חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה עובדת מניקה לאחר תקופת לידה והורות

עובדת מניקה, במסגרת חופשה ללא תשלום אחרי תקופת לידה והורות, זכאית, במקרים מסויימים, לקבלת הגנה מפני פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה. הזכות מגיעה בנוסף לזכות הגבלת פיטורים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, והמקרים בהם ניתן לממש אותה.

מהו איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה עובדת מניקה?

תקופת לידה והורות (בעבר: חופשת לידה) היא חופשה מעבודה שזכאית לקבל אישה יולדת עקב הלידה. בן הזוג של היולדת, זכאי, במקרים מסויימים, לחלוק עימה את החופשה בחלק מהזמן.

במהלך חופשת הלידה וגם לאחריה, העובדת בדרך כלל מניקה את הנולדים והיא זכאית להיעדר מעבודה ולקבל שעת הורות (שעת הנקה). כך גם בן הזוג שלה, במקרים מסויימים.

כדי להגן על עובדת מניקה שעובדת בעבודה העלולה לפגוע בבריאותה, היא יכולה להיות בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה, ובזמן זה חל איסור על פגיעה בהיקף המשרה שלה או בהכנסה שלה (שכר עבודה), וגם לא במהלך 60 הימים שלאחר תום התקופה הזו, אלא אם כן ניתן היתר לפגיעה בהיקף משרה או בהכנסה ממשרד העבודה

כל פגיעה בהיקף משרה או הכנסה היא אסורה. אבל מקרים אלו לא נחשבים פגיעה, והדבר מותר:

  • שינוי זמני בהיקף משרה לפי בקשה שיזמה העובדת בשל המצב הרפואי ובאישור בכתב מרופא.
  • פגיעה בהכנסה שחלה בגלל הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
  • פגיעה ברכיב שכר המשולם לפי תקופה, כאשר הפגיעה בתקופה ירדה מסיבות שלא קשורות למעסיק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובדת מניקה שעונה על כל התנאים הבאים, זכאית להגבלת פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה:

  • העובדת הודיעה אל המעסיק שהיא מניקה.
  • העסקה של העובדת נאסרה בתקופה שבה היא מניקה עקב עבודה אסורה שעלולה לפגוע בבריאותה לפי רשימה של עבודות אסורות ומוגבלות עבור נשים.
  • המעסיק לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה.
  • העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה בגלל חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה.

מימוש הזכאות

הזכאות להגנה לפי הוראות אלו היא אוטומטית. העובדת לא נדרשת לבצע שום פעולה כדי לקבל את הזכות וההגנה מפני פגיעה בהכנסה או בהיקף משרה.

עובדת שהמעסיק שלה פגע בהיקף המשרה שלה או פגע בהכנסה (שכר העבודה) שלה, בתקופה חופשה ללא תשלום (חל"ת) שבה היא מניקה ילד ונעדרת מכוח הזכאות האמורה לעיל או במשך 60 הימים לאחר חופשת הלידה, וכל זאת ללא היתר ממשרד העבודה – הרי שהוא עובר על החוק ואפשר להגיש נגדו תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה.

בנוסף לכך, העובדת יכולה להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil