חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודת לילה לנשים – הוראות העסקה של עובדת במשמרת לילה

עובדת זכאית לזכויות נוספות בעבודה בשל היותה אישה, ונקבעו גם תנאים בעניין עבודת לילה לנשים ובעניין העסקה של עובדת במשמרת לילה. הוראות אלו מגיעות בנוסף להוראות האמורות בעניין עבודת לילה לכלל העובדים.

מטרת הכתבה לספק את המידע בנושא.

מהי עבודת לילה לנשים?

עבודת לילה היא פרק זמן שלפחות 2 שעות ממנה הן בתחום השעות שבין 22:00 ועד 06:00. עבודת לילה לנשים היא פרק זמן של 11 שעות ובהן השעות שבין 24.00 ובין 06.00, ובחקלאות השעות שבין 24.00 ובין 05.00. ולגבי עובדת בהיריון – עבודת לילה היא כמו הכתוב במשפט הראשון בפסקה זו.

כאשר עובדת מועסקת במשמרת לילה, קיימים הוראות נוספות החלות עליה, בשל היותה אישה, וזאת בנוסף להוראות בעניין העסקה במשמרת לילה החלים על כלל העובדים.

על מנת להבטיח את הבריאות או הבטיחות של נשים בעבודה בלילה, נקבעו תנאים מיוחדים להעסקתם והוראות נלוות לצורך הגנה עליהן. הוראות בעניין כתובות כאן בהמשך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אישה עובדת המועסקת אצל מעסיק, למעט אצל סוגי מקומות עבודה מסויימים כאמור בהמשך.

קבלה לעבודה

עובדת רשאית להודיע למעסיק עם קבלה לעבודה שהיא אינה מסכימה לעבוד בלילה מטעמים משפחתיים, והמעסיק לא רשאי לסרב לקבל אותה לעבודה בשל הסיבה הזו.

עם זאת, במקומות עבודה מסויימים המעסיק כן יהיה רשאי לסרב לקבל עובדת לעבודה שהודיעה כי אינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בלילה. אלו הם מקומות עבודה שההוראות איסור למעסיק לא חלות:

 1. בשירות המדינה הבאים בלבד, ובתנאי שעבודת לילה של עובדת בשירותים אלה היא חיונית למדינה ואינה עלולה לפגוע במיוחד בבריאות האשה, ובתנאי נוסף הכתוב בחלק "תנאים נוספים" בכתבה זו:
  • שירותי המכס.
  • השירות המטאורולוגי.
  • מרכזת טלפון בין עירונית ובין לאומית.
  • משטרת ישראל.
  • שירות בתי סוהר.
  • מינהל התעופה האזרחית (בתפקידי אלחוטאית-קשר ופקחית-טיסה).
  • משרד התיירות (בתפקידי מארחת ודיילת קרקע).
 2. מקום שמטפלים בחולים או בנכים, במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים.
 3. בעיתונות, להוציא הדפסת עיתונים.
 4. בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה ובתי עינוג כמשמעות שעשועים ציבוריים לפי פקודה.
 5. בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים.
 6. בתפקידי הנהלה, או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, כשאין העבודה עבודת כפיים.
 7. כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיקה כל פיקוח על הזמן שבו נעשית העבודה.
 8. בשירותי תעופה וים.
 9. בסוכנויות נסיעות או תיירות שבנמלי תעופה וים או בועידות בין-לאומיות.

מנוחה בעבודת לילה לנשים

עובדת המועסקת במשמרת לילה, זכאית לקבל מנוחה בין יום אחד למשנהו לפי פרק זמן של 12 שעות לפחות.

יחד עם זאת, עובדת רשאית לתת הסמכה בכתב למנוחה הקצרה מ-12 שעות ובתנאי שאינה קצרה מ-8 שעות.

תנאים נוספים לעבודת לילה

במקום עבודה בה מועסקים עובדים במשמרות, המעסיק חייב לספק לעובדת המועסקת בלילה –

תנאים נוספים לגבי שירותי מדינה

 • 3 התנאים הנוספים הכתובים מקודם (אמצעי תחבורה, משקה חם, ומקום למנוחה).
 • שעות מנוחה ככתוב מקודם (לגבי 12 שעות).

עבודת לילה לעובדת בהריון

עובדת שהיא בחודש ה-5 להריון שלה שאינה מעוניינת לעבוד בעבודת לילה – מעסיקה לא יהיה רשאי להעסיק אותה במשמרת לילה החל מחודש ההריון הזה – אם היא הודיע בכתב אל המעסיק כי אינה מסכימה לעבוד עבודת לילה.

עבודת לילה לעובדת שילדה

עובדת שילדה, זכאית לכך שהמעסיק לא יהיה רשאי להעסיק אותה במשך 4 חודשים מתום תקופת לילה והורות, אלא אם היא הסכימה לכך בכתב.

הוראה לא זו חלה על שירותים ועל מקומות עבודה המפורטים בחלק בתת כותרת "קבלה לעבודה" בכתבה זו.

מימוש הזכאות

הזכאות להוראות והזכויות בעניין עבודת לילה מגיעים באופן אוטומטי. העובדת לא נדרשת לבצע שום פעולה למימושן.

על מעסיק שסירב לקבל אישה לעבודה בשל כך שהודיעה עם קבלתה לעבודה כי אינה מסכימה, מטעמים משפחתיים, לעבוד בלילה – בניגוד להוראות – ניתן להטיל קנס כספי או מאסר בפועל.

מידע נוסף

 • לבית הדין לעבודה יש סמכות מיוחדת לדון בתביעות בעניין הכתוב בחלק "קבלה לעבודה" בכתבה זו. תביעה בעניין ניתן להגיש בתוך 3 חודשים מיום היווצור העילה, ולאחר מכן יש התיישנות.
 • במקום עבודה שבו לא עבדו קודם בלילה, והעובדת נדרשה לעבוד בלילה, היא רשאית להודיע מעסיקה בכתב, בתוך 3 ימים מיום הדרישה, כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
 • תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), תשמ"ו-1986
 • תקנות עבודת נשים (עבודת לילה בשירותי המדינה), תשט"ז-1955

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil