חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עסקה מתמשכת – זכויות הצרכן, הסבר, החזר כספי ועוד

צרכן הרוכש מוצרים או שירותים באופן מתמשך, זכאי לזכויות ולהוראות הדין האמורות לגבי עסקה מתמשכת. מדובר על עוד סוג נוסף של עסקה מעבר למכר מרחוק, עסקה רגילה בבית העסק, ברוכלות או לתקופה קצובה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי עסקה מתמשכת?

עסקה מתמשכת היא עסקה לרכישה של טובין (מוצרים, סחורה) או שירותים באופן מתמשך, כולל כל שינוי בעסקה או תוספת לה שאינם מהווים עסקה חדשה – זאת בין אם העסקה היא עסקה לתקופה קצובה ובין אם לתקופה בלתי קצובה בזמן.

עם זאת, עסקה להספקת גז (גז פחממני מעובה (גפ"מ – גז טבעי)) בין צרכן גז שרוכש לצריכה עצמית לבין ספק גז שעוסק במכירה או בשיווק של גז, לא נחשבת עסקה מתמשכת.

יצויין כי עסקה שבה נרכשים מוצרים או שירותים, שלא באופן מתמשך, הרי שזו עסקה לתקופה קצובה ולא עסקה מתמשכת. לפיכך, במקרה זה, בתום התקופה העסקה מסתיימת ואינה מוארכת אוטומטית ואסור להאריך אותה אוטומטית.

דוגמאות לכך הם:

 • מינויים לחדר כושר, הגרלות והימורים (חוקיים) או מועדון לקוחות.
 • שירותי תקשורת – טלפוניה נייחת או ניידת, אינטרנט או טלוויזיה.
 • עסקת נופש ארוכת טווח וכד'.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן הרוכש מוצרים או שירותים באופן מתמשך, למעט אספקת גז.

חובת גילוי פרטים העסקה

העוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן) העומד להתקשר בעסקה מתמשכת עם צרכן, חייב לגלות לו, בעל פה, לפני התקשרות בעסקה את הפרטים הבאים:

 • זכות הצרכן לבטל את העסקה, לרבות הזכות שלו לביטול עסקה לתקופה שאינה קצובה.
 • בעסקה מתמשכת שהיא גם עסקה לתקופה קצובה – משך העסקה ומועד סיומה.
 • פירוט תשלומים שהצרכן נדרש לשלם בשל ביטול העסקה, אם יש כאלו, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב אותם תשלומים אם נקבעה הדרך.

במידה והצרכן התקשר עם העוסק בעסקה מתמשכת בכתב, אז העוסק חייב לכלול את כל הנקודות הללו גם בחוזה שנחתם עם הצרכן.

במידה והצרכן התקשר בעסקה כאמור בעל פה, העוסק חייב למסור לצרכן, מסמך בכתב הכולל את אותם הפרטים הללו, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין (המוצרים, הסחורה) או השירותים.

הפרטים הללו חייבים להיות כתובים במסמך או בחוזה, לפי העניין, בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

פרטים אלו הם בנוסף לפרטים שהעוסק חייב למסור לצרכן אודות זהותו של העוסק וגם בנוסף להוראות לעניין עסקת מכר מרחוק. אבל, בעסקת מכר מרחוק העוסק רשאי להכליל את הפרטים הללו ולא את הפרטים הנדרשים בעסקת מכר מרחוק.

ביטול עסקה מתמשכת

צרכך המעוניין לבטל עסקה מתמשכת בין אם היא לתקופה קצובה או שלא, צריך לעשות זאת בהתאם לסוג העסקה ובאחת הדרכים הבאות:

חוזה של עסקה מתמשכת יסתיים בתוך 3 ימי עסקים ממועד הודעה על ביטול עסקה ואם ההודעה נמסרה בדואר – בתוך 6 ימים ממועד מסירתו לשולח – אלא אם כן הצרכן הודיע על מועד מאוחר יותר.

אם הצרכן הודיע לעוסק על ביטול עסקה והעוסק המשיך לגבות ולחייב את הצרכן בתשלומים בגלל נסיבות שהעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, וביטול העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרי בשל נסיבות אלה – אז הפסקה הקודמת לא חלה ולא יהיה ניתן לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק.

החזר בשל חיוב עודף

במקרה שבו העוסק חייב את הצרכן בסכום עודף, בשל הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע דרך כרטיס חיוב אשראי:

 • אם הצרכן טען כי העוסק חייב אותו סכום נוסף מעבר לסכום המותר לפי תנאי ההתקשרות – העוסק חייב לברר זאת תוך 10 ימי עסקים. ולשלוח לצרכן תשובה מנומקת בתוך 21 ימי עסקים מיום הפנייה.
 • אם מצא העוסק כי חייב את הצרכן בסכום עודף – יהיה חייב להחזיר את הסכום העודף, בתוך 4 ימי עסקים, בתוספת ריבית והצמדה לפי חוק מיום הגבייה ובתוספת תשלום של הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים.

אם סכום ההחזר (תשלום הוצאות וריבית והצמדה) נמוך מ-50 שקלים, העוסק רשאי לזכות את הצרכן במועד החיוב הבא, זאת בתנאי שהודעת התשלום לאותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום התקופה של 10 ימי עסקים (בירור פניית הצרכן).

מידע נוסף

 • עסקה לתקופה קצובה יכולה להיות עסקה מתמשכת אם המוצרים או השירותים ניתנים באופן מתמשך.
 • אם העוסק מסרב לבטל עסקה, ניתן להגיש תביעה ולקבל פיצוי בסך 10,000 ₪.
 • במקרה של עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, תגיע לכך כתבה ייעודית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil