עסקים וסטארט-אפ

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים ובינוניים עקב נגיף הקורונה (מענק סיוע פעימה שלישית)

כדי לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל בתקופת משבר הקורונה, המדינה החליטה על מתן מענק השתתפות בהוצאות קבועות. מדובר על מענק נוסף למענקים האחרים שניתנים לעסקים.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות הזו.

כתבה זו כוללת מידע לגבי מענק סיוע לעצמאים ולחברות (פעימה שלישית) בלבד.

אפשר גם לעיין בעמוד על:
מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה)
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)

מה זה מענק השתתפות בהוצאות קבועות?

כחלק מהסיוע לאוכלוסיית העובדים העצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל, המדינה החליטה על מתן מענק השתתפות בהוצאות קבועות. הדבר נעשה לאחר ביצוע עבודת המטה של משרד האוצר, רשות המסים והממשלה, וזאת החלטת הממשלה.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות הוא תשלום נוסף שעסקים בישראל זכאים לקבל בגלל הפגיעה בפעילות המשק ובפעילות העסק בתקופת המשבר. מדובר על החזר כספי על הוצאות קבועות שעסקים משלמים. כזכור, הוצאות קבועות הן הוצאות שממשיכות בכל מקרה, גם אם הפעילות של העסק מפסיקה.

למעשה, מטרת המענק הוא לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות ועשוי להגיע עד לסכום של 400,000 ₪ לעסק בהתאם לגובה הירידה מהעסק.

חשוב לשים לב כי גורמים מסויימים עשויים לקרוא למענק זה מענק סיוע פעימה שלישית.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בעל עסק (עוסק שהוגדר במע"מ) יהיה זכאי לקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות אם הוא עונה על כל התנאים הבאים:

 1. מחזור העסקאות לשנת 2019 – מעל 18,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪. לגבי עוסק יחיד (עצמאי), מחזור כאמור הוא מעל 300 אלף ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח.
 2. פגיעה עקב קורונה – הירידה במחזור העסקאות נעשתה בגלל משבר נגיף הקורונה ולא סיבה אחרת.
 3. מבחן מחזור עסקאות – מחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 נמוך ממחזור העסקאות מרץ ואפריל 2019 (מחזור בסיס) ב-25% לפחות. עסק שהחל לעבוד לאחר 01.03.2019 – מחזור בסיס שלו יחושב מיום תחילת העיסוק ועד 29.02.2020, חלקי מספר חודשי עיסוק, ובמכפלת 2, ובתנאי שהוא גדול מ-0.
 4. דוחות תקופתיים למע"מ – העוסק הגיש דוח חד חודשי או דו חודשי על עסקאותיו למע"מ לשנת 2020.

על אף האמור לעיל, בעל עסק לא יהיה זכאי אם קיימים לגביו סייגים לזכאות, כלומר אם מתקיים אחד מאלה:

 • הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס לגביה נתבע המענק והוא לא ניהל אותם.
 • פנקסיו לגבי שנת המס לגבי נתבע המענק נקבעו כבלתי קבילים, בתביעה שלא ניתנת לערר או לערעור.

מי לא זכאי?

לא זכאי למענק, כל מי שנכנס לקטגוריה זו:

 • גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, קופת חולים.
 • חברה ממשלתית, מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי.
 • יבואן או יצואן של יהלומים שקיבל פטור לאבנים יקרות לפי חוק המע"מ.
 • מי שעוסק במכירת זכות במקרקעין המווה מלאי עסקי בידו, או ב-2019 וב-2020 חל חישוב הכנסתו על עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שנה לפי פקודת מ"ה.
 • מוסד פיננסי – תאגיד בנקאי, תאגיד עזר (חברת אשראי), חברת ביטוח, בנק ישראל, חבר בורסה, חברה מנהלת בקופת גמל, מנהל קרן נאמנות.
 • עוסק שהחל לפעול לאחר 31.12.2019.
 • תאגיד שהוקם בחוק או לפיו (ממשלתי, מקומי או בפיקוח כאמור).
 • תאגיד שהודיע על סגירת עסקו לפני 01.03.2020.
 • מי שב-3 החודשים האחרונים שהיה חייב בהגשת דו"ח למע"מ, דיווח על מחזור עסקאות בגובה אפס ש"ח.

סכום מענק השתתפות בהוצאות קבועות

גובה מענק הסיוע לכיסוי ההוצאות הקבועות משתנה בהתאם לגובה מחזור העסקאות של העוסק. החישוב נעשה כך:

1. עסק שמחזור העסקאות ב-2019 עד 300,000 ₪

גובה מחזור העסקאות בשנת 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 18,000 ₪לא זכאי
מעל 18,000 ₪ ועד 100,000 ₪700 ₪
מעל 100,000 ₪ ועד 200,000 ₪1,875 ₪
מעל 200,000 ₪3,025 ₪

לדוגמה:

 • עסק עם מחזור שנתי 10,000 ₪ – לא זכאי.
 • עסק עם מחזור שנתי 70,000 ₪ – 700 ₪.
 • עסק עם מחזור שנתי 250,000 ₪ – 3,025 ₪.

למעשה, חלק זה הוא חלק שאושר בתקנות ונקרא תוספת לעסק קטן.

2. עסק שמחזור העסקאות ב-2019 מעל 300,000 ₪ ועד 1,500,000 ₪

גובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 25%לא זכאי
25% עד 40%3% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 40% ועד 60%6% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 60% ועד 80%10.5% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 80%15% * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

לדוגמה:

דוגמה 1 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 400,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 350,000 ₪.
 • ירידה במחזור 12.5%.
 • גובה מענק – לא זכאי.

דוגמה 2 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 700,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 250,000 ₪.
 • ירידה במחזור 64%.
 • גובה מענק – 73,500 ₪ (חישוב 10.5% * 700,000 ₪).

דוגמה 3 –

 • עסק מחזור 3+4/2019 של 1,300,000 ₪.
 • מחזור 3+4/2020 של 200,000 ₪.
 • ירידה במחזור 85%.
 • גובה מענק – 195,000 ₪ (חישוב 15% * 1,300,000 ₪).

דוגמה 4 – עסק חדש נפתח ב-05.05.2019

 • עסק מחזור 3+4/2019 – לא קיים.
 • מחזור חודש לאחר פתיחת העסק (מתאריך 01.06.19) ועד 29.02.2020 – 900,000 ₪.
 • חודשי עיסוק יוני 2019 – פברואר 2020 – 9 חודשים.
 • מחזור מתואם 3+4/2019 – 900,000 חלקי 9, ואז כפול 2, סה"כ 200,000 ₪.
 • 3+4/2020 של 50,000 ₪.
 • ירידה במחזור 75%.
 • גובה מענק – 21,000 ₪ (חישוב 10.5% * 200,000 ₪).

3. עסק שמחזור העסקאות ב-2019 מעל 1,500,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪

גובה שיעור ירידה במחזור העסקאות 2019גובה מענק השתתפות בהוצאות קבועות
עד 25%לא זכאי
25% עד 40%0.1 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 40% ועד 60%0.2 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 60% ועד 80%0.35 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מעל 80%0.5 * מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות * מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

גובה המענק המירבי הוא 400,000 ₪.

הגדרות לטבלאות:

"מחזור עסקאות ב-2019" הוא המחזור שדווח למע"מ לפי חוק ב-2019.

אם העסק החל לאחר 1.1.2019 אז המחזור מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק ועד יום 31.12.2019, חלקי מספר חודשי העיסוק ובמכפלת 12.

לגבי עוסקים בשותפות או באיחוד עוסקים – המחזור המאוחד או המשותף שלהם, לפי העניין.

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הוא:

 • ההפרש בין 1 לבין "מקדם הוצאות קבועות". המקדם המירבי הוא 0.3, והמזערי הוא 0 (אם התוצאה 0 או נמוך יותר).
 • לגבי עסק עם מחזור עסקאות ב-2019 מעל 300 אלף ש"ח ועד 1.5 מיליון ש"ח – המקדם הוא 0.3.
 • לגבי עסק במסחר סיטונאי או קמעוננאי בדלק – המקדם הוא 0.075.

"מקדם הוצאות קבועות" הוא:

 • לגבי עסק לפי חוק מע"מ – סכום של 2 אלו:
  • סך התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח למע"מ בשנת 2019, חלקי מחזור העסקאות ל-2019, ובמכפלת 0.9.
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2019.
 • לגבי מוסד ציבורי זכאי – סכום של 2 אלו:
  • סך ההוצאות הקשורות למכירת שירותים או מוצרים המסופקים בשוטף וברוב חודשי השנה ב-2018, חלקי סך הכנסות ב-2018.
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2018.
 • לגבי עוסקים ביחד (שותפות / איחוד עוסקים) – סכום של 2 אלו:
  • סך התשומות השוטפות, למעט תשומות ציוד, כפי שדווח למע"מ בשנת 2019, חלקי מחזור העסקאות ל-2019, ובמכפלת 0.9 – הכל אילו היה רשום כעוסק אחד עם אחר (ביחד).
  • סכום הוצאות שכר נחסכות חלקי מחזור העסקאות ב-2019.

"מחזור עסקאות בתקופת הבסיס" – ככתוב בתנאי הזכאות בכתבה זו.

מוסד ציבורי זכאי הוא כזה שהוגדר בפקודת מס הכנסה, וגם שמתקיים לגביו: לפחות 1/3 מההכנסה שלו ב-2018 לא הייתה מתמיכה ומתרומות, וגם שעיקר הכנסתו ב-2018 שלא מתמיכה ומתרומות היא ממכירת מוצרים או שירותים בשוטף ובמהלך כל השנה.

הוצאות שכר נחסכות – השכר הקובע לתקופת המענק מרץ-אפריל 2020 עבור כלל העובדים שהוצאו לחל"ת (חופשה ללא תשלום) או שפוטרו, במכפלת 6. זאת כאשר השכר הקובע הוא הממוצע לגבי אותם עובדים החייב בדמי ביטוח לאומי, ל-3 החודשים הקודמים ליציאה לחל"ת או לפיטורים במכפלת 1.25, ובחלק היחסי בו לא עבד העובד בתקופה זו.

דוגמה לחישוב המענק

דוגמה 1 – ללא עובדים

 • בעל עסק עם מחזור של 3,000,000 ₪ ב-2019.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2019 – 500,000 ₪.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2020 – 180,000 ₪.
 • סך התשומות 1,300,000 ₪ ללא ציוד.
 • העסק לא הוציא עובדים לחל"ת.

תשובה 1:

 • שיעור ירידה במחזור – 180 אלף מינוס 500 אלף, חלקי 500 אלף = 64%.
 • מקדם הוצאות קבועות – 0.9 * תשומות ללא ציוד חלקי מחזור עסקאות = 0.39.
 • מקדם השתתפות בהוצאות קבועות – 1 מינוס מקדם הוצאות קבועות, כלומר 0.61 (1 מינוס 0.39) אך זה מעל התקרה 0.3, ולכן המקדם הסופי הוא 0.3.
 • גובה המענק – 52,500 ₪ (חישוב 0.35 * 0.3 * 500,000 ₪).

דוגמה 2 – עם עובדים

 • בעל עסק עם מחזור של 2,000,000 ₪ ב-2019.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2019 – 350,000 ₪.
 • מחזור עסקאות מרץ-אפריל 2020 – 100,000 ₪.
 • סך התשומות 700,000 ₪ כאשר הציוד מהווה 50,000 ₪ מתוכם.
 • העסק הוציא לחל"ת 5 עובדים כאשר שכרם הממוצע הוא 7,000 ₪ לכל אחד מהם החל מ-10.03.2020 ועד 30.4.2020 (52 ימים).

האם זכאי למענק ולכמה?

 • מחזור העסקאות ירד ב- 86% (חישוב של 50 אלף מינוס 350 אלף, חלקי 350 אלף).
 • מקדם הוצאות קבועות –
  • 0.9 * תשומות ללא ציוד, חלקי מחזור עסקאות = 0.2925 (חישוב: 650,000 חלקי 2,000,000, ואז כפול 0.9).
  • הוצאות שכר חלקי מחזור עסקאות = 0.0455 (חישוב 91,000 (חישוב: 7,000 ₪ לעובד * 52 ימים חלקי 30 * 1.25 * 6) חלקי 2,000,000).
  • גובה המקדם – 0.338.
 • מקדם השתתפות בהוצאות קבועות – 1 מינוס 0.338 = 0.662. אולם זה מעבר לתקרה 0.3 ולכן המקדם הוא 0.3.
 • גובה המענק – 52,500 ₪ (חישוב: 0.5 * 0.3 * 350,000).

אפשר גם לנסות באמצעות הסימולטור באתר רשות המיסים.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה לקבלת המענק

כדי לקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות ככתוב בעמוד זה, יש בקשה אל רשות המסים באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר האינטרנט בקישור זה. יש להיכנס על ידי הזנת מספר זהות וקוד אישי. למי שאין פרטי כניסה, יכול להירשם בחינם לפי ההוראות שם.

בעת הכניסה לעמוד באזור האישי, יש לבחור טופס בעניין מענק השתתפות בהוצאות קבועות ולמלא את הפרטים שם.

ככלל, אין צורך להגיש מסמכים, אולם רשות המסים רשאית לבקש מסמכים נוספים מהעוסק, ויהיה צורך להגיש אותם. כמו למשל:

 • איחוד עוסקים – באישור רואה חשבון, מסמכים אלו:
  • מחזור לתקופת בסיס ולתקופת המענק.
  • מחזור עסקאות וגובה תשומות ל-2019.
 • מלכ"ר זכאי – באישור רואה חשבון, מסמכים אלו:
  • מחזור לתקופת בסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים.
  • מחזור עסקאות וגובה התששומות לשנת 2018 ממכירת מוצרים או שירותים.
  • דו"ח כספי לשנת 2018.
 • עסק הרשום באילת – מסמכים אלו:
  • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות מס הכנסה, והמחזור בין 300,000 ₪ ל-1,500,000 ₪ – אישור רו"ח או יועץ מס על נתוני מחזור לתקופת בסיס ולתקופת מענק.
  • מקדם השתתפת בהוצאות קבועות יהיה בשיעור 30%.
  • עוסקים באילת שלא מדווחים על מקדמות מס הכנסה, והמחזור בין 1,500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪ – אישור רו"ח או יועץ מס על נתוני מחזור לתקופת בסיס ולתקופת מענק. כמו כן, דוח רווח והפסד לחישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות.
  • עוסקים באילת שכן מדווחים על מקדמות מס הכנסה, המחזור בין 1,500,000 ₪ ל-20,000,000 ₪, ושהם הגישו ודיווחו על המקדמות – דוח רווח והפסד לחישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות.

יש להגיש את התביעה תוך 90 ימים החל מתאריך 12.05.2020, כלומר עד 10.08.2020.

לאחר קבלת הפרטים, רשות המסים תבחן את הבקשה ותעביר את התשלום תוך מספר ימים ממועד אישור הזכאות. התשלום עובר לחשבון הבנק כפי שצויין בטופס התביעה למענק בעת ההגשה, ניתן יהיה לשנות את זה.

השגה וערעור

זכאי למענק זה שנפגע מהחלטת רשות המסים לגבי הזכאות למענק, רשאי להגיש השגה על החלטת רשות המסים. את ההשגה יש להעביר אל משרד מס הכנסה באזור המגורים או העסק אליו משתייך העסק תוך 45 יום מיום שנמסרה ההחלטה. ההחלטה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 180 ימים.

במידה והזכאי או הטוען לזכאות לא מרוצה מההשגה, הוא יכול להגיש השגה לוועדת השגות תוך 45 ימים מיום שנמסרה ההחלטה בהשגה הראשונה. גם כאן ההחלטה תהיה מנומקת ותינתן בכתב תוך 180 ימים.

ההשגות יהיו ניתנות להגשה באופן מקוון באינטרנט.

מידע נוסף

 • מענק השתתפות בהוצאות קבועות הוא מענק החייב בתשלום מס הכנסה, אך לא לעניין הביטוח הלאומי, מס בריאות והבטחת הכנסה. יהיה צורך לדווח עליו בדוח השנתי למס הכנסה.
 • רשות המסים עשויה לנכות ניכוי מס במקור לפי מה שנקבע לגביו. אם הוא פטור אז אין ניכוי במקור. ואם אין לו אישור ניכוי, אז ינוכה 20% מס.
 • בעל עסק עשוי להיות זכאי גם לקבל מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) וגם עשוי להיות זכאי לקבל מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה).
 • בעל עסק שהוא לא עצמאי, אך מחזיק בחברה, עשוי להיות זכאי לקבל גם מענק סיוע לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים.
 • ניתן לפנות לרשות המסים בטלפון 4954* או 02-5656400 בימים א-ה בין 8:15 ועד 15:30. ניתן גם לפנות במייל doc.corona@taxes.gov.il או בפקס 076-8093385.
 • במידה והבקשה הוגשה במועד, אך נדרשות הבהרות או השלמות, רשות המסים תעביר מקדמה על סך 20% ולא יותר מ-80,000 ₪ עד להשלמת הטיפול בבקשה. מהתשלום הסופי תנוכה המקדמה ששולמה ואם שולמה מעל הזכאות, העוסק יידרש להחזיר תוך 30 יום.

חקיקה ופסיקה

 • החלטת ממשלה מספר 5015, מיום 24.04.2020

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *