חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובדת שהתפטרה בשל שהייה במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות)

עובדת אשר שוהה במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות) עשוייה להיות זכאית לקבל פיצויי פיטורים עקב התפטרות ולהיחשב כאילו פוטרה. הזכאות ניתנת במקרים מסויימים כאמורים בכתבה זו.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות ומימושה.

מהם פיצויים עקב שהייה במקלט לנשים מוכות?

פיצויי פיטורים הם סכומי כסף המשולמים לעובדים שפוטרו מהעבודה שלהם על ידי המעסיק או שהם התפטרו מעבודתם בנסיבות מצדיקות, זאת בתנאי שהם השלימו שנת עבודה אחת. לעיתים הדבר ניתן גם אם לא הושלמה שנה.

כספי הפיצויים ניתנים לעובד בנוסף לזכויות האחרות שמגיעות לו, והם נועדו לפצות עובד על סיום יחסי עבודה (עובד-מעסיק) שכן הוא לא מועסק בתקופה זו.

עובדת שהיא שוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות (מקלט לנשים מוכות), רשאית להתפטר ולהיחשב בתור מפוטרת (לעניין חוק הפיצויים), בתנאי שהיא שהתה לפחות 60 ימים לפני ההתפטרות שלה.

יש לשים לב כי החל משנת 2008 קיימת פנסיה חובה המחייבת, בין היתר, הפרשה של רכיב פיצויים שמגיע במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובדת שעונה על כל התנאים הבאים, זכאית לפיצויים:

  1. העובדת השלימה שנת עבודה אחת אצל המעסיק לפחות.
  2. ההתפטרות נבעה עקב שהייה במקלט לנשים מוכות אשר אושרה על ידי מחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה.
  3. היא שהתה במקלט לנשים מוכות לפחות 60 ימים לפני ההתפטרות.

מימוש הזכאות

עובדת שהחליטה להתפטר עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות (נפגעות אלימות) צריכה להגיש הודעה על התפטרות (הודעה מוקדמת להתפטרות).

בנוסף, בעת הפסקת העבודה וסיום יחסי עבודה, העובד צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). בנוסף, המעסיק צריך למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

כדי לקבל את הפיצויים יש לפעול כך:

  1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו כספים לפנסיה, העובד זכאי לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום הוא במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
  2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת את הפנסיה. כדי לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק למשיכת הכספים. אבל אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, העובד יכול למשוך אותם ללא אישור המעסיק. כדי למשוך אותם, יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

  • מקלט זה הוא מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil