חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך לפני גיוס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר

עובד שהתפטר מהעבודה סמוך לפני גיוס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר. הזכאות היא בכפוף למילוי תנאים מסויימים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא זה.

מהם פיצויים לעובד עקב גיוס למשטרה או לשב"ס?

פיצויי פיטורים (פיצויים) הם סכומים כספיים שהעובד זכאי לקבל מהמעסיק יחד עם הפסקת עבודה בגלל פיטורים על ידי המעסיק או עם ההתפטרות של העובד בנסיבות המצדיקות זאת. בנוסף, כדי להיות זכאי להם, יש צורך בהשלמה של שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

לעובד מגיעים כספי פיצויים בתור רכיב משכורת בנוסף לתשלומים וזכויות אחרים. החישוב נעשה לפי השכר האחרון לפני סיום יחסי עבודה במכפלת מספר חודשים כמספר שנות וותק. החל מ-2008 יש פנסיה חובה ולשם מופקדים כספי פיצויים שבאים במקום זאת.

עובד המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, והודיע למעסיק סמוך לפני הגיוס כי הוא מתגייס לשירות כאמור – זכאי לקבל פיצויי פיטורים בהתקיים תנאים נוספים כאמור בהמשך. גם שאיריו של העובד זכאי לכך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד או השאירים של העובד, יהיו זכאי לפיצויים אלו, אם מתקיים לגביו 2 התנאים הבאים:

 1. העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 2. מתקיים תנאי אחד מתוך ה-3 הבאים:
  • הוא שירת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר (שב"ס) לפחות 6 חודשים.
  • השירות כאמור הופסק בגלל אחת הסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים לפי החוק.
  • השירות כאמור הופסק כי הוא נמצא בלתי מתאים לשירות, וזאת בתנאי שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

מימוש הזכאות

עובד המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, אשר מעוניין לקבל את הזכאות, נדרש ראשית להודיע אל המעסיק שלו על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

בעת הפסקת יחסי העבודה, העובד נדרש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"), ומעסיקו חייב למסור לעובד טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

הפיצויים משולמים לעובד כך:

 1. מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה. העובד זכאי לקבלם ישירות מהמעסיק, במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. מחיסכון הפנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהופקדו לפנסיה לפי חוק, הסכם או צו, על חשבון הפיצויים. העובד זכאי למשוך אותם ישירות על ידי החברה המנהלת של הפנסיה. יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק, אלא אם המעסיק לא הודיע על סירוב בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ואז ניתן למשוך גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש להגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה אל חברת הפנסיה.

מידע נוסף

 • בעקבות פנסיה חובה, חלק מהפיצויים משולמים לפנסיה ישירות ומשיכה מבוצעת ישירות משם.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil