חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עבודת לילה – כל הזכויות בעניין עבודה במשמרת לילה אצל המעסיק

יש עובדים שנדרשים או מעוניינים לעבוד במשמרת לילה, לכן חשוב לדעת את כל זכויות העובדים על העסקה בשעות עבודה אלו. רוב הזכויות מוקנות לפי החוק וחלקם עשויות להינתן מתוקף הסכמים או צווים מעבר לכתוב בחוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות בנושא.

מהי עבודת לילה?

עבודת לילה או עבודה בשעות לילה, מוגדרת לפי החוק בתור עבודה שלפחות 2 שעות ממנה הן בתחום השעות שבין 22:00 ועד 06:00. לגבי נשים ובני נוער, חלות הוראות חוק מעט אחרות.

עבודה של משמרת לילה קצרה יותר מאשר עבודה במשמרת אחרת (בוקר או צהריים) ולכן כל שעה מעבר לאורך המשמרת נחשבת שעה נוספת המזכה בגמול נוסף. נוסף לכך, יש הגבלה על כמות שעות שבו מותר להעסיק עובד במשמרת לילה הן ברמה השבועית והן ברמה החודשית.

החוק לא קובע תוספת בעד עבודה במשמרות ובפרט במשמרת לילה, ולפיכך הזכאות לתוספת מגיעה מתוקף הוראות של הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד המועסק בעבודה במשמרת לילה זכאי לזכויות הכתובות כאן.

עובדות (נשים) ועובדים בני נוער (עד גיל 18) זכאים להוראות מיטיבות יותר מתוקף חוק ייעודי להם.

שעות עבודה בלילה

ככתוב מקודם, עבודה במשמרת לילה נחשבת כך אם העובד הועסק לפחות שעתיים בטווח השעות 22:00 – 06:00. כך למשל, עובד שהועסק בשעות 16:00 עד 00:00, המשמרת שלו נחשבת עבודת לילה כיוון שהוא עבד שעתיים בטווח כאמור.

אורך המשמרת של עבודת לילה היא 7 שעות בלבד. כלומר, שבע שעות במשמרת לילה נחשב יום עבודה מלא של העובד. כך שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת.

הגבלה על עבודה בלילה

במקום עבודה שבו עובדים במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים. כלומר, אם העובד עבד שבוע שלם במשרת לילה, אז שבוע לאחר מכן אסור להעסיק אותו כלל בלילה. מותר להעסיק את העובד בלילה שוב כל שבועיים.

למרות הכתוב בפסקה קודמת, שר העבודה רשאי להתיר סטיה, אם נראה לו כי סדרי העבודה, תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.

זאת ועוד, לפי היתר כללי של משרד העבודה, אסור להעסיק עובד מעל 58 שעות עבודה בלילה (כולל שעות נוספות) בשבוע עבודה. אלא אם ניתן היתר ייעודי לכך. זאת אומרת, אם העובד עבד במשמרת לילה ככתוב ב-2 הפסקאות קודמות, אסור ששבוע העבודה שלו יהיה ארוך יותר מ-58 שעות כולל שעות נוספות.

גמול עבודה במשמרת

גמול עבודה במשמרת או תוספת משמרת, היא תוספת לשכר הרגיל שהעובד זכאי לקבל על עבודה במשמרות (צהריים, ערב, לילה). התוספת מגדילה את השכר הרגיל של העובד ומקנה מחיר שעתי / יומי גבוה יותר מהשכר הרגיל במשמרת בוקר.

החוק ותקנותיו אינם מחייבים את המעסיק לשלם את התוספת הזו, כך שמבחינת החוק, תשלום של שכר רגיל (100%) הוא לגיטימי.

על אף האמור כאן, יש עובדים שדווקא כן זכאים לקבל את התוספת הזו, בשל הסכם קיבוצי שחל על המעסיק או צו הרחבה שחל על הענף בו העובד מועסק, או עקב חוזה עבודה אישי בין העובד למעסיק.

לגבי צו הרחבה או הסכם קיבוצי, ניתן לברר מול המעסיק, ועד העובדים (אם יש), או לצפות במאגר צווי הרחבה או במאגר הסכמים קיבוציים.

שעות נוספות וגמול שעות נוספות

משמרת לילה של עובד ככתוב מקודם היא 7 שעות עבודה. לכן, החל מהשעה השמינית למשמרת הן שעות נוספות המזכאות בתשלום וגמול שעות נוספות.

על השעתיים הראשונות העובד זכאי לתוספת 125% על השעה הרגילה של משמרת לילה, והחל מהשעה ה-3 הנוספת תוספת של 150% על השעה הרגילה של משמרת לילה. שכר העבודה השעתי הוא השכר כולל תוספת משמרת (אם היא נינתה).

למשל:

העובד זכאי לתוספת משמרת של 30% בעבודה בלילה, ביום עבודה מסויים הוא עבד 10 שעות עבודה במשמרת לילה. לכמה שעות נוספות הוא זכאי?

 • 7 השעות הראשונות – 130% שכר שעתי כולל על עבודה בלילה.
 • השעה ה-8 וה-9 הן שעות נוספות – 162.50% שכר שעתי כולל (125% תוספת * 130% שכר רגיל).
 • השעה ה-10 שעה נוספת שלישית – 195% שכר שעתי כולל (150% תוספת * 130% שכר רגיל).

עבודת לילה במנוחה שבועית

מנוחה שבועית היא מנוחה בת 36 שעות, כאשר יום המנוחה חייב להיות כלול בו. ככלל, אין להעסיק עובד במנוחה שבועית, אלא אם ניתן היתר ממשרד העבודה לכך. ככל שיש היתר והעובד עובד, הוא זכאי לתוספת של 50% על השכר הרגיל בעבודה ביום המנוחה השבועית. השכר הרגיל – כולל כל התוספות.

כאמור, אין חובה לפי חוק בתשלום תוספת משמרת בלילה, אך במידה והעובד זכאי לכך לפי החוק, אז הוא יהיה זכאי גם לתוספת זו ותוספת בעד מנוחה שבועית.

לדוגמה:

העובד עובד ביום שישי בלילה בתחנה לתדלוק רכבים, נקבע לו תוספת של 40% על עבודה בלילה. מהו השכר בעד העבודה שלו?

 • העובד זכאי לתוספת 150% על השכר הרגיל שלו (שכר הכולל תוספות) ולכן השכר השעתי הינו 210% (150% גמול מנוחה שבועית * 140% תוספת משמרת).

עבודה בלילה במנוחה שבועית עם שעות נוספות

אם העובד עבד גם שעות נוספות – הוא זכאי גם להם על השכר הרגיל (שכר הכולל תוספות). כלומר, לפי הדוגמה הקודמת:

 • השעה ה-8 וה-9 – 262.50% שכר שעתי כולל (125% גמול שעות נוספות * 210% גמול מנוחה שבועית ותוספת משמרת).
 • השעה ה-10 ואילך – 315% שכר שעתי כולל (150% גמול שעות נוספות * 210% גמול מנוחה שבועית ותוספת משמרת).

הפרשה לפנסיה ולפיצויי פיטורין

ככלל, הפרשות לפנסיה כוללות כבר את ההפרשות לפיצויי פיטורים (רובן או כולן). כמו כן, השכר ממנו מחשבים הפרשות הן לרכיב תגמולים מטעם העובד והן לרכיב פיצויים הוא אותו שכר.

שעות עבודת לילה הן שעות עבודה רגילות ולכן העובד והמעסיק חייב להפריש עבורן כספים לתגמולי פנסיה חובה (עובד ומעסיק) ולפיצויי פיטורים (מעסיק).

למרות זאת, אין מפרישים כספים לפנסיה מתוך גמול בעד עבודה במשמרת או גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית. כלומר רק מהשכר הרגיל.

לעניין גמול משמרת, יש לבדוק בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה האם המעסיק חייב להפריש ממנו.

מיסוי וביטוח

משמרת לילה היא שכר עבודה והכנסה רגיל לעניין רשות המסים ולעניין המוסד לביטוח לאומי. לכן, על סכום זה יש לשלם מס הכנסה וכן דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

עובד המועסק במשמרת לילה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרות בסך 15% מהשכר.

עבודת לילה לגבי עובדות (נשים)

עובדת זכאית לזכויות המוקנות גם מתוקף הוראות לעניין עבודת נשים (חוק ותקנות) אשר מוסיפות על החוק הרגיל הקיים לגבי כלל העובדים. החוקים והתקנות קובעים, בין היתר, הגבלת על העסקת נשים בלילה, שעות מנוחה בין משמרות לילה, הפסקות וכד'.

כמו כן, החוק והתקנות מוסיפים גם הגבלות העסקה בלילה לגבי נשים בהריון ונשים שזה עתה ילדו ונמצאים בתקופת לידה והורות ("חופשת לידה").

פירוט מורחב יותר על זכויות נשים בעבודה בלילה בכתבה אחרת.

עבודת לילה לגבי עובדים בני נוער

ככלל, אסור להעסיק עובד נער (עד גיל 18) במשמרת לילה. אולם, כן מותר להעסיק בני נוער בגילאי 16-18 בעבודת לילה שהיא עד השעה 00:00 בלבד, כלומר בסך הכל שעתיים של עבודה (22:00 – 24:00).

למרות זאת, ניתן להעסיק בני נוער בלילה אם ניתן היתר ממשרד העבודה.

פירוט מורחב יותר על זכויות בני נוער בעבודה בלילה בכתבה אחרת.

מידע נוסף

 • עובדים מסויימים זכאים לתוספת בעד עבודה במשמרת לילה כמו עובדי אולמות אירועים או עובדים בבתי מלון.
 • עובדים המועסקים דרך חברות כוח אדם זכאים לתשלום וגמול בעניין עבודת לילה כמו שזכאים עובדים המועסקים באופן ישיר על ידי אותו מעסיק.
 • החוק וחוקים אחרים לעניין נשים ובני נוער לא חלים על עובדים מסויימים (ביטחון וכד'), מקומות עבודה מסויימים, תפקידים מסויימים וכד'. מדובר על חלק קטן יחסית של עובדים ומעסיקים בנושא.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות מיום 14.03.2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil