת עבודה מלאה) של העובד במקום העבודה מקנה תוספת של 2% וזאת לכל היותר עד 70% (35 שנים). כמובן שיש מקרים מיוחדים בהם ניתן לצבור מעבר ל-70% או מעבר ל-2% בשנה.

בכל מקרה, אחוז צבירת הזכויות של העובד במכפלת השכר הקובע לעניין חישוב החיסכון הפנסיוני של העובד זוהי קצבת הפנסיה החודשית של העובד. השיעור המקסימלי הוא 70% והשיעור המינימלי הוא 20% (ותק של 10 שנים).

למשל: אם העובד צבר ותק בעבודה של 30 שנים והשכר הקובע שלו עקב הפרישה עמד על 9,500 ₪. אזי לעובד יש צבירת ותק של 60%. ולכן הפנסיה התקציבית של העובד 5,700 ₪ עד סוף חייו.

אגב.. הפנסיה התקציבית הינה קבועה ואינה רגישה למצב הכלכלי של המדינה, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל, תשואה בשוק ההון וכד'.

קצבת פרישה לנכה

עובד בשירות הציבורי שהפך להיות נכה זכאי לקצבת פרישה לנכות בסך של 20% וכן 0.3% עבור 1% של נכות. למשל, עובד עם 55% נכות, זכאי לקבל 20% + 0.3% * 55 = 36.5% סך הכל.

מתי מקבלים פנסיה תקציבית?

אז מתי העובד זכאי לקבל קצבת פרישה של פנסיה תקציבית מהגוף בו עבד? הכל בהתאם לפי סיבת היציאה לפרישה (לכל המאוחר גיל פרישת חובה (67)):

פרישה מרצון העובד:

 • עובד שהגיע לגיל הקובע (55-57 ומעלה) עם 25 שנות ותק (בשירות המדינה).
 • עובד שהגיע לגיל 60 שנים עם 10 שנות ותק.
 • עובד שאינו יכול לעבוד בשירות המדינה עם 10 שנות ותק ובתנאי שועדה רפואית קבעה שאינו מסוגל להמשיך לעבוד יותר.
 • מורה או גננת עם 20 שנות ותק ללא קשר לגיל שלו/ה.
 • עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות.

יציאה מוקדמת (הקפאת זכויות):

 • עובד ששירותו הסתיים לאחר 10 שנים הוא עדיין לא הגיע לגיל 60.
 • למעט מי שקיבל פיצויים בעקבות סיום שירותו.
 • עובד שנפסל לשירות לפי החלטת בית הדין למשמעת.

החלטת נציב שירות המדינה:

 • עובד שהגיע לגיל 60 ושירת 10 שנים לפחות.
 • עובד שהגיע לגיל פרישת חובה (67) ושירת 10 שנים לפחות. הנציב הרשאי להאריך את עבודתו.
 • עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות אשר פורש בגיל 60 לאחר 10 שנות שירות (זכאי לקצבה כמו כל עובד רגיל).

פיטורי העובד:

 • בגלל מצב בריאות לקוי – לאחר 10 שנות ותק או לאחר 5 שנות ותק עם דרגת הנכות היא 25% או יותר.
 • לאחר 10 שנות ותק אם הוא בגיל 40-42, ולא נפסל לשירות המדינה ע"י בית דין למשמעת. ניתן להקטין קצבה או להמיר אותה לפיצויים או לבטל בנסיבות מחמירות.
 • עובד מוגבל (מותנה) לגמלאות מטעמי בריאות.

מה עוד חשוב לדעת?

 • רכישת זכויות – עובד יכול לרכוש תקופות שאינן מזכות בגמלה כמו חופשה ללא תשלום. יש לרכוש לפני הפרישה וזה הליך בלתי הפיך. סכום הרכישה הוא 18.5% במכפלת משכורת קובעת בעת הרכישה ומספר השנים שצריך לרכוש.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil