חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר סמוך ועקב גיוס לשירות סדיר בצה"ל

עובד שהתפטר מהעבודה סמוך לפני גיוס לשירות סדיר בצה"ל ועקב הסיבה הזו, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר. הזכאות היא בכפוך לתנאי שצריכים להתקיים.

מטרת הכתבה לספק את המידע בנושא.

מהם פיצויים עקב גיוס לצה"ל?

פיצויי פיטורים הם רכיב שכר שאותו המעסיק משלם לעובד עם הפיטורים או עם ההתפטרות בנסיבות מצדיקות, זאת לאחר שהעובד השלים שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

התשלום נעשה בנוסף לזכויות האחרות של העובד, והחישוב נעשה לפי שכר אחרון של העובד במכפלת מספר חודשים כמספר שנות ותק.

עובד שהודיע למעסיק על התפטרות סמוך לפני גיוס לצה"ל ועקב כך, רשאי לקבל פיצויים מהמעסיק על תקופת העבודה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד שעונה על כל התנאים הבאים, זכאי לכך:

  • העובד השלים עבודה בסך שנת ותק אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  • העובד התפטר סמוך לפני גיוס לשירות סדיר בצה"ל (שירות בכוחות הסדירים של צבא-הגנה לישראל) ועקב הסיבה הזו.

מימוש הזכאות

עובד המתגייס לצה"ל ומעוניין לקבל את הזכאות, צריך להודיע אל המעסיק לפי הודעה מוקדמת לפני התפטרות.

עם סיום יחסי העבודה, יש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק ימסור לעובד טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד").

אפשר לקבל את הפיצויים כך:

  • על ידי המעסיק – אם לא שולמו סכומים, כולם או חלקם, לחיסכון הפנסיוני. אפשר לקבל אותם ישירות מהמעסיק, בדרך כלל במועד סיום יחסי עבודה. איחור בתשלום מעל 15 ימים מהווה הפרה של הלנת פיצויים.
  • על ידי הגוף הפנסיוני – סכומים שהמעסיק כן שילם לפנסיה, אפשר למשוך את רכיב הפיצויים על ידי פניה אליהם עם אישור המעסיק למשיכתם. אבל, המעסיק יכול לסרב למשיכה עד 4 חודשים ממועד סיום יחסי עבודה, ואם לא הודיע, העובד יכול למשוך גם ללא אישור המעסיק.

מידע נוסף

  • אם העובד לא קיבל פיצויים כי לא היה זכאי להם או בדרך אחרת, העובד יכול לשוב למקום העבודה לאחר השירות הסדיר באותם תנאי עבודה ובכפוף לתנאים נוספים.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil