חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים ובינוניים עקב נגיף הקורונה (מענק סיוע פעימה שלישית)

כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל בתקופת משבר הקורונה, המדינה החליטה על מתן מענק השתתפות בהוצאות קבועות. מדובר על מענק נוסף למענקים האחרים שניתנים לעסקים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות הזו. עודכן בתאריך 30.09.2020.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים ולחברות (פעימה שלישית) בלבד.

אפשר גם לעיין בעמוד על:
מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה)
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)

מה זה מענק השתתפות בהוצאות קבועות?

כחלק מהסיוע לאוכלוסיית העובדים העצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל, המדינה החליטה על מתן מענק השתתפות בהוצאות קבועות. הדבר נעשה לאחר ביצוע עבודת המטה של משרד האוצר, רשות המסים והממשלה, וזאת החלטת הממשלה.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות הוא תשלום נוסף שעסקים בישראל זכאים לקבל בגלל הפגיעה בפעילות המשק ובפעילות העסק בתקופת המשבר. מדובר על החזר כספי על הוצאות קבועות שעסקים משלמים. כזכור, הוצאות קבועות הן הוצאות שממשיכות בכל מקרה, גם אם הפעילות של העסק מפסיקה.

למעשה, מטרת המענק הוא לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות ועשוי להגיע עד לסכום של 400,000 ₪ לעסק בהתאם לגובה הירידה מהעסק.

חשוב לשים לב כי גורמים מסויימים עשויים לקרוא למענק זה מענק סיוע פעימה שלישית.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בעל עסק (עוסק שהוגדר במע"מ) יהיה זכאי לקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

לגבי מענק בחודשים מרץ-אפריל 2020 בלבד (במסגרת החלטת ממשלה):

 1. מחזור העסקאות לשנת 2019 – מעל 18,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪. לגבי עוסק יחיד (עצמאי), מחזור כאמור הוא מעל 300 אלף ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח.
 2. פגיעה עקב קורונה – הירידה במחזור העסקאות נעשתה בגלל משבר נגיף הקורונה ולא סיבה אחרת.
 3. מבחן מחזור עסקאות – מחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 נמוך ממחזור העסקאות מרץ ואפריל 2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. עסק שהחל לעבוד לאחר 01.03.2019 – מחזור בסיס שלו יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2, ובתנאי שהוא גדול מ-0.
 4. דוחות תקופתיים למע"מ – העוסק הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ לשנת 2020.
 5. תחילת הפעילות – העוסק החל לפעול לפני שנת 2020.

לגבי מענק בחודשים מאי 2020 עד יוני 2021 (במסגרת החוק החדש):

 1. מחזור העסקאות לשנת 2019 – מעל 18,000 ₪ ועד 400,000,000 ₪.
 2. פגיעה עקב קורונה – הירידה במחזור העסקאות נעשתה בגלל משבר נגיף הקורונה ולא סיבה אחרת.
 3. מבחן מחזור עסקאות – מתקיים אחד מאלה:
  1. מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות באותם חודשים בשנת 2019 (מחזור בסיס) ב-40% לפחות. עסק שהחל לעבוד לאחר תקופת הבסיס – מחזור העסקאות שלו בתקופת הבסיס יחושב מיום ה-1 בחודש לאחר חודש תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2, ובתנאי שהוא גדול מ-0.
  2. מחזור העסקאות ב- 'תקופת זכאות קובעת' נמוך ממחזור העסקאות באותם חודשים בשנת 2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. כאשר התקופה הזו מוגדרת בהמשך.
  3. מחזור העסקאות בתקופת הזכאות 01.05.2020 עד 30.06.2020 – נמוך ממחזור העסקאות באותם חודשים בשנת 2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות, ומחזור העסקאות של העוסק הוא עד 300,000 ₪.
 4. דוחות תקופתיים למע"מ – העוסק הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ בתקופת הבסיס וגם בתקופת הזכאות, או הצהרת עוסק פטור לפני הגשת התביעה למענק זה.
 5. תחילת הפעילות – העוסק החל לפעול לפני שנת 2020.

על אף האמור לעיל, בעל עסק לא יהיה זכאי אם קיימים לגביו סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והוא לא ניהל אותם.
 • פנקסיו לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

מי לא זכאי?

לא זכאי למענק, כל מי שנכנס לקטגוריה זו:

 • גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, קופת חולים.
 • חברה ממשלתית, מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי.
 • יבואן או יצואן של יהלומים שקיבל פטור לאבנים יקרות לפי חוק המע"מ.
 • מי שעוסק במכירת זכות במקרקעין המווה מלאי עסקי בידו, או ב-2019 וב-2020 חל חישוב הכנסתו על עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שנה לפי פקודת מ"ה.
 • מוסד פיננסי – תאגיד בנקאי, תאגיד עזר (חברת אשראי), חברת ביטוח, בנק ישראל, חבר בורסה, חברה מנהלת בקופת גמל, מנהל קרן נאמנות.
 • תאגיד שהוקם בחוק או לפיו (ממשלתי, מקומי או בפיקוח כאמור).
 • עוסק שהודיע על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות. גם עוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות נחשב כמי שדיווח על סגירת עסקו.
 • עוסק שדיווח ב-3 החודשים לפני חודש מרץ 2020, על מחזור עסקאות בגובה אפס ש"ח.

משך תקופת הזכאות

לגבי מענק במסגרת "החלטת ממשלה":

תקופת הזכאות היא: 01.03.2020 עד 30.04.2020.

לגבי מענק במסגרת החוק החדש:

תקופת הזכאות לעניין תנאי הזכאות לעיל, היא התקופה בה העוסק זכאי לקבל את המענק. בכל תקופת זכאות אפשר לקבל מענק, כלומר 7 פעמים כאמור כאן. למעשה היא כל אחת מאלה:

 1. 01.05.2020 עד 30.06.2020.
 2. 01.07.2020 עד 31.08.2020.
 3. 01.09.2020 עד 31.10.2020.
 4. 01.11.2020 עד 31.12.2020.
 5. 01.01.2021 עד 28.02.2021.
 6. 01.03.2021 עד 30.04.2021.
 7. 01.05.2021 עד 30.06.2021.

הערות:

 • תקופות 1 עד 3 – הזכאות תינתן לגבם אלא אם ניתן צו שלא ניתן לקבל מענק בעדם.
 • תקופות 4 עד 7 – הזכאות תינתן לגבם כל עוד רק אם כן ניתן לצו כאמור.

תקופת הזכאות הקובעת לעניין תנאי מספר 3 > 2 במענק שלפי החוק:

 • 01.09.2020 עד 31.10.2020 – לגבי כלל העוסקים.
 • 01.11.2020 עד 31.12.2020 – לגבי עוסק שהחל משנת 2019 מוציא חשבונית מס ומקבל תשלום בחלוף יותר מ- 30 ימים ממועד מסירת המוצרים או נתינת השירות, וגם הוא לא זכאי לקבל מענק בתקופה 01.09.2020 עד 31.10.2020.

שר האוצר רשאי לקבוע בצו (אך עדיין לא נקבע צו כזה) כי תקופת הזכאות הקובעת כאמור ב-2 הנקודות הללו תוארך לתקופה עוקבת נוספת – כלומר:

 • 01.11.2020 עד 31.12.2020 – לגבי כלל העוסקים.
 • 01.01.2021 עד 28.02.2021 – לגבי עוסק שהחל משנת 2019 מוציא חשבונית מס ומקבל תשלום בחלוף יותר מ- 30 ימים ממועד מסירת המוצרים או נתינת השירות, וגם הוא לא זכאי לקבל מענק בתקופה 01.09.2020 עד 31.10.2020.

סכום מענק השתתפות בהוצאות קבועות

גובה מענק הסיוע לכיסוי ההוצאות הקבועות משתנה בהתאם לגובה מחזור העסקאות של העוסק.

חלק זה כמו שאר הכתבה מחולק ל-2:

 1. לגבי מענק במסגרת "החלטת ממשלה".
 2. לגבי מענק במסגרת החוק החדש.

החישוב נעשה כך:

1. לגבי מענק במסגרת "החלטת ממשלה":

המידע כאן לפי החלטת הממשלה לפני כניסת החוק החדש.

עסק שמחזור העסקאות ב-2019 עד 300,000 ₪

גובה מחזור העסקאות בשנת 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 18,000 ₪לא זכאי
מעל 18,000 ₪ ועד 100,000 ₪700 ₪
מעל 100,000 ₪ ועד 200,000 ₪1,875 ₪
מעל 200,000 ₪3,025 ₪

לדוגמה:

 • עסק עם מחזור שנתי 10,000 ₪ – לא זכאי.
 • עסק עם מחזור שנתי 70,000 ₪ – 700 ₪.
 • עסק עם מחזור שנתי 250,000 ₪ – 3,025 ₪.

למעשה, חלק זה הוא חלק שאושר בתקנות ונקרא תוספת לעסק קטן.

עסק שמחזור העסקאות ב-2019 מעל 300,000 ₪ ועד 1,500,000 ₪

גובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 25%לא זכאי
25% עד 40%3% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 40% ועד 60%6% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 60% ועד 80%10.5% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 80%15% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

לדוגמה:

דוגמה 1 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 400,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 350,000 ₪.
 • ירידה במחזור 12.5%.
 • גובה מענק – לא זכאי.

דוגמה 2 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 700,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 250,000 ₪.
 • ירידה במחזור 64%.
 • גובה מענק – 73,500 ₪ (חישוב 10.5% * 700,000 ₪).

דוגמה 3 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 1,300,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 200,000 ₪.
 • ירידה במחזור 85%.
 • גובה מענק – 195,000 ₪ (חישוב 15% * 1,300,000 ₪).

דוגמה 4 – עסק חדש נפתח ב-05.05.2019

 • עסק מחזור 3+4/2019 – לא קיים.
 • מחזור חודש לאחר פתיחת העסק (מתאריך 01.06.19) ועד 29.02.2020 – 900,000 ₪.
 • חודשי עיסוק יוני 2019 – פברואר 2020 – 9 חודשים.
 • מחזור מתואם 3+4/2019 – 900,000 חלקי 9, ואז כפול 2, סה"כ 200,000 ₪.
 • 3+4/2020 של 50,000 ₪.
 • ירידה במחזור 75%.
 • גובה מענק – 21,000 ₪ (חישוב 10.5% * 200,000 ₪).

עסק שמחזור העסקאות ב-2019 מעל 1,500,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪

לפי הטבלה הבאה ובתנאי שגובה המענק המירבי הוא 400,000 ₪.

גובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 25%לא זכאי
25% עד 40%0.1 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 40% ועד 60%0.2 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 60% ועד 80%0.35 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 80%0.5 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

2. לגבי מענק במסגרת החוק החדש:

כאן מובא לפי החוק החדש:

עסק שמחזור העסקאות ב-2019 עד 300,000 ₪

גובה מחזור העסקאות בשנת 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 100,000 ₪3,000 ₪
מעל 100,000 ₪ ועד 200,000 ₪4,000 ₪
מעל 200,000 ₪ ועד 300,000 ₪6,000 ₪

עסק שמחזור העסקאות ב-2019 מעל 300,000 ₪

לפי הטבלה הבאה, בתנאי שהמענק המזערי הוא 6,000 ₪ והמענק המירבי הוא 500,000 ₪.

גובה מחזור עסקאותגובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
כל מה שאותו טווחעד 40%לא זכאי
עד 100,000,000 ₪מעל 40% עד 60%0.2 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
עד 200,000,000 ₪מעל 60% ועד 80%0.35 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
כל מה שאותו טווחמעל 80%0.5 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

לגבי המענק ב- "תקופת הזכאות הקובעת" בלבד:

גובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 25%לא זכאי
מעל 25% עד 40%0.1 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 40% עד 60%0.2 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 60% ועד 80%0.35 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 80%0.5 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

אם שר האוצר האריך את "תקופת הזכאות הקובעת" בתקופה נוספת כאמור מקודם, אז לגבי –

 • שיעור ירידה מעל 25% עד 40% – המענק ניתן אם גובה מחזור עסקאות הוא עד 100,000,000 ₪.
 • שיעור ירידה מעל 40% עד 60% – המענק ניתן אם גובה מחזור עסקאות הוא עד 200,000,000 ₪.
 • לגבי שיעור ירידה אחרים – אין תנאי של גובה מחזור עסקאות.

מענק לעוסק חדש

עוסק שהחל את הפעילות שלו מתאריך 01.01.2020 ועד 29.02.2020, זכאי למענק בתקופת הזכאות, אם מתקיים לגביו כל אלה:

 • מחזור העסקאות השנתי שלו ב-2020 עולה על 18,000 ₪ ונמוך מ-100,000,000 ₪.
 • מחזור העסקאות בחודשי ינואר ופברואר 2020 עולה על 1,500 ₪.
 • מחזור העסקאות בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2020. לגבי עוסק שפעילותו החלה מיום 01.01.2020 ואילך, יראו לעניין פסקה זו את מחזור העסקאות בחודשים ינואר ופברואר 2020 כמחזור עסקאותיו בתקופה שמיום תחילת הפעילות ועד יום 29.02.2020, כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר ופברואר 2020 ומוכפל ב-2
 • הירידה במחזור העסקאות נעשתה בגלל משבר נגיף הקורונה ולא סיבה אחרת.
 • העוסק הגיש דוח, בהתאם לאחד מאלה:
  • עבור עוסק מורשה – הוא הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ לשנת 2020.
  • עבור עוסק פטור – הוא הגיש הצהרת עוסק פטור לשנת 2020 בצירוף הצהרה על גובה מחזור עסקאות לשנת 2020 כאמור לעיל.

סכום המענק הוא:

 • לגבי עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • לגבי עוסק פטור – 3,000 ₪.

הגדרות לטבלאות:

"מחזור עסקאות ב-2019" הוא המחזור שדווח למע"מ לפי חוק ב-2019.

אם העסק החל לאחר 1.1.2019 אז המחזור מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד יום 31.12.2019, חלקי מספר חודשי העיסוק ובמכפלת 12. לגבי עוסקים בשותפות או באיחוד עוסקים – המחזור המאוחד או המשותף שלהם, לפי העניין.

"מחזור עסקאות ב-2020" הוא המחזור שדווח למע"מ לפי חוק מיום תחילת הפעילות ועד יום לפני תקופת הזכאות, חלקי מספר חודשי פעילות ובמכפלת 12.

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הוא:

 • ההפרש בין 1 לבין "מקדם הוצאות קבועות". המקדם המירבי הוא 0.3, והמזערי הוא 0 (אם התוצאה 0 או נמוך יותר).
 • לגבי עסק עם מחזור עסקאות ב-2019 מעל 300 אלף ש"ח ועד 1.5 מיליון ש"ח – המקדם הוא 0.3. אולם רשות המסים יכולה לקבוע מקדם אחר אם המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלת עסק מסוג עיסוקו ולכל היותר המקדם יהיה 0.3.
 • לגבי עסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק – ההפרש בין 1 לבין "מקדם הוצאות קבועות" ולכל היותר 0.075.
 • לגבי יבואם ויצואם של יהלומים לפי סעיף 33 לחוק המע"מ – ההפרש בין 1 לבין "מקדם הוצאות קבועות" 0.04.

"מקדם הוצאות קבועות" הוא:

 • לגבי עסק לפי חוק מע"מ – סכום של 2 אלו:
  • סך התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח למע"מ בשנת 2019, חלקי מחזור העסקאות ל-2019, ובמכפלת 0.9.
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2019.
 • לגבי מוסד ציבורי זכאי – סכום של 2 אלו:
  • סך ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים בשוטף וברוב חודשי השנה ב-2018, חלקי סך הכנסות ב-2018. אם הוגש דו"ח 2019 לפני מענק זה, החישוב ייעשה לפי 2019 ולא 2018.
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2018. אם הוגש דו"ח 2019 לפני מענק זה, החישוב ייעשה לפי 2019 ולא 2018.
 • לגבי עוסקים ביחד (שותפות / איחוד עוסקים) – סכום של 2 אלו:
  • סך התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח למע"מ בשנת 2019, חלקי מחזור העסקאות ל-2019, ובמכפלת 0.9 – הכל אילו היה רשום כעוסק אחד עם אחר (ביחד).
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2019.

"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" – ככתוב בתנאי הזכאות בכתבה זו.

מוסד ציבורי זכאי הוא כזה שהוגדר בפקודת מס הכנסה, וגם שמתקיים לגביו: לפחות 1/3 מההכנסה שלו ב-2018 לא הייתה מתמיכה ומתרומות, וגם שעיקר הכנסתו ב-2018 שלא מתמיכה ומתרומות היא ממכירת מוצרים או שירותים בשוטף ובמהלך כל השנה.

סכום הוצאות שכר נחסכות – השכר הקובע לתקופת הזכאות למענק עבור כלל העובדים שהוצאו לחל"ת (חופשה ללא תשלום) או שפוטרו או שעבודתם הופסקה בצורה אחרת, במכפלת 6.

זאת כאשר השכר הקובע הוא הממוצע לגבי אותם עובדים החייב בדמי ביטוח לאומי, ל-3 החודשים הקודמים ליציאה לחל"ת או לפיטורים או להפסקת עבודה בדרך אחרת, במכפלת 1.25, ובחלק היחסי בו לא עבד העובד בתקופה זו.

"תשומות שוטפות" – אחת מאלה, לפי העניין, למעט תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, לפי העניין:

 • סך כל התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק , כפי שדווח לרשות המסים באמצעות דוח תקופתי, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131 לפקודה שאינן תשומות.
 • לגבי עסק שמקום רישומו בעיר אילת – סך התשומות כפי שדווח בדוח השנתי שהוגש לפקיד השומה לגבי שנת 2018, ואם הוגש דוח כאמור לגבי שנת 2019 – כפי שדווח בדוח.
 • לגבי עסק שפעילותו החלה בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) – סך התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ונוכה בשלהן מס תשומות לפי חוק, כפי שדווח לרשות המסים לפי דין, מה-1 בחודש שלאחר תחילת הפעילות עד יום 31.12.2019, מחולק במספר חודשי הפעילות בשנת 2019 ומוכפל ב־12.

דוגמה לחישוב המענק

דוגמה 1 – ללא עובדים

 • בעל עסק עם מחזור של 3,000,000 ₪ ב-2019.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2019 – 500,000 ₪.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2020 – 180,000 ₪.
 • סך התשומות 1,300,000 ₪ ללא ציוד.
 • העסק לא הוציא עובדים לחל"ת.

תשובה 1:

 • שיעור ירידה במחזור – 180 אלף מינוס 500 אלף, חלקי 500 אלף = 64%.
 • מקדם הוצאות קבועות – 0.9 * תשומות ללא ציוד חלקי מחזור עסקאות = 0.39.
 • מקדם השתתפות בהוצאות קבועות – 1 מינוס מקדם הוצאות קבועות, כלומר 0.61 (1 מינוס 0.39) אך זה מעל התקרה 0.3, ולכן המקדם הסופי הוא 0.3.
 • גובה המענק – 52,500 ₪ (חישוב 0.35 * 0.3 * 500,000 ₪).

דוגמה 2 – עם עובדים

 • בעל עסק עם מחזור של 2,000,000 ₪ ב-2019.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2019 – 350,000 ₪.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2020 – 100,000 ₪.
 • סך התשומות 700,000 ₪ כאשר הציוד מהווה 50,000 ₪ מתוכם.
 • העסק הוציא לחל"ת 5 עובדים כאשר שכרם הממוצע הוא 7,000 ₪ לכל אחד מהם החל מ-10.03.2020 ועד 30.4.2020 (52 ימים).

האם זכאי למענק ולכמה?

 • מחזור העסקאות ירד ב- 86% (חישוב של 50 אלף מינוס 350 אלף, חלקי 350 אלף).
 • מקדם הוצאות קבועות –
  • 0.9 * תשומות ללא ציוד, חלקי מחזור עסקאות = 0.2925 (חישוב: 650,000 חלקי 2,000,000, ואז כפול 0.9).
  • הוצאות שכר חלקי מחזור עסקאות = 0.0455 (חישוב 91,000 (חישוב: 7,000 ₪ לעובד * 52 ימים חלקי 30 * 1.25 * 6) חלקי 2,000,000).
  • גובה המקדם – 0.338.
 • מקדם השתתפות בהוצאות קבועות – 1 מינוס 0.338 = 0.662. אולם זה מעבר לתקרה 0.3 ולכן המקדם הוא 0.3.
 • גובה המענק – 52,500 ₪ (חישוב: 0.5 * 0.3 * 350,000).

אפשר גם לנסות באמצעות הסימולטור באתר רשות המיסים.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה לקבלת המענק

כדי לקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות ככתוב בעמוד זה, יש בקשה אל רשות המסים באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה. יש להיכנס על ידי הזנת מספר זהות וקוד אישי. למי שאין פרטי כניסה, יכול להירשם בחינם לפי ההוראות שם.

בעת הכניסה לעמוד באזור האישי, יש לבחור טופס בעניין מענק השתתפות בהוצאות קבועות ולמלא את הפרטים שם.

ככלל, אין צורך להגיש מסמכים, אולם רשות המסים רשאית לבקש מסמכים נוספים מהעוסק, ויהיה צורך להגיש אותם. כמו למשל:

 • איחוד עוסקים – באישור רואה חשבון, מסמכים אלו:
  • מחזור לתקופת בסיס ולתקופת המענק.
  • מחזור עסקאות וגובה תשומות ל-2019.
 • מלכ"ר זכאי – באישור רואה חשבון, מסמכים אלו:
  • מחזור לתקופת בסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים.
  • מחזור עסקאות וגובה התששומות לשנת 2018 ממכירת מוצרים או שירותים.
  • דו"ח כספי לשנת 2018.
 • עסק הרשום באילת – מסמכים אלו:
  • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות מס הכנסה, והמחזור בין 300,000 ₪ ל-1,500,000 ₪ – אישור רו"ח או יועץ מס על נתוני מחזור לתקופת בסיס ולתקופת מענק.
  • מקדם השתתפת בהוצאות קבועות יהיה בשיעור 30%.
  • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות מס הכנסה, והמחזור בין 1,500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪ – אישור רו"ח או יועץ מס על נתוני מחזור לתקופת בסיס ולתקופת מענק. כמו כן, דוח רווח והפסד לחישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות.
  • עוסקים באילת שכן מדווחים על מקדמות מס הכנסה, המחזור בין 1,500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪, ושהם הגישו ודיווחו על המקדמות – דוח רווח והפסד לחישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות.

לגבי מענק לפי החלטת ממשלה:

יש להגיש את התביעה תוך 90 ימים החל מתאריך 12.05.2020, כלומר עד 10.08.2020. הוארך עד לתאריך 15.09.2020.

לגבי מענק לפי החוק החדש:

את התביעה יש להגיש באופן הבא:

 • מענק עבור חודשים מאי יוני 2020 – החל מתאריך 16.08.2020.
 • מענק עבור תקופות זכאות הבאות – החל מהיום ה-15 לחודש העוקב לתום תקופת הזכאות.

למשל, עבור מענק ספטמבר-אוקטובר 2020, יש להגיש החל מ-15 נובמבר 2020.

אולם, המועד האחרון להגשת התביעה בעד אותם מענקים הוא 90 יום ממועד התחילה כאמור לעיל. רשות המיסים יכולה להאריך את המועד עד ל-180 ימים.

קביעת זכאות ותשלום המענק

רשות המסים בודקת את הזכאות באופן הבא:

 • עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 או לשנת 2020 עד 300 אלף ₪ – החלטה מנומקת לגבי הזכאות וסכום המענק, וגם תשלום המענק בתוך 14 ימים ממועד הגשת התביעה.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 או לשנת 2020 מעל 300 אלף ₪ – החלטה מנומקת לגבי הזכאות וסכום המענק, בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה. התשלום יבוצע תוך 5 ימים ממועד קביעת הזכאות.

אם מנהל רשות המסים קיבל מהעוסק פרטים נוספים – רשאי להאריך את המועד האמור בתקופה נוספת אחת בלבד של 20 ימים.

התשלום יועבר אל חשבון הבנק של העוסק כפי שמופעי ברשות המיסים. ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה.

אם רשות המיסים לא הודיעה על ההחלטה בתוך 21 יום ממועד הגשת התביעה, ולעניין עוסק שמחזור העסקאות העסקאות שלו בתוך 14 יום ממועד הגשת התביעה – רשות המסים תשלם לעוסק מקדמה על סך 40% מסכום המענק המגיע.

אם רשות המיסים לא הודיעה על ההחלטה בתוך 28 יום ממועד הגשת התביעה, ולעניין עוסק שמחזור העסקאות העסקאות שלו בתוך 21 יום ממועד הגשת התביעה – רשות המסים תשלם לעוסק מקדמה נוספת על סך 20% מסכום המענק המגיע.

השגה וערעור

זכאי למענק זה שנפגע מהחלטת רשות המסים לגבי הזכאות למענק, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 45 יום מיום שנמסרה ההחלטה. ההחלטה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 120 ימים.

במידה והזכאי או הטוען לזכאות לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש השגה לוועדת השגות תוך 45 ימים מיום שנמסרה ההחלטה בהשגה הראשונה. גם כאן ההחלטה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 120 ימים.

ההשגות יהיו ניתנות להגשה באופן מקוון באינטרנט.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מקדמה על חשבון המענק

עוסק שיש לו יסוד סביר לגבי תקופת הזכאות הקובעת, בלבד, רשאי להגיש בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק.

עוסק כזה יכול לקבל מענק מיוחד עוד לפני שהסתיימה תקופת הזכאות לגביו, אם מתקיימים אלו:

 1. העוסק נקבע זכאי למענק לפי החלטת הממשלה או לפי החוק (לפי הכתבה הזו).
 2. העוסק הצהיר בבקשה כי יש יסוד סביר כי זכאי לקבלת המענק בתקופה זו.

המקדמה המיוחדת תהיה 50% מגובה המענק שהוא נקבע זכאי לפי החלטת הממשלה או לפי החוק. העוסק רשאי להחליט לפי איזה הוראה חוקית המענק יחושב.

ניתן להגיש את המענק המיוחד הזה עד 30.10.2020, והתשלום יבוצע בתוך 4 ימים, למעט חישוב חגים ושבתות.

עוסק לא רשאי לקבל מקדמה נוספת בתקופת הזכאות הקובעת. כמו כן, המקדמה נמוכה מגובה המענק הסופי שהעוסק זכאי לו.

מידע נוסף

 • מענק השתתפות בהוצאות קבועות הוא מענק החייב בתשלום מס הכנסה, אך לא לעניין הביטוח הלאומי, מס בריאות והבטחת הכנסה, ולא לעניין מס ערך מוסף (מע"מ). יהיה צורך לדווח עליו בדוח השנתי למס הכנסה.
 • רשות המסים עשויה לנכות ניכוי מס במקור לפי מה שנקבע לגביו. אם הוא פטור אז אין ניכוי במקור. ואם אין לו אישור ניכוי, אז ינוכה 20% מס.
 • בעל עסק עשוי להיות זכאי גם לקבל מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) וגם עשוי להיות זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה).
 • בעל עסק שהוא לא עצמאי, אך מחזיק בחברה, עשוי להיות זכאי לקבל גם מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים.
 • ניתן לפנות לרשות המסים בטלפון 4954* או 02-5656400 בימים א-ה בין 8:15 ועד 15:30. ניתן גם לפנות במייל doc.corona@taxes.gov.il או בפקס 076-8093385.
 • במידה והבקשה הוגשה במועד, אך נדרשות הבהרות או השלמות, רשות המסים תעביר מקדמה על סך 20% ולא יותר מ-80,000 ₪ עד להשלמת הטיפול בבקשה. מהתשלום הסופי תנוכה המקדמה ששולמה ואם שולמה מעל הזכאות, העוסק יידרש להחזיר תוך 30 יום.
 • זכות למענק ולמקדמה לפי פרק זה לעוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים אינה ניתנת להעברה, לשעבוד ולעיקול, בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות המגיעים מעוסק הזכאי למענק או למקדמה לפי פסק דין של בית משפט או של בית דין מוסמך.
 • הוראות סעיף זה יחולו גם על מענק או מקדמה ששולמו לחשבון הבנק של העוסק, במשך 90 ימים מיום ששולמו כאמור.
 • אם המענק שולם ביתר, יש להחזיר לרשות המסים בתוך 90 ימים מיום הדרישה בתוספת ריבית והצמדה.
 • אם המענק שולם ביתר, רשות המסים תשלום בתוך 30 ימים מיום הדרישה בתוספת ריבית והצמדה.
 • עוסק שסכום ההפרש לגביו עולה על 50% מסכום המענק שכלל בתביעה שהגיש לפי סעיף 11 ולא הוכיח להנחת דעתו של המנהל שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור שלא יעלה על 25% מסכום ההפרש.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף–2020
 • החלטת ממשלה מספר 5015, מיום 24.04.2020
 • תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil