חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואות חברתיות (P2P) – מהן ואיך לקבל הלוואה חברתית זולה?

מעוניינים לקבל הלוואה למימון רכישת רכב, לימודים, נסיעות או הלוואה לכל מטרה? לפני שאתם ניגשים לבנק או לחברת האשראי, הכירו – הלוואה חברתית. ההלוואה הזו דומה להלוואה דרך גופי אשראי שאתם רגילים אליהם ועשויה להיות זולה הרבה יותר.

בכתבה זו נסביר מהן ההלוואות הללו, כיצד מקבלים אותן, אילו גופים קיימים ומהן הריביות החלות.

מהן הלוואות חברתיות?

המעבר לעולם דיגיטלי יותר פותח אפשרויות חדשות בפני צרכנים ועסקים. יותר ויותר שירותים ומוצרים הופכים להיות נגישים יותר, מהירים יותר ובמקרים רבים – גם זולים יותר.

הלוואה חברתית או בשמותיה הנוספים הלוואה עמית לעמית (הלוואה P2P – Peer to Peer Lending), הלוואה בין אנשים או הלוואת המונים, היא שיטת הלוואה המאפשרת מתן וקבלה של הלוואות בין אנשים באמצעות מערכת תיווך אשראי שמחברת בינהם.

מערכת לתיווך באשראי היא כשמה כן היא – מערכת אינרנטית שנועדה לחבר בין לווים (אנשים שמעוניינים לקבל הלוואה) לבין מלווים (אנשים שמעוניינים לתת הלוואה). הרעיון שעומד מאחורי מערכות אלו הוא שיש אנשים שמעוניינים לקבל הלוואה, אך הם משלמים ריבית גבוהה מאוד על נטילת ההלוואה ויש גם אנשים שיש להם כסף ומקבלים ריבית נמוכה מאוד על הפקדת הפיקדון / החיסכון ומחפשים השקעה אלטרנטיבית.

הריבית שמקבל לווה באמצעות מערכת לתיווך באשראי נמוכה יותר בהשוואה לתעשייה המסורתית (בנקים וגופים חוץ בנקאיים), כאשר רוב הריבית מועברת למלווים עבור אספקת הכסף ועמלה מסויימת נותרת אצל מערכת התיווך (היא לא מוסד ללא כוונת רווח וצריכה להתפרנס ולממן הוצאות).

חשוב לציין כי מכיוון שמערכת תיווך באשראי אינה מבטיחה את החזר ההשקעה והיא לא מגובה או מבוטחת באמצעות גוף ממשלתי. לכן, קיים סיכון בגין אי החזר הלוואות על ידי לווים.

הלוואה חברתית – האם זה חוקי?

כן! בחודש יולי 2017 נחקק תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) שמטרתו להסדיר את פעילותן של זירות איטרנטיות לתיווך באשראי. הקובע את אופן הפעילות, חובה להיות עם רישיון, הקניית סביבה בטוחה ויציבה לשני הצדדים ועוד.

החוק נכנס לתוקף חודש פברואר 2018 ומי שאחראי על הפיקוח על גופים אלו היא רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. הרשות אגב, מפקחת על כל חברות הביטוח, הפנסיה, הגמל ונותני שירותים פיננסיים אחרים.

מהן היתרונות של הלוואה חברתית?

 • ריבית נמוכה יחסית – בהשוואה לתאגידים הבנקאיים ולגופי אשראי חוץ בנקאיים, הלוואה חברתית היא זולה הרבה יותר.
 • ללא ביטחונות או שיעבודים – הלוואה חברתית אינה מחייבת את הלווים לספק ביטחונות או שיעבודים של נכסים.
 • ללא ערבים – הלוואה חברתית היא ללא ערבים ואין צורך לבקש מקרובי משפחה להיות ערב ולחתום על מסמכים.
 • שקיפות מלאה – בעת לקיחת ההלוואה אין אותיות קטנות ויש מידע מלא של כל העלויות לגבי אותה הלוואה כך שלווה יכול לדעת כמה באמת ההלוואה עלתה לו.
 • חיסיון מוחלט של פרטיות – לווים יכולים להיות בטוחים כי המידע האישי שלהם יישמר רק במערכות השירות ולא מועברים בצורה פומבית או בצורה כלשהי למלווים. למעט מקרים בהם הלווה אינו עומד בפירעון האשראי.
 • הלוואה לכל מטרה – ניתן להשתמש בכספי ההלוואה לכל מטרה ללא צורך לומר עבור מה היא נועדה.
 • הלוואה מיידית – במקרים רבים הלוואה חברתית היא הלוואה מהירה הניתנת בין רגע ללווה תוך שעות ספורות ועד למספר ימים.
 • אין עמלת פירעון מוקדם – מעוניינים לפרוע את ההלוואה לפני הזמן? אין בעיה ואין עמלות פירעון.
 • מתאים למסורבי אשראי – הבנק, תאגיד עזר או חברת אשראי חוץ בנקאים מסרבת לספק אשראי? הלוואה חברתית יכולה להיות פיתרון מעולה לכך.
 • מתאים גם לעסקים – מערכות מסויימות מאפשרות אספקת הלוואה חברתית גם לעסקים (בעיקר קטנים).
 • השקעה חברתית – הצד השני של המטבע (המלווים) מקבלים ריבית גבוהה יותר על פני השקעה וחיסכון במקומות אחרים.

הלוואה חברתית – איך זה עובד?

לווה שמעוניין לקבל הלוואה, צריך לדעת כיצד התהליך עובד החל משלב הכניסה למערכת, דרך קבלת הכסף ועד לשלב החזרת הכספים ופירעון מוחלט של יתרת ההלוואה.

כניסה למערכת תיווך באשראי – השלב הראשון הוא כניסה לאחד האתרים של מערכות לתיווך באשראי (שנציג אותן בהמשך הכתבה).

בחירת סכום ותקופה – השלב השני בחירה בלקיחת הלוואה וגם בגובה סכום ההלוואה ותקופת ההחזר של ההלוואה.

השלמת מידע אישי ופיננסי – השלב השלישי בדרך כלל (לעיתים הוא יחד עם השלב השני) הוא ציון מידע אישי ופיננסי שלכם כמו למשל: מצב משפחתי, מגדר, מצב תעסוקתי, שם מעסיק, תפקיד, וותק, נכסים (דירה, רכב וחסכונות), התחייבויות (הלוואות אחרות ואשראי), הכנסה/שכר, פרטי בנק וכד'.

בדיקת הלווה – השלב הרביעי הוא השלב בו המערכת בודקת את היכולת של הלווה לפרוע את ההלוואה באמצעות אלגוריתמים מסויימים שהיא פיתחה.

קביעת ריבית ועמלות – השלב החמישי הוא השלב של קביעת הריבית של ההלוואה. הריבית נקבעת בהמשך לבדיקת הלווה ולפי יחסי סיכון סיכוי, בהתאם לדירוג האשראי של הלווה. כמו כן, נקבע גם סך דמי טיפול ותשלום עבור קרן ביטחון.

מכרז / הקצאת כספים – השלב השישי הוא השלב של מימון ההלוואה ומציאת משקיעים שמעוניינים לספק את הכסף שלהם למימון ההצעה. הפלטפורמות מגבילות את אחוז ההלוואה הממומנת על ידי כל אחד מהמלווים וזאת כדי לפזר את הסיכונים.

קבלת הכספים / ניהול הלוואה – השלב השביעי, שלב לפני אחרון, הוא שלב קבלת כספי ההלוואה דרך המערכת. הפלטפורמה מעבירה את הכסף ללווה, דואגת לגבייה חודשית (באמצעות הוראת קבע בבנק או באשראי) ובכך מזה את המלווה.

במקרה והלווה לא מחזיר את כספו, הפלטפורמה מחוייבת לפעול באמצעים משפטיים לגביית החוב.

החזר סופי של ההלוואה – זהו השלב האחרון הוא שלב שבו שולמו כל הכספים עבור ההלוואה. ניתן כמובן לפרוע את כספי הלוואה באמצעות פירעון מוקדם.

איך נקבעת הריבית אצל הלוואות חברתיות?

אופן חישוב הריבית על הלוואה חברתית נקבעת על פי נתוני ההלוואה ונתוני דירוג האשראי של הלווה. דירוג האשראי נבנה על בסיס המידע שהלווה מזין לתוך המערכת ובכפוף למסמכים נדרשים שאותם יש לצרף לבקשת ההלוואה (בכפוף לדרישות המערכת).

קיימות חברות מסויימות המציעות דירוג אשראי לפי מספר זהות של הלווה, המידע אצל חברות אלו מתקבל אצל החברות השונות. החל מתאריך 12.04.2019 מופעל גם מאגר דירוג אשראי של בנק ישראל לגבי כל אדם בישראל.

חשוב להבהיר כי במערכות שונות כדאי לבדוק האם הריבית משתנה, קבועה או צמודה. כלומר יש פלטפורמות שבהן היא ריבית צמודה למדד ויש ריבית משתנה (פריים).

עלויות נוספות על הלוואה חברתית

בנוסף לריבית התקופתית שיש לשלם על ההלוואה החברתית, יש גם עלויות נוספות. והן:

 • קרן ביטחון – נועדה לספק ביטחון למקרה בו הלווה לא יעמוד בתשלומים.
 • דמי ניהול – סכום כסף המשולם לצרכי פתיחת תיק, הקצאת אשראי וכל המתנהל דרך המערכת.
 • שינוי תנאי הלוואה – במקרה וחל שינוי כלשהו שדורש פריסה מחדש או שינוי מועדי חיוב.
 • פירעון מוקדם – בד"כ היא ללא תשלום.
 • עלויות גבייה ומשפט – שכ"ט עו"ד, מכתבים, פתיחת תיקים וכד' (למי שמפגר בתשלומים).

השוואת הלוואות חברתיות

להלן רשימה של מערכות תיווך אשראי (בעלי רישיון או כאלו שהגישו בקשה לרישיון) ללקיחת הלוואה חברתית הכוללת פירוט לגבי גובה ההלוואה שניתן לקבל, מספר תשלומים, ריבית ידועה ועוד.

שם נותן השירותגובה הלוואה ב-₪מספר תשלומים בחודשיםריבית שנתית
אוור לנד (OurLend)
אי לון (eLoan) מיטב דש5,000 עד 60,00012 עד 603.5% – 7%
בי.טי.בי (BTB) לעסקים100 אלף עד 1 מיליון48 עד 60~ 7%
ביזלנד (BizLend) לעסקיםעד 1 מיליון
בלנדר (Blender)3,000 עד 70,00012 עד 363% – 8%
הומי (Homei)עד 75% ממחיר הנכסעד 2164% – 11.2%
טריא (Tarya)1,000 עד 50,00012 עד 604.5% – 5.5%
סרטא (Certa)עד 60% ממחיר נכסעד 240
קרדיטפלייס (Creditplace)

נתונים ריקים בטבלה מסמנים כי לא היה בידינו מידע נכון למועד כתיבת הכתבה או עריכתה.

משכנתא חברתית – יש חיה כזו?

רוב ההלוואות הניתנות באמצעות המערכות השונות הן הלוואות קצרות מועד וכן בסכומים מוגבלים למימון הלוואה רגילה. אולם, קיימים גם הלוואות לדיור חברתיות – משכנתא חברתית.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil