חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שעת הורות (שעת הנקה) – מה זה, מי זכאי ואיך מקבלים את הזכאות?

עובדת שחזרה לעבודה לאחר חופשת לידה זכאית לקבל שעת הורות (שעת הנקה) ליום לצורך התינוק/ת שלה, גם בן זוגה זכאי לכך. הזכות ניתנת למשך זמן מוגבל לאחר החזרה לעבודה.

כל מה שחשוב לדעת בנושא.

מה זה שעות הורות (שעת הנקה)?

שעת הורות (או בשמה האחר לפני תיקון חוק: שעת הנקה) היא שעה אחת ביום עבודה שניתנת לעובדת שחזרה לעבודה לאחר חופשת לידה (תקופת לידה והורות) והיא עובדת משרה מלאה, וזאת לצורך הורות וטיפול בילד שלה. בעבר שעה זו נקראה שעת הנקה, שכן האישה הייתה צריכה להניק את הילד שלה, אולם לאחר תיקון חוק עבודת נשים, גם זכות הגבר נכנסה לכן ומעתה נקרא בשם שעת הורות.

שעת הורות יכולה להיות לצורך הנקה (או שאיבת חלב), אך זו אינה חובה. אישה עובדת שזכאית לשעה זו, יכולה לצאת מהעבודה גם היא אינה מניקה או שואבת חלב. גם גבר, בן זוגה של העובדת, זכאי לנצל את השעה הזו, בכפוף להסכמת בת הזוג ולכל היותר לתקופה שהיא זכאית לבדה, לבד או לסירוגין.

במילים אחרות, שעת הורות (שעת הנקה) היא זכות שמאפשרת קיצור יום עבודה בשעה אחת למשך 4 חודשים לאחר החזרה לעבודה, וזאת ללא ניכוי מהשכר של העובדת (או העובד). כלומר, עבור שעה זו משלמים שכר רגיל כאילו העובדת הייתה בעבודה ועבדה.

הזכאות תקפה גם לעובדת שחזרה למקום העבודה הקודם שלה, וגם לעובדת שהתחילה לעבוד במקום עבודה חדש לאחר הלידה. כמו כן, ניתן לממש את השעה הזו בכל יום, לרבות יום עבודה מקוצר (עקב קיצור שבוע עבודה).

מי זכאי לקבל שעת הורות (שעת הנקה)?

זכאים לקבל ולנצל שעת הורות (שעת הנקה) הם:

 1. עובדת לאחר לידה – שעומדת בקריטריונים הבאים:
  • היא עובדת משרה מלאה כנהוג במקום העבודה או מועסקת במשרה מלאה שהיקפה לפחות 174 שעות עבודה בחודש, לפי הנמוך מבינהם. גם אם מדובר על מעסיק / מקום עבודה קודם או מקום עבודה חדש.
  • היא חזרה מחופשת לידה.
 2. בן זוג של העובדת – שעומד בתנאים הבאים:
  • הוא עובד משרה מלאה כנהוג במקום העבודה או מועסק במשרה מלאה בהיקף 174 שעות עבודה בחודש לפחות, לפי הנמוך מבינהם.
  • בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות על ידי בן הזוג לבדו, או עימו לסירוגין.
 3. הורה מיועד – הורה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, הזכאות היא לאחד ההורים בלבד ולפי בחירתם. במידה וההורה שנבחר נעדר לתקופה קצרה יותר, בן הזוג השני זכאי להיעדר למשך יתרת התקופה.
 4. הורה מאמץ – הזכאות היא לאחד ההורים בלבד ולפי בחירתם, אולם אם ההורה שנבחר לא ניצל את מלוא הזכאות, ההורה השני זכאי ליתרה.
 5. הורה במשפחת אומנה – הזכאות לאחד ההורים ולפי בחירתם, אם ההורה לא ניצל את כל הזכאות, ההורה השני זכאי ליתרה.

תשלום שכר בגין שעת הורות

שעת הורות מקנה אל העובדת או העובד, או שניהם ביחד אם בחרו בניצול לסירוגין, לצאת מעבודה לצורך ההורות מבלי לנכות מהשכר שלו / שלה.

כלומר, עבור שעת הורות (שעת הנקה), העובד או העובדת, לפי העניין, זכאים לקבל את השכר הרגיל שלהם – כאילו הם היו בעבודה ועבדו. המעסיק מחוייב בתשלום של השכר – ללא ניכוי מהשכר או ללא השלמה מימי החופשה של העובד וללא ניכוי הפסקה בעבודה.

יחד עם זאת, אם העובד לא מנצל את השעה הזו – הוא אינו זכאי לתוספת שכר או לשעות נוספות. במקרה כזה, העובד נחשב כאילו עבד יום עבודה רגיל, ללא קשר אם ניצל זאת או לא.

משך תקופת הזכאות

תקופת הזכאות לקבלת שעת הורות (שעת הנקה) היא עד 4 חודשים מתום חופשת הלידה (תקופת לידה והורות) של העובד או העובדת. חשוב לשים לב: חופשת לידה ותקופת תשלום דמי לידה הם 2 תקופות זמן שונות ולרבות חופשת לידה ארוכה יותר.

לא משנה באיזה מקרה – אורך תקופת הזכאות היא עד 4 חודשים בלבד.

לדוגמה:

 • אם העובדת עבדה 4 שנים במקום העבודה לפני הלידה – היא זכאית לחופשה בסך 26 שבועות, ולכן עבור 4 החודשים לאחר מכן היא זכאית לקבל שעה אחת ביום.
 • אם העובדת עבדה חצי שנה לפני הלידה – היא זכאית לחופשת לידה בסך 15 שבועות, ולכן עבור 4 החודשים לאחר מכן היא זכאית לשעה ביום.

הדבר תקף גם לגבי בן הזוג של העובדת, כלומר לפי הוותק שלו אם הוא מנצל את שעת ההורות.

הארכה או קיצור חופשת לידה

ככתוב מקודם, עובדת זכאית לקבלת שעת הורות (שעת הנקה) עד 4 חודשים בלבד – כלומר לא יותר מכך. הנה מקרים שיכולים להשפיע על כך:

 • הארכת חופשת לידה (לידת כמה תינוקות או אשפוז שלה או של התינוק) – במקרה כזה, חופשת הלידה הוארכה על פי חוק ולכן חישוב 4 החודשים של שעת הורות מרגע תום תקופת הארכה של החופשה בהתאם להוראות החוק.
 • קיצור חופשת לידה – אם היולדת קיצרה את חופשת הלידה לפחות מ-26 שבועות וחזרה לעבודה, אז גם זה קיצור לפי חוק, ולכן חישוב 4 החודשים של שעת הורות מרגע תום תקופת הקיצור של החופשה.

מקרה נוסף שראוי להפריד אותו:

 • הארכת חופשת לידה בשל לקיחת חופשה ללא תשלום או כן בתשלום – במקרה כזה, 4 חודשים של שעת הורות מרגע תום תקופת תקופת הלידה המקורית. במילים אחרות: תקופת קבלת שעת הורות חופפת לחופשה עם או ללא תשלום.

דוגמאות:

 • אם העובדת עבדה מעל שנה וילדה 2 ילדים – היא זכאית לתוספת של 3 שבועות עבור הילד השני. לכן, חישוב 4 חודשי שעת הורות לאחר 29 שבועות של חופשת לידה.
 • אם העובדת החליטה להישאר בחופשה ללא תשלום חודש אחד נוסף – אז חישוב 4 חודשי הורות חופך לחודש זה. המשמעות היא שהעובדת זכאית לשעת הורות במשך 3 חודשים בלבד.

ניצול או חפיפה של שעת הורות עם בן הזוג

בן הזוג של העובדת, זכאי גם לשעת הורות ככתוב מקודם. גם הוא נדרש לעבוד משרה מלאה ובתנאי שקיבל את הסכמתה של בת זוגתו.

למעשה, שני ההורים יכולים לקבוע מי, מתי וכמה יקבל שעות הורות וכיצד הם יחולקו בינהם. כך למשל, אפשר לקבוע כי 3 חודשים תקבל האישה וחודש אחד יקבל הגבר.

כמובן שגבר או האישה יכולים לוותר על שעות ההורות שלכם לטובת ההורה האחר והשני יקבל את הכל.

תהליך מימוש הזכות – איך לקבל שעת הורות?

במידה והאישה מנצלת את שעות ההורות לבדה וללא בן הזוג שלה, היא זכאית לקבל את הזכות אוטומטית ללא צורך בהליך כלשהו. אולם, נכון יותר יהיה לומר למעסיק אם ומתי צריכים לצאת לשעה כזו במהלך היום.

במידה ובן הזוג של האישה, או שניהם ביחד מעוניינים לנצל את הזכות, אז הם חייבים להודיע אל המעסיקים שלהם. מימוש הזכאות הוא כך:

 • כל אחד מבני הזוג צריך למסור למעסיק, תוך 21 יום לפני סיום תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה), הצהרה חתומה לפיה הוא בוחר לממש את השעה עם בן/בת הזוג שלו.
 • במידה וההצהרה הוגשה מאוחר יותר, אז אפשר לממש את הזכות רק לאחר 21 ימים לאחר מסירת ההצהרה.
 • בהצהרה צריך לפרט את מספר הימים והימים המסויימים בהם מעוניין כל אחד מהם לממש את הזכאות.
 • ניתן לצאת לשעת הורות לפי ההצהרה בלבד – אך ניתן באופן חד פעמי ולפי הצורך על מימוש באופן שונה ממה שכתוב. במידה ומעוניינים לעשות שינוי קבוע, יש למסור הצהרה נוספת לפחות 21 יום מראש או חודש מראש למי שעובד במשמרות.

עבור עובדים שעובדים במשמרות בענפי התעשיה או המלונאות, יכולים לממש את שעת ההורות לסירוגין, כך שכל אחד מההורים יהיה זכאי לפרקי זמן של 3 שבועות לפחות. העובד והמעסיק יכולים לקבוע פרקי זמן נמוכים יותר.

כך או כך, מכסת שעות ההורות ששני ההורים זכאים לממש, היא המכסה המקסימלית שהעובדת הייתה זכאית לממש לבדה.

מסמכים להורדה

 • הצהרה על מימוש הזכאות לשעת הורות – קישור להורדה (אסור לשנות את הנוסח שלו).

מה עוד חשוב לדעת?

 • עובד בשירות המדינה זכאי לקיצור שעה אחת ביום עבודה למשך השנה הראשונה לאחר הלידה או אימוץ הילד.
 • לא ניתן לממש שעת הורות (שעת הנקה) תמורת כסף או תוספת שכר כנגד אי ניצול.
 • לידה מרובת ילדים לא משפיעה על הזכאות לאורך תקופת שעת הורות.
 • החוק לא קובע באיזו שעה ספציפית העובד יכול לצאת לשעה זו וזו נתונה לשיקול דעתו. אולם, המעסיק עשוי שלא לאשר שעה זו מטעמים סבירים והגיוניים.
 • שעת הנקה לא יכולה לבוא במקום הפסקה בעבודה.
 • במידה והמעסיק לא מאשר את היציאה או קבלת שעת הורות, ניתן להגיש תלונה למינהל אכיפה ואסדרה במשרד העבודה או להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil