חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית

עובד שהודיע על התפטרות עקב תחילה של התנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית ובתנאים נוספים, עשוי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. הפיצויים משולמים בדומה לעובד שפוטר על ידי המעסיק.

הכתבה נועדה לספק מידע בנושא.

מהם פיצויים עקב התנדבות למטרה ציבורית או לאומית?

פיצויי פיטורים הם רכיבי שכר שעובד זכאי לקבלם אם פוטר ע"י המעסיק או התפטר בנסיבות מצדיקות, זאת לאחר שהעובד השלים שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

רכיב השכר הוא נוסף לזכויות האחרות של העובד, והחישוב נעשה לפי שכר אחרון של העובד במכפלת מספר חודשים כמספר שנות ותק.

עובד שהודיע אל המעסיק שלו סמוך ועקב התנדבות לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, כך ששירותו הסדיר נדחה, וכן הוא התנדב 6 חודשים, זכאי לתשלום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד שעונה על כל אלו, זכאי לפיצויים:

 • העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • העובד התפטר סמוך לפני התנדבות לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית ועקב הסיבה הזו.
 • עקב ההתנדבות, השירות הסדיר שלו בצה"ל נדחה (שירות בכוחות הסדירים של צבא-הגנה לישראל).
 • ההתנדבות ארכה לפחות 6 חודשים.

הגדרות

"שירות למטרה ציבורית או לאומית" מוגדר בתור אחד מאלה:

 • הדרכת נוער בתנועות נוער או בפנימיות.
 • טיפול חינוכי וחברתי בילדים ונוער בישובי ספר, בעיירות פיתוח וביישובים הנתונים במצוקה כלכלית, חברתית או תרבותית.
 • הדרכה וחינוך לידיעת הארץ והכרתה.
 • עבודה במסגרת גרעין נח"ל כמשמעותו בפקודות הצבא, המיועדת לחזק קיבוץ, מושב או עיירת פיתוח, הנמצאים באזור ספר.

מימוש הזכאות

על עובד המתחיל התנדבות למטרה לאומית או ציבורית ואשר מעוניין לקבל את הזכאות, להודיע להמעסיק על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

עם סיום יחסי העבודה, צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק ימסור טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

אפשר לקבל את הפיצויים כך:

 • על ידי המעסיק – לגבי סכומים, כולם או חלקם, שלא הועברו לחיסכון הפנסיוני, אפשר לקבל אותם ישירות מהמעסיק, בדרך כלל במועד סיום יחסי עבודה. איחור בתשלום מעל 15 ימים מהווה הפרה של הלנת פיצויים.
 • על ידי הגוף הפנסיוני – סכומים שהמעסיק העביר לפנסיה של העובד, אפשר למשוך את רכיב הפיצויים על ידי פניה אליהם עם אישור המעסיק למשיכתם. אבל, המעסיק יכול לסרב למשיכה עד 4 חודשים ממועד סיום יחסי עבודה, ואם לא הודיע, העובד יכול למשוך גם ללא אישורו.

מידע נוסף

 • לאחר ההתנדבות, אותו אדם עובר לשרת בשירות סדיר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
 • תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), תשנ"ז-1997

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil