חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד עונתי שהתפטר בשל אי הבטחת עבודה רצופה

עובד עונתי, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר על ידי המעסיק, אם הוא התפטר מהסיבה שלא הובטחה לו עבודה רצופה. הזכאות בכפוף לתנאים מסויימים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם פיצויים לעובד עונתי בגלל התפטרות?

פיצויי פיטורים (פיצויים) אלו הם רכיב שכר שעובד מקבל עם פיטוריו או עם התפטרותו בשל נסיבות מצדיקות, ובכפוף להשלמת ותק של שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה.

הכספים הם רכיב שכר נוסף על תשלומים אחרים, ומחושבים לפי השכר האחרון לפני סיום יחסי עבודה במכפלת מספר חודשים כמספר שנות וותק.

עובד עונתי (עובד בעבודה לפי עונה) שעבד 3 עונות ולא הובטחה לו עבודה רצופה, רשאי להגיש בקשת התפטרות ולהיות זכאי לפיצויים כאילו הוא פוטר על ידי המעסיק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד יהיה זכאי לפיצויים אלו, אם הוא נחשב עובד עונתי, וגם מתקיימים לגביו:

  • העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  • העובד עבד לפחות 3 עונות באותו מקום עבודה.
  • לא הובטחה לו עבודה רצופה באותו מקום עבודה.

מימוש הזכאות

עובד עונתי המעוניין לקבל את הזכאות, נדרש ראשית להודיע אל המעסיק שלו על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

עם סיום יחסי העבודה, על העובד למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). גם המעסיק חייב למסור לעובד טופס שנקרא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

הפיצויים משולמים לעובד כך:

  1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה. העובד זכאי לקבלם ישירות מהמעסיק, במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
  2. פיצויים מחיסכון הפנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהופקדו לפנסיה לפי חוק, הסכם או צו, על חשבון הפיצויים. העובד זכאי למשוך אותם ישירות על ידי החברה המנהלת של הפנסיה. יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק, אלא אם המעסיק לא הודיע על סירוב בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ואז ניתן למשוך גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

  • העובד זכאי לקבל דמי אבטלה בתקופה בה אינו מועסק בכפוף לתנאי הזכאות.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil