חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פרישה מוקדמת – מי זכאי, איך פורשים ומה חשוב לדעת?

פרישה מרצון היא אחת התופעות של עובדים אשר מעוניינים או לפעמים צריכים לפרוש מעבודה לפני המועד והגיל הקבוע בחוק. בעת הפרישה, הפורש צריך להתחשב בקצבאות ובמענקים שמגיעים לו מעבודה (מהמעסיק), מפנסיה ומגורים ממשלתיים אחרים.

מטרת הכתבה לספק מידע על הנושא.

מהי פרישה מוקדמת?

פרישה מוקדמת היא עזיבה מעולם העבודה בגיל שהוא לפני גיל פרישה או גיל פרישת החובה לפי הקבוע בהתאם להוראות החוק. המשמעות היא שהעובד פורש מעבודה והופך להיות גמלאי, כזה שמסתמך על מענקים מעבודה, קצבאות פנסיה שצבר או קצבאות / גמלאות אחרות שזכאי לקבל לפי הביטוח הלאומי או מוסדות ממשלתיים אחרים.

לרוב, עובדים יישארו לעבוד על גיל פרישה, ואף עד גיל פרישת החובה. עובדים אחרים יכולים לפרוש לאחר מכן או לעבוד גם בגילאים מבוגרים יותר, כדי לממן את הוצאות המחייה וכל הנלווה לכך. עם זאת, עובד יכול גם לפרוש לפני המועד המותר או החייב – אלא לפי גיל פרישה מוקדמת.

גיל פרישה מוקדמת בישראל הינו גיל 60 שנים, הן לגברים והן לנשים. המשמעות היא שלא ניתן לפרוש לפנסיה לפני גיל זה. כמובן ניתן לעזוב בכל גיל, אבל רק מגיל 60 אפשר להתחיל לקבל פנסיה, אך לא לפני כן.

מי זכאי?

כל עובד שמעוניין לפרוש מעבודה לפני הגיל הקבוע בחוק שהינו גיל 60 שנים ולקבל קצבת פנסיה חודשית דרך קופת גמל (פנסיה חובה צוברת) או דרך המעסיק (פנסיה תקציבית).

במקרה של פנסיה תקציבית, העובד עשוי גם לפרוש לפני גיל 60, כמו למשל לפי טבלת גיל פרישה לנשים, שעודכנה כמה פעמים או לפי הסכם בין המעסיק לבין העובד.

איך לפרוש מוקדם?

עובד שמעוניין לפרוש מוקדם (מרצון או לא מרצון) מעבודה ולקבל קצבה, כדאי שיעשה זאת לפחות בגיל 60. בעת עזיבת מקודם, עליו להודיע אל המעסיק באמצעות הודעה מוקדמת לפני התפטרות ולמלא טופס 161א המודע על סיום יחסי עובד מעביד.

בעת קבלת טופס 161 מהמעסיק, על העובד לפנות אל החברה המנהלת את הפנסיה בבקשה לקבל קצבת פנסיה מוקדמת. יהיה צורך למלא מסמכים ולהגיש טפסים אל רשות המסים בעניין חישוב המס על מענקים וקצבאות.

מה חשוב לדעת לפני פרישה מוקדמת?

בעת פרישה מוקדמת, העובד מפסיק לעבוד, הכנסתו מעבודה נפסקת, כמו גם ההפרשות הפנסיוניות שלו ושל המעסיק לחיסכון / ביטוח פנסיוני (כמו קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים). המשמעות היא שקצבת הפנסיה שנצברה היא נמוכה יותר, כך גם התשלום החודשי.

מכיוון שפורשים לפני המועד הנקוב בחוק, לא ניתן לקבל את רוב הטבות המס המגיעות לגמלאי. כלומר, קבלת הקצבה המזכה בפטור ממס מותרת בגיל הפרישה החוקי, ולכן כל קבלת קצבה לפני הזמן נחשבת משיכה שלא לפי הוראות מס הכנסה.

מועד קבלת קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) היא רק החל מגיל הפרישה הרשמי לפי החוק. אולם במקרה כזה, הביטוח הלאומי ייקח בחשבון את מבחן ההכנסות של הפורש ומשפחתו כדי לאמוד את גובה הקצבה החודשית. רק החל מגיל הזכאות, ניתן לקבל את הקצבה ללא מבחן הכנסות ואף עם תוספת דחייה.

אין מניעה לקבל פנסיה מוקדמת ולעבוד במקום עבודה אחר בתור שכיר או עצמאי. לבסוף, כמובן שיש עוד מקרים בהם ניתן לקבל פנסיה, כמו מצב בריאותי או סוגי מקצועות מיוחדים במגזר הציבורי.

הוראות חוק רלוונטיות

  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.
  • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964.
  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961.
  • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004.
  • חוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil