חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הודעה על הליכי מיון למשרה למועמד לעבודה – התקדמות ואי קבלה

מועמד לעבודה רשאי לקבל לידיו הודעה על הליכי מיון לעבודה (למשרה), כדי לדעת האם חלה התקדמות או חלה אי קבלתו למשרה. ההודעה צריכה להיות מפורטת וכוללת פרטים כאמור בחוק.

מטרת הכתבה להסביר פרטים בנוגע להודעה זו.

מהי הודעה על הליכי מיון לעבודה?

הודעה על הליכי מיון לעבודה (משרה) היא מסמך שמעסיק חייב למסור למועמד לעבודה שהגיש מועמדות למשרה אצל אותו מעסיק. הסיבה לכך היא שהמועמד לעבודה מעוניין לדעת אם קורות החיים שלו תואמים לדרישות המעסיק והאם הוא יזמן אותו לראיון עבודה, וגם אחר הראיון האם הוא מתאים למשרה וכך הלאה לאורך כל שלבי המיונים למשרה.

לפי חוק, המעסיק חייב ליידע את המועמד למשרה בדבר הליכי המיון לעבודה וזאת בבודעה בכתב במקרים אלו:

 • התקדמות הליכי המיון לעבודה (לרבות ראיון או בחינה).
 • אי קבלתו לעבודה.

ההודעה חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

 • שם המעסיק ושם המועמד לעבודה.
 • מועד תחילת הליכי המיון למשרה, וגם זהות הגורם שעורך את הליכי המיון אם הוא אינו המעסיק.
 • התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון.
 • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק והתפקיד שלו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל מועמד לעבודה המשתתף בהליכי המיון לעבודה, ובכל שלב שהוא במהלך הליכי המיון.

מי לא זכאי?

 • מועמד לעבודה בעבודה אצל מעסיק המעסיק לא יותר מ-25 עובדים.
 • מועמד לעבודה בעבודה שתקופת העסקה בה היא עד 30 ימים.
 • מועמד לעבודה בעבודה בענף ההסעדה.

מימוש הזכאות

מועמד לעבודה זכאי לקבל הודעה על הליכי מיון למשרה, במועדים הבאים בהתאם לסוג ההוגעה הניתנת לגביו:

 • התקדמות הליכי המיון לעבודה (ראיון או בחינה) – ההודעה חייבת להימסר אחת לחודשיים (60 יום) לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון.
 • אי קבלה לעבודה של המועמד – ההודעה חייבת להימסר בתוך 14 יום מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.

ההודעה חייבת להיות בכתב, אולם המעסיק רשאי לשלוח הודעה גם באמצעי אלקטרוני (כמו דואר אלקטרוני) או אמצעי טכנולוגי (כמו מסרון, SMS).

מועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון, ולא קיבל הודעה על המשך הליכים או על הפסקת הליכי המיון, רשאי להגיש תלונה אל מינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה. כמו כן, רשאי להגיש תביעה בבית דין לעבודה ולקבל פיצויים ללא הוכחת נזק או צו לתיקון ההפרה.

מידע נוסף

 • ההודעה חייבת להינתן בשלב של ראיון או בחינה, וגם במקרה שלילי, שבו המועמד לא התקבל לעבודה.
 • כאמור בתנאי זכאות, מעסיק פטור מחובת מסירת הודעה למועמד לעבודה אם מדובר על עבודה עד 30 ימים, או שהוא מעסיק עד 25 עובדים או שמדובר על מעסיק בענף הסעדה.
 • עם קבלתו לעבודה, מועמד לעבודה בתור עובד זכאי לקבל הודעה על תנאי עבודה והעסקה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil