חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואה – מהי, מטרות, סוגי הלוואות, מאפיינים ועוד [מדריך]

כאשר מעוניינים ליטול הלוואה לצורך שימוש למטרות שונות, כדאי להיות צרכן חכם ולהכיר את המושגים השונים – מדריך הלוואות. ההלוואה יכולה להיות שונה בהתאם למאפיין שלה, הסוג שלה ועוד.

מטרת הכתבה להסביר את המושגים בנושא.

הלוואה – מה ולמה?

הלוואה היא עסקה פיננסים בה צד אחד נותן סכום כסף מסויים לצד שני, לפי תנאי ההלוואה הכוללים את התקופה להחזר, ריבית, אופן החזר ועוד. הצד שנותן את הכסף נקרא מלווה והצד שמקבל את הכסף נקרא לווה.

יש גורמים רבים שיכולים להעניק הלוואה כמו גופים פיננסיים, מתווכים, קרובי משפחה וחברים, אנשים אחרים ועוד. תמורת מתן ההלוואה, אם הגורם הוא עסק, הוא יהיה מעוניין להרוויח על כך על ידי ריבית או הצמדה. במקרים אחרים, אפשר להנות מריבית אפסית, או ללא ריבית כלל כמו מוסדות של גמילות חסדים או קרובי משפחה.

סכום ההלוואה יכול לשמש למטרות רבות, לעיתים הלווה נדרש להסביר לאיזו מטרה הוא צריך את ההלוואה. כמובן, במקרים מסויימים, המלווה אף עשוי לדרוש ערבות או ביטחון כדי להיות בטוח שהכסף אכן יוחזר.

חשוב לומר כי הלוואה היא לא הפיתרון הטוב ביותר. לרוב יש פתרונות טובים יותר וכדאי מאוד לבחון כל דבר לגופו.

אוכלוסיית יעד – למי זה מתאים?

הלוואה היא פיתרון מתאים לכל אדם, עסק או גוף משפטי אחר – בתנאי שלא נמצאה חלופה טובה יותר לפי נסיבות העניין.

למשל, נטילת הלוואה כאשר יש מספיק כסף בחשבון הבנק ביתרה חיובית – הוא הליך שגוי מיסודו.

מאפייני הלוואה – מה הלוואות כוללות בתוכן?

לכל הלוואה יש כמה מאפיינים שונים שמרכיבים אותה. הנה הם:

 • מלווה – זהו הגורם שנותן את ההלוואה. הגורם יכול להיות בנק, חברת אשראי, חברת ביטוח, גוף מוסדי מנהל קופת גמל, גוף פיננסי חוץ בנקאי, מקום עבודה, גוף מנהל קרן הלוואות, גוף מפעיל מערכת תיווך באשראי, נותן שירותי אשראי, מוסד גמילות חסדים, או כל אדם אחר כמו משפחה וחברים.
 • קרן – הינו סכום ההלוואה המקורי שניתן על ידי המלווה.
 • מטבע – סכום הכסף יכול להיות במטבע שונה כמו בשקלים חדשים, בדולרים, באירו וכד'.
 • ריבית – זהו המחיר של ההלוואה, סכום הכסף שהלווה נדרש לשלם למלווה עבור השימוש בכספי ההלוואה. הריבית יכולה להיות צמודה לריבית בנק ישראל, ריבית פריים, מדד המחירים לצרכן או מדד אחר.
 • מטרה – המטרה לשמה המלווה נוטל את ההלוואה. האם לצורך רכב, לצורך עסק, ללימודים, לחתונה, סגירת מינוס ועוד.
 • תשלום החזר חודשי – זהו סכום הכסף שהלווה מחזיר למלווה כדי לפרוע את ההתחייבות. ההחזר יכול להיות החזר חודשי קבוע לפי לוח שפיצר, או החזר קבוע של הקרן וריבית פוחתת.
 • תקופת החזר הלוואה – זוהי התקופה במהלכה הלווה מחזיר את הכסף עד לפירעון מלא. התקופה יכולה להיספר בתור חודשים או שנים, לפי העניין.
 • עמלות פתיחת תיק ופירעון מוקדם – בנוסף לריבית שהלווה משלם, לעיתים המלווה יכול לדרוש גם תשלום עבור פתיחת תיק ההלוואה. כמו כן, אם הלווה מעוניין להחזיר את ההלוואה לפני הזמן, אז יש קנס שהוא פירעון מוקדם.
 • ערבות / ביטחון / שיעבוד – לכל אחד יש הגדרה אחרת, אבל לכולם מטרה אחת, להבטיח כי הלווה יחזיר את הכסף על ידי ערבות מאדם אחר או שעבוד של נכס כלשהו.
 • גרייסתקופת גרייס היא תקופה בה המלווה עושה "חסד" ללקוח, ובתקופה זו לא משלמים את הקרן, אלא רק החל מסיום התקופה. הריבית כן משולמת, אך גם אותה ניתן להכליל בתור גרייס.

סוגי הלוואות – אילו סוגים קיימים?

הלוואה יש רק אחת – זהו סכום כסף שניתן על ידי מלווה ללווה, לפי תנאים מסויימים כאשר בסופו של דבר הלווה צריך להחזיר את סכום הכסף באופן כזה או אחר.

עם זאת, לעתים מקובל לומר כי יש כמה סוגי הלוואות. סוג ההלוואה משתנה בהתאם לתמהיל או שינוי של אחד המאפיינים לעיל. כלומר, מספיק שמשנים מאפיין אחד מתוך המאפיינים ככתוב מקודם – יש "סוג חדש" של הלוואה. לא כל המאפיינים משנים את הסוג, ויש גורמים אחרים גם שיוצרים סוגי הלואות אחרות.

הנה הפירוט שלהם:

1. סוג הלוואה לפי הגורם המלווה

כאשר הגורם המלווה הוא שונה, ההלוואה קרויה בשם אחר. כך למשל:

 • הלוואה בנקאית – הלוואה הניתנת על ידי תאגיד בנקאי (בנק).
 • הלוואה חוץ בנקאית – הלוואה מחברת הביטוח, חברת האשראי, נותן שירותי אשראי ועוד.
 • הלוואה חברתית (הלוואת המונים או P2P) – זוהי הלוואה של עמית לעמית על ידי מערכת לתיווך באשראי.
 • הלוואה מגוף מוסדי – הלוואה הניתנת בתנאים נוחים מחברה מנהלת של קרן הפנסיה, קופת גמל או קופת ביטוח מנהלים.
 • הלוואה מגמילות חסדים – לרוב זו הלוואה הניתנת בתנאים נוחים ולעיתים ללא ריבית.
 • הלוואה בערבות מדינה – המדינה לרוב לא מקנה הלוואה, אך לעיתים היא מספקת ערבות מסויימת עבור עסקים קטנים ובינוניים.
 • הלוואה מעבודה – אדם יכול ליטול הלוואה ממקום העבודה, כלומר לקבל סוג של מקדמה על חשבון המשכורת. לרוב היא ללא ריבית.
 • הלוואה מהבורסה – חברות ציבוריות ואחרות יכולות להנפיק אגרות חוב שהיא גם סוג של הלוואה.

2. סוג הלוואה לפי סוג ריבית

סוגי הריביות השונות יכולות לשנות את סוג ההלוואה. הנה הם:

 • הלוואה בריבית קבועה (גם לא צמודה) – ריבית קבועה שאינה משתנה לאורך תקופת ההלוואה.
 • הלוואה בריבית משתנה – הלוואה שהריבית בה משתנה לפי שינוי ריבית (כמו הפריים) או לפי כל תקופה כלשהי של כמה שנים.
 • הלוואה בריבית פריים (פלוס / מינוס) – הלוואה שהריבית מחושבת לפי ריבית הפריים (שגם תלויה בריבית בנק ישראל).
 • הלוואה בריבית צמודה – הלוואה כאשר הריבית היא צמודה למדד מסויים כמו מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבנייה וכד'.
 • הלוואה בריבית צמודה ומשתנה – הלוואה כאשר הריבית בה משתנה לפי גורם מסויים כמו ריבית הפריים למשל ולפי מדד מסויים כמו מדד המחירים לצרכן.
 • הלוואה ללא ריבית (ריבית 0) – כאשר היא ניתנת באופן שאינו מחייב בתשלום ריבית כו מגמילות חסדים או כאשר המלווה סופג את הריבית על חשבונו או מעניק הטבה ללקוח.
 • אחר – יש עוד סוגים שונים, לעיתים שמות מכובסים כמו ריבית נמוכה, הכי זולה, שלילית וכד'.

3. סוג הלוואה לפי מטרה

יש מטרות רבות עבורן ניתן ליטול הלוואה, לכל מטרה יש סוג הלוואה מיוחד. הנה הם:

 • הלוואה לרכב – הלוואה שהמקור בה לקנות רכב. לעיתים הגוף הפיננסי ידרוש שעבוד הרכב או הביטוח.
 • הלוואה לעסק – הלוואה לפתיחת עסק או להשקעה בציוד או בנכסים וכד'. לעיתים הגוף הפיננסי ידרוש ביטחונות או ערבויות נוספות.
 • הלוואה לדיור (משכנתא) – הלוואה ייעודית לרכישת דירה או נכס מגורים אחר. ההלוואה ארוכה יחסית ויש לה תמהיל ריביות ועוד.
 • הלוואה ללימודים – הלוואה שנועדה למימון לימודים ורכישת השכלה גבוהה.
 • הלוואה למימון רפואי או בריאותי – הלוואה שנועדה לממן טיפול רפואי, ניתוח, רכישת תרופות או מכשירים יעודיים ועוד.
 • הלוואה לסגירת המינוס – הלוואה שנועדה לכיסוי המינוס (מסגרת אשראי בנקאית) בחשבון הבנק.
 • הלוואה לשיפוץ דירה – הלוואה שנועדה לספק כסף לשיפוץ הדירה או הנכס.
 • הלוואה לכל מטרה – כאשר אין מטרה ברורה, או כאשר לא מעוניינים לציין את המטרה.
 • אחר – כל מיני מטרות נוספות כמו נופש, חתונה ועוד.

4. סוג הלוואה לפי החזר חודשי

גם סוג ההחזר החודשי ואופן ההחזר יכול לשנות את סוג ההלוואה. הנה הם:

 • הלוואה לפי לוח שפיצר – זוהי ההלוואה שכולם מכירים, כאשר הסכום החודשי הוא קבוע (כמעט) לאורך כל תקופת ההלוואה. לאורך תקופת ההלוואה, הסכום החודשי נותר כמעט ללא שינוי, אך החלק של הריבית קטנה והחלק של הקרן גדלה.
 • הלוואה לפי קרן שווה – זוהי הלוואה כאשר הקרן קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה, אך הריבית קטנה עם הזמן שכן היא מחושבת לפי סך יתרת ההלוואה שקטנה כל הזמן.

5. סוג הלוואה לפי תקופת החזר

ההלוואה יכולה להיות גם מסווגת לפי התקופה בה היא מוחזרת. כמו למשל:

 • הלוואה לטווח קצר – זו הלוואה הניתנת לתקופה קצרה יחסית כמו לכמה ימים או לכמה חודשים בודדים.
 • הלוואה לטווח בינוני או ארוך – ניתנת לתקופה של כמה חודשים או כמה שנים, כמו משכנתה למשל.
 • הלוואת בלון (בוליט / גישור) – זוהי הלוואה כאשר הקרן מוחזרת בסוף תקופת ההלוואה והריבית לרוב משולמת בכל חודש או גם בסוף התקופה.

6. סוגים אחרים של הלוואות

יש עוד כמה סוגים שכדאי להכיר:

 • הלוואה לפי קהל יעד – לסטודנטים, לעובדי מדינה, למוגבלים וכד'.
 • הלוואה לפי סוג אשראי – זו לא בדיוק הלוואה, אלא אשראי כלשהו כמו מסגרת אשראי בנקאית, מסגרת אשראי בכרטיס אשראי, רכישה באמצעות צ'קים ועוד.
 • הלוואה לפי סוג מטבע – הלוואה שקלית, הלוואה במט"ח וכד'.
 • מילים 'מכובסות' אחרות – הלוואה מיידית, ללא ערבים, לכולם, מהירה, ללקוחות כל הבנקים ועוד.

האם כדאי לקחת הלוואה ומתי?

הלוואה היא לא דבר בריא בפני עצמה. כדי לדעת האם כדאי לקחת הלוואה, חשוב להבין מה המטרה שלה ומה גרם לכך שצריך לקחת אותה ולא להשתמש בדרכים אחרות.

אם אין מספיק כסף בחשבון הבנק ויש מינוס, חשוב להבין גם את זה למה זה קורה. אם יש יותר הוצאות מאשר הכנסות – הלוואה היא לא פיתרון! במקרה כזה, היא יכולה להיות גם נזק כלכלי חמור.

ראשית כל כדאי לבדוק את כל ההכנסות וההוצאות של משק הבית. בניית תקציב משפחתי או אישי יכול לעזור בהחלט. באמצעותו אפשר לדעת מהן כל ההכנסות וכל ההוצאות, ולאחר מכן ניהול תקציב יכול לעזור בבדיקה איך ניתן לשפר את המצב או על ידי הקטנת הוצאות או הגידול בהכנסות.

יחד עם זאת, במידה ויש עודף הכנסות על פני הוצאות – הלוואה יכולה להיות עדיפה על פני מסגרת אשראי בנקאית (המינוס אליו אפשר להגיע). כאשר הסיבה היחידה היא הריבית הגבוהה על מסגרת אשראי בהשוואה להלוואה רגילה.

עם זאת, במידה ויש צורך בכסף מיידי ואין דרך אחרת להשיג את הכסף, לרבות חברים ומשפחה – אז אפשר לשקול ליטול אחת.

למשל, אם צריכים לרכוש רכב ואין מספיק כסף, אך הרכב הוא דבר הכרחי כי הוא יכול לעזור לחסוך בהוצאות על תחבורה ציבורית, חיסכון בזמן יקר, חיסכון בכסף, עזרה בקידום הקריירה וכד' – הלוואה במקרה כזה עדיפה על פני אי לקיחתה.

השוואת מחירים

הטעות הגדולה ביותר בעת לקיחת הלוואה היא כאשר לא משווים מחירים. סניף הבנק שהוא ברירת המחדל של רוב האוכלוסייה, אינו המקום האידיאלי בהכרח לקחת הלוואה. מכיוון שהוא מכיר את הלקוח שלו הכי טוב – דווקא יכול להיות לרעת הלקוח – הבנק יכול לנצל את המידע הזה ולתת אשראי בריבית גבוהה יחסית. הבנק לא עושה טובה בזה שהוא מעניק את ההלוואה, הוא מרוויח מזה כסף.

לפיכך, חשוב לבצע השוואת מחירים. יש לפנות אל גורמים נוספים כמו בנקים אחרים, לעיתים גם סניפים אחרים של אותו בנק, חברות אשראי או חברות ביטוח, קופת גמל, מערכת לתיווך באשראי (הלוואות המונים), מוסדות גמילות חסדים ועוד.

החל מחודש אפריל 2019 קיים מאגר נתוני אשראי בישראל והוא מאפשר לכל נותן אשראי לקבל מידע על הצרכן כדי לבחון את תנאי האשראי שהוא יכול לתת לצרכן. המאגר הוא כלי נוסף שעוזר לבצע השוואת מחירים טובה יותר.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil