חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניכוי מריבית על תכנית חיסכון או פיקדון בנקאי למי שנולד לפני 1948 (סעיף 125 ד)

אדם שהגיע לגיל פרישת החובה, נולד לפני שנת 1948 ויש לו תוכנית חיסכון או פיקדון, זכאי לקבל ניכוי ממס הכנסה על ריבית שנצברה. הטבה זו מאפשר להקטין את גובה המס שמשלמים על החיסכון.

מטרת העמוד לספק הסבר בנוגע לזכאות.

מהו ניכוי ממס על ריבית מתכנית חיסכון?

ניכוי ממס על הכנסה מריבית היא הטבת מס שמאפשרת להקטין את ההכנסה החייבת (הריבית) שממנה מחשבים את גובה המס שיש לשלם. מס על ריבית מוטל על רווחים מתכניות חיסכון או מפיקדונות למינהם. ככל שניכוי המס גבוה יותר, כך ההכנסה ממנה מחשבים את המס נמוכה יותר וכתוצאה מכך, גם המס נמוך יותר.

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מאפשר לקבל ניכוי ממס הכנסה מריבית גם לגמלאים שהגיעו לגיל פרישת החובה ושנולדו לפני 1948, וכן שיש להם פיקדון בבנק או תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון).

למעשה, אדם שהוא או בת זוגתו הגיע לגיל פרישת החובה (67 לגברים ולנשים), ולאחד מהם מלאו 55 שנים בתאריך 01.01.2003, זכאי לקבל ניכוי מירבי מההכנסה החייבת בריבית, אך לא יותר מכלל ההכנסה שלו מריבית. אם שניהם עומדים בתנאים אלו, אז תקרת הניכוי ממס גדולה עוד יותר.

בנוסף לכך, אדם זה זכאי לקבל פטור ממס על הריבית כתוצאה מהרווחים כמפורט בחלק "הרחבות נוספות".

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי לקבל את הטבת המס הזו אם הוא עומד בכל התנאים הבאים:

 1. מקור הריבית – היא הכנסה חייבת כתוצאה מפיקדון בנקאי או תכנית חיסכון (תכנית בבנק או מרכיב חיסכון בפוליסת ביטוח חיים, או פוליסת חיסכון).
 2. הגעה לגיל פרישת חובה – הוא או בת זוגתו הגיע לגיל 67 שנים.
 3. שנת לידה מזכה – הוא או בת זוגתו נולד לפני שנת 1948 (כך שבתאריך 01.01.2003 מלאו לו או לה 55 שנים לפחות).

הערה: קיים אישור פקיד השומה המאשר כי גם ילידי שנת 1948 זכאים גם לקבל את הטבת המס הזו. כלומר, הזכאות ניתנת למי שנולד לפני 01.01.1949.

גובה הניכוי המותר

הניכוי המותר המירבי במס על ריבית נקבע באופן הבא:

1. אחד מבני הזוג עומד בתנאי זכאות

אם רק אחד מהם עומד בתנאי הזכאות, הוא זכאי לקבל ניכוי מההכנסה החייבת (הריבית), אך לא יותר מכלל ההכנסה מריבית. הניכוי המותר הוא 13,440 ₪ (לפי נתוני 2019).

אחד מהם, משמעו אחד מדוגמאות אלו:

 1. הוא הגיע לגיל 67 וגם היא כן – הוא נולד לפני 1948 והיא לא.
 2. הוא הגיע לגיל 67 וגם היא כן – הוא לא נולד לפני 1948 והיא כן.
 3. הוא הגיע לגיל 67 והיא לא – הוא נולד לפני 1948 וגם היא כן.
 4. הוא הגיע לגיל 67 והיא לא – הוא נולד לפני 1948 והיא לא.
 5. הוא הגיע לגיל 67 והיא לא – הוא לא נולד לפני 1948 והיא כן.
 6. הוא לא הגיע לגיל 67 והיא כן – הוא נולד לפני 1948 וגם היא כן.
 7. הוא לא הגיע לגיל 67 והיא כן – הוא נולד לפני 1948 והיא לא.
 8. הוא לא הגיע לגיל 67 והיא כן – הוא לא נולד לפני 1948 והיא כן.

אדם שהוא ללא בן או בת זוג, יהיה זכאי אם הוא גם הגיע לגיל 67 וגם נולד לפני 1948.

2. שני בני הזוג עומדים בתנאי זכאות

אם שתיהם עומדים בתנאי הזכאות, הם זכאים לקבל ניכוי מההכנסה החייבת (הריבית), אך לא יותר מכלל ההכנסה מריבית. הניכוי המותר הוא 16,560 ₪ (לפי נתוני 2019).

דוגמאות

דוגמה 1:

אדם הגיע לגיל 72 ונולד לפני 1948 ובת זוגתו הגיעה לגיל 67 אך נולדה לאחר 1949. יש להם תכנית חיסכון בה נמצאים 500,000 ₪ והריבית לשנה היא 4% (הריבית היא 20,000 ₪).

ללא הטבת מס, הוא נדרש לשלם מס הכנסה מריבית בסך 3,000 ₪ (15% במכפלת 20000).

עם הטבת המס, הוא זכאי להקטין את ההכנסה החייבת (הריבית), כך שהמס יחושב על סך 6,560 ₪ בלבד (20000 בהפחתה 13440). במקרה זה מס הכנסה מריבית שיש לשלם 984 ₪ בלבד (15% במכפלת 6560).

החיסכון הנובע מההטבה הוא 2,016 ₪.

דוגמה 2:

כמו בדוגמה קודמת, אך שניהם עומדים בתנאי הזכאות.

ללא הטבת המס, המס הוא אותו דבר שיש לשלם כמו בדוגמה קודמת.

עם הטבת, הם זכאים להקטין את ההכנסה החייבת (הריבית), כך שהמס יחושב על סך 3,440 ₪ בלבד (20000 בהפחה 16560). במקרה זה מס הכנסה מריבית שיש לשלם 516 ₪ (15% במכפלת 3440).

החיסכון הנובע הוא 2,484 ₪.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הטבת המס?

כדי לקבל את הטבת המס הזו מרשות המיסים, יש לפעול באופן הבא:

 1. משיכת כספי החיסכון – יש למשוך את כספי הפיקדון אצל התאגיד הבנקאי או כספי תכנית החיסכון בחברת הביטוח או בבנק. הגוף הפיננסי יערוך את המס וינכה אותו מהחוסך.
 2. הגשת בקשה לקבלת החזר מס הכנסה – ייתכן כי רשות המסים כבר חישבה את המס לאחר הניכוי המותר. אולם, אדם שמעוניין לוודא ולהגיש בעצמו, נדרש למלא טופס החזר מס (טופס 135 לשכיר או טופס 1301 למי שחייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו). יש צורך לצרף טופס 867 שהתקבל מהגוף הפיננסי.

הרחבות נוספות

להלן הרחבות על האמור בכתבה זו.

פטור ממס על ריבית

אדם שנולד לפני 1948 והגיע לגיל פרישה (67 לגברים ו-62 לנשים), זכאי לקבל 35% פטור ממס על הריבית המזכה. ריבית זו היא הריבית על התכנית החיסכון כאמור מקודם, או לפי ההפרש בין קצבה מזכה לבין ההכנסה מעבודה של האדם או של בת זוגתו.

מידע נוסף

 • אדם שמעוניין להמשיך להפקיד את הכספים בתכנית חיסכון או פיקדון, ללא משיכה אמיתית, אך מנגד רוצה לנצל את הטבת המס, רשאי לבצע מכירה רעיונית.
 • הן מס רווחי הון והן מס על ריבית יכול להיות נומינלי או ריאלי.
 • הטבת מס זו עשויה להיות עדיפה במקרים מסויימים על פני תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
 • אדם שלא הגיע לגיל פרישת החובה או נולד אחרי 1948, ויש לו ריבית מתכנית חיסכון או פקדון, עשוי להיות זכאי לקבל ניכוי מריבית לבעלי הכנסות נמוכות.
 • פטור ממס וניכוי ממס לאוכלוסיות אלו (סעיפים 125ד ו- 125ה) ניתנים לאחד מבני הזוג בלבד.

שינויים

שנת מסניכוי מותר ליחידניכוי מותר לזוג
201913,440 ₪16,560 ₪
201813,320 ₪16,320 ₪
201713,320 ₪16,320 ₪
201613,320 ₪16,320 ₪
201513,440 ₪16,560 ₪
201413,440 ₪16,560 ₪
תקרת הניכוי המותר ליחיד ולזוג

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil