חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב תחילת שירות אזרחי או שירות לאומי-אזרחי

עובד שעבד במקום העבודה והתפטר עקב תחילה של שירות אזרחי או שירות לאומי-אזרחי, עשוי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. הפיצויים משולמים בדומה לעובד שפוטר.

הכתבה נועדה לספק מידע בנושא.

מהם פיצויים עקב שירות אזרחי או לאומי-אזרחי?

פיצויי פיטורים הם סכומים שנועדו לפצות עובד בעת סיום יחסי עבודה. עובד זכאי להם אם פוטר על ידי המעסיק או התפטר בנסיבות מצדיקות, זאת לאחר שהעובד השלים שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

רכיב השכר הוא נוסף לזכויות האחרות של העובד, והחישוב נעשה לפי שכר אחרון של העובד במכפלת מספר חודשים כמספר שנות ותק.

עובד שהודיע אל המעסיק שלו סמוך לפני תחילת שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי, ועקב כך, וכן שירות 6 חודשים, זכאי לתשלום.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד שעונה על כל אלו, זכאי לפיצויים:

  • העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  • העובד התפטר סמוך ועקב שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי.
  • הוא שירת שירות זה לפחות 6 חודשים.

מימוש הזכאות

על עובד המתחיל שירות אזרחי או שירות לאומי-אזרחי והמעוניין לקבל את הזכאות, להודיע להמעסיק על ידי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

עם סיום יחסי העבודה, צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק ימסור טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

אפשר לקבל את הפיצויים כך:

  • על ידי המעסיק – לגבי סכומים, כולם או חלקם, שלא הועברו לחיסכון הפנסיוני, אפשר לקבל אותם ישירות מהמעסיק, בדרך כלל במועד סיום יחסי עבודה. איחור בתשלום מעל 15 ימים מהווה הפרה של הלנת פיצויים.
  • על ידי הגוף הפנסיוני – סכומים שהמעסיק העביר לפנסיה של העובד, אפשר למשוך את רכיב הפיצויים על ידי פניה אליהם עם אישור המעסיק למשיכתם. אבל, המעסיק יכול לסרב למשיכה עד 4 חודשים ממועד סיום יחסי עבודה, ואם לא הודיע, העובד יכול למשוך גם ללא אישורו.

מידע נוסף

  • שירות לאומי-אזרחי או שירות אזרחי, הם בכפוף להגדרתם לפי החוק, ובהתאם להליכים הקבועים לגבם.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil