חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד עקב התפטרות לרגל העתקת מגורים (מעבר דירה)

עובד שהתפטר עקב העתקת מקום מגורים (בשל מעבר דירה) עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים בשל אותה התפטרות. קיימים כמה סוגי תנאים לפיהם ניתנת הזכאות האמורה.

מטרת הכתבה לספק הסבר, דוגמאות ואופן מימוש הזכאות בנושא.

מהם פיצויים בשל התפטרות לרגל העתקת מגורים?

פיצויי פיטורים (או בקצרה: פיצויים) הוא רכיב שכר שעובד זכאי לקבל עקב כך שהוא פוטר מעבודתו על ידי מעסיקו או שהעובד התפטר מעבודתו עקב סיבות מצדיקות לפי הוראות הדין, וזאת בתנאי שהוא השלימו לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה. לעיתים הדבר ניתן גם אם לא הושלמה שנה.

כספי הפיצויים משולמים לעובד בנוסף לתשלומים האחרים שהוא זכאי להם לפי הוראות הדין, והם נועדו, בין היתר, לפצות את העובד עובד על סיום יחסי עבודה (עובד-מעסיק) שכן העובד אינו מועסק לאחר מכן.

עובד שהוא התפטר מעבדותו עקב העתקת מקום מגורים (מעבר דירה למקום אחר) עשוי להיות זכאי לקבל פיצויים כאילו הוא פוטר. כך שמדובר על סיבה מוצדקת לכך שהדבר ייחשב בתור פיטורים ולא התפטרות.

מבין הסיבות לכך הם נישואים ליישוב בו גם בן הזוג, מעבר ליישוב חקלאי או לאזור פיתוח, או למקרים נוספים כאמור בהמשך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד או עובדת זכאי לקבל פיצויי פיטורים בשל התפטרות עקב העתקת מקום מגורים, אם הוא השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות, וגם בהתקיים אחד או יותר המקרים הבאים והנסיבות לצידם:

 1. התפטרות לרגל נישואים – בתנאי שמתקיימים 3 תנאים אלו ביחד:
  • העובד עבר לגור ליישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום עבודתו גדול יותר, מאשר המרחק בין מקום המגוריו הקודם לאותו מקום עבודה.
 2. התפטרות לרגל גירושין – בתנאי שמתקיימים 3 תנאים אלו ביחד:
  • העובד עבר לגור ליישוב אחר בישראל.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ.
  • העובד גר 6 חודשים לפחות ביישוב שאליו העתיק את מגוריו.
 3. התפטרות עקב מעבר ליישוב חקלאי – בתנאי שמתקיימים כל אלו:
  • המעבר הוא מיישוב לא חקלאי ליישוב חקלאי.
  • העובד גר 6 חודשים לפחות ביישוב חקלאי שאליו העתיק את מגוריו.
  • יישוב חקלאי הוא אחד מאלה בלבד: קיבוץ, מושב, או ישוב שמרבית תושביו הם חקלאים.
 4. התפטרות עקב מעבר לישוב באזור פיתוח – בתנאי שמתקיימים כל אלו:
  • המעבר הוא מישוב שאינו באזור פיתוח לישוב באזור פיתוח.
  • העובד גר 6 חודשים לפחות בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו.
  • יישוב באזור פיתוח הוא אחד מאלה בלבד: אופקים, אילת, בית-שאן, בית-שמש, דימונה, חצור, ירוחם, כרמיאל, מגדל-העמק, מדרשת שדה בוקר, מצפה-רמון, מעלות-תרשיחה, נתיבות, נצרת-עילית, ערד, צפת, קרית-גת, קרית-מלאכי, קרית-שמונה, שדרות, שלומי, יקנעם-עלית, עכו, טבריה, עפולה, גילון, עצמון, יודפת, יעד, קורנית, שכניה, מורשת, מנוף, מרכז ספיר, יבנאל, כפר-ורדים, הילה, מתת, אדר, עמקה, חרשים, כמון, מכמנים, ורד הגליל, ארשת, עדי, הררית, פרחי אביב, צורית, טל אל, כליל, קציר, מנחמיה, מטולה, מגדל, רמת ישי, ראש פינה, כנרת (המושבה), כפר תבור, יסוד המעלה, מסד, מצפה נטופה, חיספין, אשחר, הר חלוץ, יובלים, מעלה צביה, רקפת, חורפיש, מצפה הושעיה, גבעת אלה, גבעת אבני, אלון הגליל, אבטליון, שורשים.
 5. התפטרות עקב מעבר למקום התנחלות או היאחזות – בתנאי שהמקום יאושר על ידי שר הביטחון ושר החקלאות, וגם בתנאי שהעובד גר באותו מקום 6 חודשים רצופים לפחות.
 6. התפטרות עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע – וגם מתקיימים 2 תנאים אלו:
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום עבודתו גדול יותר, מאשר המרחק בין מקום המגוריו הקודם לאותו מקום עבודה.
 7. התפטרות עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר – וגם מתקיימים 2 תנאים אלו:
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 40 ק"מ.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום עבודתו גדול יותר, מאשר המרחק בין מקום המגוריו הקודם לאותו מקום עבודה.
 8. התפטרות עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על 6 חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל – וגם המעסיק סירב לאשר לעובד חופשה ללא תשלום (שלא בשכר) לתקופת השליחות הזו.
 9. התפטרות עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה – וגם המרחק בין מקום מגוריו הקודם לבין ירושלים הוא 40 ק"מ לפחות.
 10. התפטרות עקב הצטרפות לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל – וגם בתנאי שמתקיימים 3 תנאים אלו:
  • מקום העבודה האחר ומקום המקום האחר נמצאים לפחות 40 ק"מ קילומטרים ממקום מגוריו הקודם.
  • המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום עבודתו גדול יותר, מאשר המרחק בין מקום המגוריו הקודם לאותו מקום עבודה.
  • העובד גר 6 חודשים לפחות במקום המגוריו החדש.

מימוש הזכאות

עובד או עובדת שהחליט להתפטר בשל העתקת מקום מגורים, בהתאם לאחד מתנאי הזכאות האמורים לעיל, יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, בתנאי שהתקיימו אותן נסיבות כאמור לעיל. אולם הזכאות אינה אוטומטית ועל העובד ראשית כל להגיש למעסיק הודעה על התפטרות (הודעה מוקדמת להתפטרות).

זאת ועוד, עם סיום יחסי עבודה, העובד נדרש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק מנגד, נדרש למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

על מנת לקבל את תשלום הפיצויים יש לפעול כך:

 1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה, העובד זכאי לקבל את אותם הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום נעשה במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד לפנסיה, משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני. כדי למשוך את הכספים יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק. אולם אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ניתן למשוך אותם גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

 • המרחקים המחושבים כאמור לעיל נעשים לפי המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil