פריסת מס הכנסה – אילו סוגי הכנסות ניתן לחלק ואיך לחלק תשלום מס?

רשות המסים מאפשרת לערוך פריסת מס הכנסה (ליתר דיוק, הכנסות) על פני כמה שנים ובכך להנות מהטבת מס ששווה הרבה כסף. הטבת המס הזו מאפשרת לחשב את המס לפי כמה שנים וגם להקטין את גובה המס שמחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

כל מה שחשוב לדעת בנושא.

מה זה פריסת מס הכנסה?

פריסת מס הכנסה, או פריסה של תשלום מס הכנסה, הוא הליך שמאפשר לפרוס את ההכנסות שהתקבלו על ידי עובד על פני יותר משנה אחת. זוהי הטבת מס איכותית במיוחד שמאפשרת לעובד להקטין את גובה המס לתשלום באופן משמעותי.

כאשר עובד מקבל מענק פרישה, פיצויים או פידיון של כספים, באותו חודש ואפילו באותה שנה, ההכנסה שלו גדלה משמעותית לעומת שנים קודמות. בכך העובד נדרש לשלם מס גבוה לפי מדרגות מס הכנסה מה שפוגע מאוד בעובד.

עם זאת, רשות המסים מבינה כי מדובר על תשלומים ששולמו לעובד במהלך השנים, ולכן זה ראוי לפרוס אותם על פני תקופה ארוכה יותר – ובכך להקטין את ההכנסה לצרכי מס – מה שעוזר לעובד להקטין את גובה המס. הסיבה להקטנת גובה המס, הוא מכיוון שבעת פריסת התשלומים, העובד יכול להנות ממדרגות מס נמוכות יותר בכל שנה.

פריסת תשלום מס הכנסה זהו תכנון מס לגיטימי ואף קשור מאוד לנושא של תכנון פרישה, בו הפורש מתכנן מראש איך הוא יפרוש, מה יקבל, גובה הקצבה ועוד.

פריסת מס הכנסה ניתן לערוך על מספר שנים, אחורה או קדימה, בהתאם לוותק העובד בעבודה אצל המעסיק או רצף ותק אצל כמה מעסיקים, ולכל היותר עד 6 שנים.

מי זכאי לפריסת מס הכנסה?

נישום (עובד החייב במס) או יורשיו, זכאים לפריסת מס בהתאם לתנאים הבאים:

  • חבות במס לפני הפריסה – רק אם יש חבות במס, אם לא חייב לשלם מס הכנסה מפני שזכאי לפטור או הקלות אחרות, אין צורך בפריסת התשלום.
  • סוג הכנסה המותרת בפריסה – דמי פדיון חופשה, הפרשי שכר או הפרשי קצבה, מענק פרישה (ולרבות פדיון דמי מחלה) או פיצויי פיטורים, מענק מוות, סכום עקב היוון של קצבאות (ממעסיק קודם, קצבת שארים, קצבת אובדן כושר עבודה, קצבת חבת מס מביטוח הלאומי).
  • תקופת הפריסה המירבית – ניתן לפרוס עד לתקופה אליה הכספים משוייכים, ולכל היותר עד 6 שנים (אחורה או קדימה). התקופה מחושבת באופן שונה בהתאם לסוג ההכנסה לעיל.

תקופת פריסת מס

תקופת פריסת המס משתנה בהתאם לסוג ההכנסה. בדרך כלל מדובר על תקופה שאליה הכספים משוייכים, כמו למשל הוותק במקום העבודה או וותק רצף מעסיקים.

במקרה של פריסה אחורה, כל שנת ותק מזכה בשנה אחת של פריסה ועד לתקופה מירבית של 6 שנים. במקרה של פריסה קדימה, כל 4 שנות ותק מזכות בשנה אחת של פריסה ועד לתקופה מירבית של 6 שנים.

שנת המס בה התקבלו התשלומים ככתוב לעיל היא השנה האחרונה במקרה של פריסה אחורה או הראשונה במקרה של פריסה קדימה. במקרה של מענק פרישה, אם העובד פרש ברבעון הרביעי של השנה (לאחר ה-30 בספטמבר), אז השנה העוקבת יכולה להיות השנה הראשונה או האחרונה, לצורך פריסת התשלומים.

אופן הפריסה

חשוב לציין כי במקרה של פריסה אחורה, לא נדרש אישור של פקיד השומה. אולם, במקרה של פריסה קדימה מחייבת אישור של פקיד השומה שיכול לאשר או לסרב לבקשה.

אם הוא אישר את הבקשה, על העובד להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין כל השנים הבאות ולציין את הסכום היחסי לאותה שנת מס. כמו כן, על העובד יהיה צורך לשלם מקדמה על החשבון בהתאם לשיעור שנקבע על ידי רשות המסים.

דוגמה

עובד פרש ממקום העבודה לאחר 10 שנות ותק, עם שכר חודשי של 15,000 ₪ וזכאי לפיצויים בסך 250,000 ₪. מתוך סכום זה, מגיע לו פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים בשיעור חלקי בהתאם לתקרה (12,400 ₪ ב-2020). סך הפיצויים החייבים במס הם 126,000 ₪.

אם לא יחליט על פריסה, המס יחושב בהתאם למדרגות מס הכנסה בשנה זו בשיעור של עד 35%!

אם כן יחליט על פריסה, אז את ההפרש (לאחר הפטור ממס שניתן לו), ניתן לחלק על פני 6 שנים אחורה, הכנסה של כ-21,000 ₪ לשנה עם מס בשיעור של עד 31!

במקרה של קדימה, יוכל לפרוס עד 3 שנים בהתאם להכנסות ומדרגות מס בשנים אלו.

מועד תשלום המס

מתי צריך לשלם את המס? בהתאם לסוג המקרה:

  • פריסה אחורה – צריך לשלם מס במועד הגשת הבקשה.
  • פריסה קדימה – צריך לשלם מס הכנסה במועד הגשת דוח השנתי שחייב להגיש ככתוב מקודם.

איך להגיש בקשה לקבלת פריסת מס הכנסה?

עובד נישום או היורשים שלו (או שאיריו) המעוניינים להגיש בקשה לצורך פריסת תשלום מס הכנסה לפי הוראות החוק, נדרשים לגשת אל פקיד השומה (משרדי מס הכנסה) במקום המגורים של העובד.

במשרדי רשות המסים, יש צורך למלא טופס 116ג בדבר "בקשה לפריסה על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה" (להורדה). בטופס זה יש למלא את פרטי העובד הנישום, סוג הכנסה בגינה מתבקשת הבקשה לפריסת הכנסות, שם המשלם (מעסיק או קופת הגמל), תקופת הפריסה (קדימה או אחורה) כולל סכומים וחתימה על הצהרה.

לאחר מילוי כל הפרטים, יש להגיש את המסמך לרשות המסים.

פריסת מס באיחור

במקרה שהעובד לא הגיש בקשה לחלוקת הכנסות לצורך פריסת מס, הוא יוכל להתחרט וכן לבקש את הפריסה בהתאם לתקופת שנות הפריסה. במקרה כזה, הפריסה תיחשב רק עד התקופה הנותרת.

כך למשל, אם העובד זכאי לפריסה של 6 שנים, ולאחר שנתיים הוא החליט על כך שהוא כן מעוניין בפריסה, אז הוא יוכל לפרוס לתקופה של 4 שנים בלבד.

מה עוד חשוב לדעת?

  • במקרה של פרישה מעבודה והעובד מעוניין למשוך את הפיצויים בסכום הוני (חד פעמי), הוא יכול לבחור בהליך של רצף פיצויים כדי לדחות את מועד חישוב המס לאחר פרישה ממעסיק הבא וכך הלאה.
  • במקרה והעובד לא יעשה שימוש בכספי הפיצויים ולא ימשוך או ידחה את מועד חישוב המס, הם יחושבו בתור רצף קצבה ואז ישולמו בתור קצבה חודשית.
  • המיסוי חל על כל התשלומים המשולמים לעובד עקב פרישה, לרבות מענקים, פיצויים ופדיון סכומים.

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil