חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה של עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות)

עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (מקלט לנשים מוכות), זכאית גם להגנה מפני פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה, למעט אם ניתן היתר ממשרד העבודה. הזכות קיימת גם לגבי תקופה לאחר ההיעדרות הזו.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, במיוחד לאותה אוכלוסייה.

מהו איסור פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה לגבי אישה במקלט לנשים נפגעות אלימות?

עקב אלימות במשפחה, ובכלל אלימות כלפי נשים, משרד הרווחה הקים מקלט לנשים נפגעות אלימות (מקלט לנשים מוכות). מדובר על מקום בו שוהה אישה נפגעת אלימות (אישה מוכה) מחשש לחייה או לחיי הילדים שלה – גם אם המקום לא נתמך על המדינה או הרשות המקומית.

מעסיק של עובדת שהיא נפגעת אלימות, לא רשאי לפגוע בהכנסה (שכר עבודה) או בהיקף המשרה שלה במקרים אלו:

  • בתקופה בה העובדת שוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות ונעדרת ממקום העבודה (לכל היותר ימי היעדרות של 6 חודשים מתוך 12 החודשים לאחר תחילת השהייה).
  • במשך 90 ימים ממועד החזרה שלה לעבודה.

יחד עם זאת, המעסיק כן רשאי לפגוע בהיקף משרה או בהכנסה של העובדת בתנאי שקיבל היתר לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה ממשרד העבודה והרווחה. שר העבודה רשאי לתת היתר לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת זו, רק אם לדעתו, הסיבה של הפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה לא נובעת בקשר לשהייה במקלט.

כל פגיעה בהיקף משרה או הכנסה היא אסורה, למעט מקרים אלו:

  • שינוי זמני בהיקף משרה לפי בקשה שיזמה העובדת בשל המצב הרפואי ובאישור בכתב מרופא.
  • פגיעה בהכנסה עקב הוראות דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
  • פגיעה ברכיב שכר המשולם לפי תקופה, כאשר הפגיעה בתקופה ירדה מסיבות שלא קשורות למעסיק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובדת שבגלל אלימות במשפחה נגדה או כנגד ילדיה, נאלצה לשהות במקלט לנשים נפגעות אלימות.

מימוש הזכאות

ככלל, הזכאות להגנה מפני פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה במקרה זה היא אוטומטית ולכן העובדת לא נדרשת לבצע שום פעולה כדי לממש את הזכות שלה.

עובדת שהמעסיק שלה פגע בהיקף משרה או בהכנסה (שכר עבודה) שלה בניגוד לחוק או ללא היתר ממשרד העבודה, הרי שאותו מעסיק עובר על החוק וניתן להגיש נגדו תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה. כמו כן, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil