חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שכר כולל (שכר גלובלי) – מה זה, אילו רכיבים מותר להכליל בתוך משכורת ומה אסור

מעסיק ועובד יכולים לקבוע את אופן חישוב המשכורת, ובין היתר חישוב לפי שכר כולל (שכר גלובלי) המורכב משכר בסיס ורכיבים נוספים. יש רכיבים שמותר להכליל אותם בשכר הכולל ויש כאלו שלא.

מטרת הכתבה להסביר את המושג והוראות החוק והפסיקה בנושא.

מה זה שכר כולל?

שכר כולל או שכר גלובלי, הוא שכר (משכורת) המורכב ממספר רכיבי שכר ביחד ונקבע כתשלום אחד בתלוש השכר של העובד. רכיבי השכר עשויים לכלול שעות עבודה רגילות, שעות נוספות, שעות עבודה בימי מנוחה וחגים, תשלומי החזרי הוצאות או רכיבי שכר אחרים.

עובדים ומעסיקים יכולים לקבוע שכר אחיד הכולל את התוספות השונות, כתוצאה מהטבה בעבודה או בגלל הנוחות שבחישוב רכיב שכר אחד ויחיד.

לפי חוק, שכר הבסיס של העובד לא יכול לכלול תשלום עבור שעות נוספות או תשלום בשל עבודה בימי מנוחה או ימי חג, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שאושר על ידי שר העבודה בעניין גמול שעות אלו.

חישוב של שעות אלו בתוך השכר הכולל פוגעת בזכויות העובד ולכן נקבע הסעיף בחוק שאוסר על כך. רכיבי שכר אחרים אינם אסורים ומותר להכליל אותם בשכר הכולל.

במקרה שרכיבי שכר אסורים כלולים בשכר הכולל, אז רואים את השכר הכולל בתור השכר הרגיל בלבד ללא התוספות. במקרה כאמור, יש לשלם את רכיבי השכר בנוסף לכך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

איסור שכר כולל שעות נוספות ושעות עבודה בימי חג ומנוחה שבועית חלה על כל עובד המשתכר בשכר כולל (גלובלי).

יחד עם זאת, הזכאות לא קיימת במקרים הבאים:

 • הסכם קיבוצי בעניין – אם נחתם הסכם קיבוצי בעניין שעות עבודה נוספות ושעות עבודה בחג וימי מנוחה, ושאושר על ידי שר העבודה.
 • אי תחולה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה – שוטר, עובד שב"ס, עובדי מדינה עם תפקיד המחייב עבודה בשעות לא שגרתיות, יורדי יום ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח.

שכר כולל – רכיבי שכר מותרים ואסורים

אלו רכיבי השכר שמותר ואסור להכליל אותם:

1. רכיבי שכר מותרים

המעסיק יכול להכליל את רכיבי השכר הבאים בתוך השכר הכולל (השכר הגלובאלי), ואין מניעה חוקית אחרת:

 • דמי הבראה – ניתן אף לחלק את החלק היחסי של דמי ההבראה השנתיים לפי שכר חודשי.
 • החזר הוצאות נסיעה – אין מניעה חוקית להכליל דמי נסיעות לעבודה ומעבודה בתוך השכר הכולל.
 • פיצויי פיטורים – אם נקבע הסכם בין העובד למעסיק המפרש זאת, וההסכם אושר על ידי שר העבודה, ובתנאי שלא נקבע הסכם קיבוצי המחייב בתשלום פיצויי פיטורין.
 • רכיבי שכר אחרים – רכיבים נוספים שאינם נמנים ברשימת הרכיבים האסורים.

2. רכיבי שכר אסורים להכללה

הרכיבים הבאים אסורים להכללה בתוך השכר הכולל של העובד:

במקרה של תחולת רכיבי שכר אלו, המעסיק נדרש לשלם סכום נוסף המחושב לפי הוראות החוק והשכר של העובד. כך שאם הם חלים, העובד זכאי לתשלום נוסף עבורם.

למרות הכתוב בפסקה קודמת, המעסיק רשאי להכליל בתלוש השכר רכיב שנקרא תוספת שעות עבודה גלובליות אשר מגלם בתוכו באופן הגון את השעות הנוספות שהעובד צפוי לעבוד, ובתנאי שהחישוב נעשה לטובת העובד.

אם התוספת מותנת בביצוע השעות הנוספות בפועל והן לא הושלמו, המעסיק רשאי לקזז מהשכר של העובד. אם נקבע כי התוספת לא מותנית בביצוע השעות הנוספות, העובד יהיה זכאי לתוספת גם אם לא השלים בפועל.

מימוש הזכאות

על מנת לעגן את הזכאות לחישוב כאמור, על העובד והמעסיק להגיע להסכם עבודה בכתב המפרט את אופן חישוב השכר ונקודות לעניין שעות עבודה שאינן רגילות.

כדי שיהיה ניתן לכלול את השעות הנוספות או שעות העבודה במנוחה ובחג בתוך השכר הכולל, יש להפריד בין שכר הבסיס הרגיל לבין התוספת, כך שיהיה ברור.

מידע נוסף

 • התוספות המשולמות לעובד חייבות להיות אמיתיות ולא במטרה להימנע מתשלום תנאים סוציאליים או להימנע מחישוב נכון בעניין פנסיה, פיצויים וכדומה.
 • גובה תוספת שעות עבודה נוספות גלובלליות אינה יכולה להיות נמוכה ממכפלה של שיעור התוספת על השעה הנוספת בגובה שכר המינימום או שכר הבסיס של העובד, לפי הגבוה מבינהם.
 • עובד לא יכול לוותר על הזכות של תשלום גמול שעות נוספות או גמול עבודה בחג או במנוחה שבועית.
 • במידה והמעסיק הפר את חובתו, העובד יכול להגיש תלונה למינהל אכיפה ואסדרה במשרד העבודה.
 • העובד יכול להגיש גם תביעה בבית הדין לעבודה. במקרה של תביעה כאמור לעניין שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות וגמול עבודה בימי חג ומנוחה, שבה המחלוקת היא סביב שעות העבודה, נטל ההוכחה אם העובד עמד לרשות העבודה או לא היא על המעסיק ובעד 15 שעות נוספות בשבוע או 60 שעות נוספות בחודש. במקרה כזה, החזקה היא כי המעסיק כלל את רכיבי השכר האסורים ויידרש לשלם לעובד בנוסף לשכר הגלובלי.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • בית דין אזורי לעבודה בחיפה, ס"ע 1597-09-09
 • בית דין אזורי לעבודה בתל אביב – יפו, ס"ע 24618-07-10

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil